Szpital Specjalistyczny PDF Print E-mail

Jednostka organizacyjna: SZPITAL SPECJALISTYCZNY w ŁODZI

Adres jednostki organizacyjnej: 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62

Komórki organizacyjne z siedzibą przy ul. Pabianickiej 62, 93-513 Łódź
Izba Przyjęć

Kierownik: brak formalnego

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Lucyna Okulska
pok. pielęgniarki oddziałowej: 42 689 51 50

rejestracja: 42 689 51 60

Blok Operacyjny

Koordynator Bloku Operacyjnego: dr n. med. Mariusz Blewniewski
pok. koordynatora bloku operacyjnego: 42 689 52 21 (urologia)

Kierownik Bloku Operacyjnego ds. Pielęgniarstwa:
mgr Mirosława Rosolak

pok. kierownika bloku operacyjnego ds. pielęgniarstwa: 42 689 52 99

pok. lekarski: 42 689 53 03

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ordynator: dr n. med. Dariusz Timler

Z-ca ordynatora: lek. med. Jacek Nowakowski

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Lucyna Okulska
pielęgniarka oddziałowa: 42 689 51 50

rejestracja: 42 689 51 82

pok. lekarski: 42 689 51 29

dyżurka pielęgniarek:

Oddział Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej - Klinika Chirirgii Endokrynologicznej

sekretariat: 42 689 51 71

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuzdak
pok. kierownika: 42 689 51 70

Z-ca kierownika: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kołomecki
pok. z-cy kierownika: 42 689 51 73

Pielęgniarka oddziałowa: Daniela Kołodziejska
pielęgniarka oddziałowa: 42 689 51 75

pok. lekarski: 42 689 51 76 lub 42 689 51 77

dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 78

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej - Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej

sekretariat: 42 689 52 31

Ordynator: prof. dr n. med. Józef Kozak
pok. ordynatora: 42 689 52 30

Z-ca ordynatora: dr n. med. Józef Howaniec
pok. z-cy ordynatora:

Pielęgniarka oddziałowa: Elżbieta Siwiera
pielęgniarka oddziałowa: 42 689 52 34

pok. lekarski: 42 689 52 33

dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Oddział Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej

sekretariat: 42 689 52 41

Ordynator: dr n. med. Mirosław Stelągowski
pok. ordynatora: 42 689 52 40

Z-ca ordynatora ds. chirurgii naczyniowej: dr n. med. Piotr Kaźmierski

Z-ca ordynatora ds. chirurgii ogólnej: dr n. med. Jacek Cywiński

Pielęgniarka oddziałowa: Patrycja Chruścińska
pielęgniarka oddziałowa: 42 689 52 45

pok. lekarski: 42 689 52 44

dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu

sekretariat: 42 689 52 51

Ordynator: dr n. med. Michał Panasiuk
pok. ordynatora: 42 689 52 51 (sekretariat)

Z-ca ordynatora: dr n. med. Oktawiusz Bończak
pok. z-cy ordynatora: 42 689 52 53

Pielęgniarka Oddziałowa: Violetta Krasoń
pielęgniarka oddziałowa: 42 689 52 56

pok. lekarski: 42 689 52 54 lub 42 689 52 55

dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 57 (w korytarzu), 42 689 52 59 (gabinet zabiegowy)

Oddział Chorób Wewnętrznych

sekretariat: 42 689 52 71

Ordynator: lek. med.Piotr Minc

pok. ordynatora: 42 689 52 73

Z-ca ordynatora: brak formalnego

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Wioletta Miros
pok. pielęgniarki oddziałowej: 42 689 52 76

pok. lekarski: 42 689 52 75

dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 77

Oddział Kardiologiczny

sekretariat: 42 689 54 92

Ordynator: dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski

Z-ca ordynatora: lek. med. Piotr Dejak

Pielęgniarka oddziałowa: Jolanta Adamiak
pok. pielęgniarki oddziałowej: 42 689 54 94

pok. lekarski: 42 689 54 96

dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 95

Oddział Ginekologii i Chirurgii Onkologicznej - Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej UM w Łodzi

sekretariat: 42 689 55 12 - Beata Jóźwiak, Ewa Ścigała

Ordynator: prof. dr hab. med. Andrzej Bieńkiewicz

Z-ca ordynatora: dr med. Maciej Berkan

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Aleksandra Groblewska
pok. pielęgniarki oddziałowej: 42 689 55 13

