Regionalny Ośrodek Onkologiczny

ul. Paderewskiego 4, 93-513 Łódź
Centrala tel.: 689 50 00
Izba Przyjęć Onkologiczna tel.: 689 54 10