Pakiet onkologiczny

 http://pakietonkologiczny.gov.pl/

 

 

 bip logo kopernik

 

 

facebook

Regionalny Ośrodek Onkologiczny

Zapraszamy na naszą stronę Regionalnego Ośrodka Onkologicznego

ROO

Onkologia

 

 

 

Projekt pt.

Modernizacja Wojewódzkiego

Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” 

 

realizowany

w ramach

Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna,

Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2007-2013

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego

 

 

 

 

Celem projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” jest poprawa jakości infrastruktury technicznej i medycznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, a szczególnie obniżenia poziomu śmiertelności społeczności regionu łódzkiego z powodu nowotworów złośliwych. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji kompleksowej modernizacji Regionalnego Ośrodka Onkologicznego poprzez zakup aparatury medycznej oraz reorganizację i przebudowę infrastruktury Ośrodka. Ze względu na  rosnące statystyki zachorowań na nowotwory, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, jako jedyny wysokospecjalistyczny ośrodek onkologiczny w regionie łódzkim powinien posiadać zaplecze techniczne i diagnostyczne oparte o najnowsze technologie, nowoczesne sale operacyjne wraz ze specjalistycznym sprzętem pozwalającym w sposób precyzyjny określić ognisko zapalne tkanek i naczyń, aparaturę medyczną, która pomoże w usunięciu nowotworów w sposób dostosowany do danej jednostki chorobowej oraz infrastrukturę dostosowaną do potrzeb społeczności regionu łódzkiego.Jakość świadczonych usług medycznych kształtowana jest przez wiele czynników, wśród których można wskazać między innymi takie jak: stan aparatury i sprzętu medycznego, jego sprawność, wydajność i efektywność działania przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa dla pacjenta i personelu medycznego, zastosowanie nowoczesnych technologii zgodnych z najnowszą wiedzą medyczną. Nie bez znaczenia w tym zakresie są również warunki lokalowe, dostosowanie pomieszczeń pod względem technicznym i technologicznym, a co za ty idzie  zapewnienie przez WSS im. M. Kopernika  w Łodzi świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie opartym o standardy obowiązujące w państwach Unii Europejskiej.

 

Zakres projektu obejmuje następujące działania:

Przygotowanie dokumentacji budowlanej – wykonawczej dla przebudowy.

Przebudowa pomieszczeń II Oddziału Chirurgii Onkologicznej- Klinika Chirurgii Onkologicznej wraz z ich adaptacją dla potrzeb sal operacyjnych, zakup wyposażenia.  

Przebudowa istniejących sal operacyjnych Oddziału Chirurgii Onkologicznej, zakup wyposażenia.

Przebudowa Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w tym Poradni Genetycznej w ramach Zakładu Profilaktyki Onkologicznej, zakup wyposażenia. 

- Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Pododdziału Chemioterapii Jednego  Dnia wraz z zakupem wyposażenia.

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb sal operacyjnych dla Oddziału Brachyterapii , zakup wyposażenia.

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chemioterapii Nowotworów
z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia- Klinika Chemioterapii Nowotworów, zakup wyposażenia.

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chemioterapii, zakup wyposażenia.

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Medycyny Paliatywnej , zakup wyposażenia.

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chorób Rozrostowych, zakup wyposażenia.

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Hematologii- Klinika Hematologii wraz z zakupem wyposażenia.

Wyposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w sprzęt medyczny i aparaturę wraz z wyposażeniem oraz przebudowa pomieszczeń.

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej-Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki i Rehabilitacji Oddechowej  w tym przebudowa pomieszczeń dla potrzeb sal operacyjnych, zakup wyposażenia.  

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Ginekologii Onkologicznej, zakup wyposażenia.

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Radioterapii i Onkologii Ogólnej , zakup wyposażenia. 

Zestawienie specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, które zostaną zakupione w ramach realizacji  projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego".

 

 

Oddział Chirurgii Onkologicznej  - (zespół zabiegowo-operacyjny) 

sztuk 

Stół operacyjny z wymiennym blatem

2

Lampa bezcieniowa LED z kamerą TV  i monitorem

1

Lampa operacyjna LED

1

Ssak medyczny

1

Ssak medyczny do centralnej próżni

2

Diatermia z pochłaniaczem dymu

1

Diatermia z przystawką argonową

1

Aparat USG śródoperacyjny z obrazowaniem Dopplera

1

Aparat RTG z Ramieniem" C"

1

System ogrzewania pacjenta

2

Podgrzewacz płynów infuzyjnych

2

Mikroskop operacyjny

1

Laser chirurgiczny CO2

1

Detektor promieniowania gamma

1

Neuromonitoring

1

Negatoskop

2

suma 

21 

 