pok. lekarski (ginekolodzy):  42 689 55 15

pok. lekarski (dyżur): 42 689 55 14

pok. lekarski (chirurdzy): 42 689 57 02

dyżurka pielęgniarek: 42 689 55 16 lub 42 689 55 17

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

sekretariat: 42 689 53 21

Ordynator: dr n. med. Andrzej Glapiński

Z-ca ordynatora: lek. med. Robert Lutrzykowski

Pielęgniarka oddziałowa: Agnieszka Chiżyńska
pok. pielęgniarki oddziałowej: 42 689 53 25

lekarz dyżurny: 42 689 53 24

pok. lekarski: 42 689 53 23

dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 26

RK1: 42 689 53 27

RK2: 42 689 53 28

Oddział Nefrologiczny

sekretariat: 42 689 53 81

Ordynator: dr n. med. Zbigniew Zbróg
pok. ordynatora: 42 689 53 81 (sekretariat)

Z-ca ordynatora: lek. med. Adam Szuflet

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Jadwiga Toporowska
pok. pielęgniarki oddziałowej: 42 689 53 85

pok. lekarski: 42 689 53 84

dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 88

Oddział Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego

sekretariat: 42 689 53 41

Ordynator: dr hab n. med. Paweł Kolasa
pok. ordynatora: 42 689 53 40

Z-ca ordynatora: lek. med. Zbigniew Pałka
pok. z-cy ordynatora: 42 689 53 43

Pielęgniarka oddziałowa: Elżbieta Kujawowicz
pok. pielęgniarki oddziałowej: 42 689 53 46

pok. lekarski: 42 689 53 44 lub 42 689 53 45

dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 47

Oddział Neurologiczny - Oddział Kliniczny Propedeutyki Neurologicznej z Pododdziałem Udarowym

sekretariat: 42 689 53 61

Kierownik: dr n. med. Bożena Adamkiewicz
pok. kierownika: 42 689 53 60

Z-ca kierownika: brak formalnego zastępcy kierownika

Pielęgniarka oddziałowa: Jadwiga Biesiacka
pielęgniarka oddziałowa: 42 689 53 64

pok. lekarski: 42 689 53 66

dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67

Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną

sekretariat: 42 689 53 61

Ordynator: dr n. med. Bożena Adamkiewicz

Z-ca ordynatora: brak formalnego

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Aldona Zielnik
pok. pielęgniarki oddziałowej: 42 689 53 68

pok. lekarski: 42 689 53 65

dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 98

Oddział Reumatologii

sekretariat: 42 689 53 13

Ordynator: dr n. med. Jolanta Lewandowicz
pok. ordynatora: 42 689 53 18

Z-ca ordynatora: dr n. med. Grażyna Świerkowska
pok. z-cy ordynatora: 42 689 52 26

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Joanna Pietrzak
pok. pielęgniarki oddziałowej: 42 689 53 12

pok. lekarski: 42 689 52 26 lub 42 689 52 27

dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 29

Oddział Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii UM w Łodzi

sekretariat: 42 689 52 11

Kierownik: dr hab. n. med. Waldemar Różański
pok. kierownika: 42 689 52 10

Z-ca kierownika: dr n. med. Mariusz Blewniewski
pok. z-cy kierownika: 42 689 52 13

Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Pyć
pok. pielęgniarki oddziałowej: 42 689 52 15

pok. lekarski: 42 689 52 47

dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 16 lub 42 689 52 17

Komórki organizacyjne z siedzibą przy ul. Popioły 40, 93-438 Łódź
Oddział Kardiologicznej Rehabilitacji Dziennej

sekrateriat:

Ordynator:

Z-ca ordynatora:

Pielęgniarka oddziałowa:

pok. lekarski:

dyżurka pielęgniarek:

Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej

sekretariat: 42 689 50 61

Ordynator: dr n. med. Lesław Brodowski

Z-ca ordynatora: mgr Jolanta Szucka

Pielęgniarka oddziałowa: Barbara Kępska
pok. pielęgniarki oddziałowej: 42 689 50 64

pok. lekarski: 42 689 50 63

dyżurka pielęgniarek: 42 689 50 65

uu

dd

 
Kopernik