 

 

II Oddział Chirurgii Onkologicznej- Klinika Chirurgii Onkologicznej -(zespół zabiegowo-operacyjny) 

sztuk 

Lampa bezcieniowa LED z kamerą TV  i monitorem

1

Lampa operacyjna LED

1

Aparat RTG z Ramieniem" C"

1

Diatermia z pochłaniaczem dymu

1

Nóż Habiba z elektrodami do termoablacji

1

Laparoskop diagnostyczny: optyki ,tor wizyjny

1

Tor wizyjny endoskopowy+gastroskop+kolonoskop +myjnia

1

Aparat USG śródoperacyjny z obrazowaniem Dopplera

1

Hak brzuszny

1

Ssak medyczny

1

Ssak medyczny do centralnej próżni

2

Lampa czołowa

2

System ogrzewania pacjenta

2

Diatermia z przystawką argonową

1

Ręczny detektor promieniowania gamma

1

Negatoskop

2

suma 

20 

 

 

 

Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna-Chirurgia 1-go Dnia 

sztuk 

Lampa pojedyncza sufitowa

1

Stół zabiegowy

1

Diatermia

1

Komplet narzędzi chirurgicznych

15

Rektoskop

1

suma 

19 

 

 

 

Oddział Hematologii-Klinika Hematologii 

sztuk 

Separator Komórkowy

1

Wytrząsarka do preparatów krwi z inkubatorem

1

Kardiomonitor

5

Fotel dla pacjenta

2

Respirator

1

Przenośna butla tlenowa z reduktorem

1

Defibrylator

1

Ssak medyczny

1

Pompa infuzyjna objętościowa

3

suma 

16 

 

 

 

Oddział Chorób Rozrostowych 

sztuk 

Fotel dla pacjenta

2

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

5

Wyciąg chemiczny

1

Kardiograf

1

Fotel do pobierania krwi

6

Wózek zabiegowy

1

suma 

16 

 

 

 

Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna  -  Zakład Diagnostyki Obrazowej 

sztuk 

Tomograf Komputerowy CT 16 wraz z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu

1

RTG z CR (systemem pośredniej radiografii)

1

Lampa zabiegowa jezdna

1

SPECT CT

1

suma 

4 

 

 

 

Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna- Pracownia USG 

sztuk 

Aparat USG z zestawem sond i przystawkami do biopsji

1

Aparat USG bez przystawek do biopsji 3 głowice

1

suma 

2 

 

 

 

Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna- Pracownia Endoskopowa 

sztuk 

Wideogastroskop zabiegowy

1

Wideogastroskop rutynowy

1

Wideokolonoskop rutynowy

2

Wideoduodenoskop

1

Tor wizyjny endoskopowy

2

Endobaza

1

Myjnia automatyczna na 2-endoskopy

1

Diatermia z przystawką argonową

1

Aparat RTG z ramieniem C

1

Stół zabiegowy

2

Kardiomonitor

2

Defibrylator

1

Wózek transportowy

2

suma 

18 

 

 

 

Oddział Brachyterapii (sale operacyjne) 

sztuk 

Stół operacyjno/ginekologiczny

1

Lampa operacyjna

1

Aparat do znieczulania

2

Aparat RTG z ramieniem C

1

Cystoskop

1

Ssak medyczny

2

Diatermia

1

Pulsoksymetr

2

Kardiomonitor

2

Defibrylator

1

suma 

14 

 

 

 

Oddział Chemioterapii Nowotworów
z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia- Klinika Chemioterapii Nowotworów
 

sztuk 

Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa

2

Pompa infuzyjna objętościowa

10

Kardiomonitor

2

Ssak medyczny

1

Glukometr

1

Elektroniczny aparat do mierzenia ciśnienia ramienny

5

Wózek zabiegowy

2

Fotel do pobierania krwi

2

Wózek transportowy

1

Fotel dla pacjenta

3

Aparat do mierzenia ciśnienia naramienny zegarowy

1

suma 

30 

 

 

 

Pododdział Chemioterapii Jednego Dnia 

sztuk 

Fotel dla pacjenta

21

Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa

2

Pompa infuzyjna objętościowa

10

Kardiograf

1

Ssak medyczny

2

Kardiomonitor

1

Fotel do pobierania krwi

2

Wyciąg chemiczny

1

suma 

40 

 

 

Oddział Chemioterapii 

sztuk 

Fotel do pobrania krwi

2

Fotel dla pacjenta

3

Elektroniczny aparat do mierzenia ciśnienia ramienny

5

Glukometr

4

Kardiograf

1

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

4

Loża laminarna

1

Lampa bakteriobójcza przenośna

2

Wózek transportowy

2

Wózek inwalidzki

4

Materac przeciwodleżynowy

4

Ssak medyczny

2

Wirówka laboratoryjna

1

suma 

35 

 

 

 

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej -  Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej
i Rehabilitacji Oddechowej
 

sztuk 

Lampa bezcieniowa LED z kamerą TV  i monitorem

1

Lampa operacyjna LED

1

Stół operacyjny

1

Stół operacyjny dostosowany do ramienia C

1

Aparat do znieczulania

2

Diatermia z przystawką argonową

1

Ssak  medyczny

2

Respirator

1

suma 

10 

 

 

 

Oddział Medycyny Paliatywnej 

sztuk 

Materac przeciwodleżynowy

29

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

3

Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa

2

Ssak medyczny

1

Pulsoksymetr

2

Zestaw do masażu limfatycznego: kończyna górna (1 sztuka), kończyna dolna (1 sztuka)

1

Inhalator

2

Wózek transportowy

2

Wózek inwalidzki

3

Fonendoskop

4

Aparat do mierzenia ciśnienia naramienny zegarowy

4

suma 

53 

 

 

 

Oddział Ginekologii Onkologicznej 

sztuk 

Kardiomonitor

4

Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa

4

Lampa zabiegowa

2

USG z głowicą liniową, abdominalną i dopochwową oraz prowadnicą do punkcji

1

Histeroskop diagnostyczno- operacyjny

1

Diatermia

1

Stół zabiegowo-opatrunkowy

1

Fotel ginekologiczny

2

Aparat do mierzenia ciśnienia naramienny zegarowy

1

Laparoskop

1

Aparat do znieczulenia

1

Zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami

1

Sonda do gamma kamery (pobieranie węzłów wartowniczych)

1

Lampa czołowa

1

Hak światłowodowy ze światłowodem i źródłem światła

1

Wirówka do graftów

1

Fotel do pobierania krwi

1

Defibrylator

1

Lampa bakteriobójcza przenośna

2

Lampa bakteriobójcza

1

Ssak medyczny

2

Wózek inwalidzki

2

Wózek transportowy

2

suma 

35 

RAZEM

333

 

 

W ramach w/w projektu zostanie przebudowane i zmodernizowane blisko 8.400,00 m2 powierzchni dla potrzeb infrastruktury Regionalnego Ośrodka Onkologicznego.

 

Produkty projektu w ujęciu liczbowym. 

 

W ramach realizacji niniejszego projektu osiągnięte zostaną następujące skwantyfikowane wskaźniki produktu zgodne z kategoriami wskazanym w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

1.         Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia - 1 szt.

2.         Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia - 1 szt.

3.         Liczba zakupionego/odtworzonego sprzętu/aparatury medycznej (szt.) - 333 szt.

4.         Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (szt.) - 15 szt.

Rezultaty 

1. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem  - 2011r. - 6.000 szt./ rocznie, 2012r. - 20.000szt./rocznie, 2013r. 35.000 szt. /rocznie

2. Liczba wykonanych badań sprzętem specjalistycznym przeprowadzanych na zakupionym lub odtworzonym sprzęcie (szt.) 2011r. - 6.000 szt./ rocznie, 2012r. - 20.000szt./rocznie, 2013r. 35.000 szt. /rocznie

3. Liczba zakładów ochrony zdrowia, które podniosły standard w wyniku realizacji RPO WŁ (szt.) - 1szt

4. Przewidywana całkowita liczba  bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (osoby) - 25 os.

 

Oddziaływanie projektu 

Realizacja projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego" stworzy pełnoprofilową, zmodernizowaną i wyposażoną w nowoczesną, specjalistyczną aparaturę diagnostyczną i medyczną jednostkę terapeutyczną.

Regionalny Ośrodek Onkologiczny  WSS im. M. Kopernika w Łodzi będzie jedyną w regionie strukturą medyczną świadczącą kompleksowe, wysokowyspecjalizowane świadczenia medyczne
z zakresu onkologii. Przełoży się to na poprawę zdrowotności mieszkańców województwa, dzięki rozpowszechnieniu idei profilaktyki nowotworowej, dokładniejszej diagnostyce, wczesnemu wykrywaniu  zmian nowotworowych, stosowaniu nowoczesnych metod terapeutycznych               i leczniczych oraz wprowadzeniu do wachlarza oferowanych usług nowych procedur medycznych.

Całkowity koszt projektu:    58 800 000,00 PLN 

 

 

 
Kopernik