Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej

Ordynator: dr n. med. L. Brodowski
tel.: 689 50 61/62
ul. Popioły 40, Łódź


Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej mieści się przy ulicy Popioły 40, w kompleksie leśnym zwanym "Lasem Rudzkim". Teren Ośrodka wraz z parkiem zajmuje powierzchnię 8 ha. W parku znajduje się ścieżka rehabilitacyjna i trasy spacerowe o różnej długości i skali trudności. Czas pobytu w Ośrodku wynosi wynosi 3 tygodnie. Ośrodek dysponuje 50 miejscami w pokojach 2- i 3- osobowych i wyposażony jest w:

Do dyspozycji pacjentów jest świetlica, sala telewizyjna, biblioteka, jadalnia i bufet.

Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej przyjmuje pacjentów po świeżym zawale serca i zabiegach kardiochirurgicznych w celu rehabilitacji w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych.

Opiekę nad pacjentem zapewniają lekarze specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, rehabilitacji, kinezyterapeuci, psycholog i dietetyk.

Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej świadczy usługi w zakresie:

 1. Wczesnej rehabilitacji poszpitalnej w warunkach stacjonarnych
  W Ośrodku prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna, która obejmuje:
  • usprawnianie fizyczne (głównie kinezyterapię),
  • oddziaływanie psychologiczne (psychoterapię indywidualną i grupową),
  • rehabilitację socjalną i zawodową,
  • leczenie farmakologiczne z uwzględnieniem leczenia chorób współistniejących,
  • leczenie dietetyczne,
  • prewencję wtórną choroby niedokrwiennej serca.
 2. Rehabilitacji ambulatoryjnej
  Rehabilitacja ambulatoryjna stanowi kontynuację usprawniania po leczeniu stacjonarnym. Program leczniczego usprawniania ambulatoryjnego obejmuje dwa etapy ćwiczeń:
  • etap pierwszy to tzw. trening interwałowy na ergometrze rowerowym realizowany w 2 sesjach treningowych. Czas trwania jednostki treningowej wynosi 45 minut, treningi odbywają się trzy razy w tygodniu. Przewidywany okres usprawnienia wynosi 4 tygodnie.
  • etap drugi obejmuje 12 treningów w sali gimnastycznej, realizowanych w ramach treningu stacyjnego 3 razy w tygodniu po 60 minut. Przewidywany okres usprawniania w tym etapie wynosi 3 miesiące.
  Po zakończeniu każdego etapu rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej wykonywane są testy wysiłkowe w celu kwalifikacji pacjentów do kolejnego etapu rehabilitacji, oceny wydolności fizycznej i wieńcowej oraz wyselekcjonowania chorych wymagających dalszej diagnostyki inwazyjnej i leczenia operacyjnego.
 3. Prewencji choroby niedokrwiennej serca
  Najważniejszym postępowaniem mającym na celu zmniejszenie śmiertelności po zawale serca jest wprowadzenie prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca. Program prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca jest realizowany przez Poradnię Rehabilitacji Kardiologicznej, która jest zintegrowana z Ośrodkiem. Do zadań Poradni należy:
  • kontrola stanu zdrowia pacjentów w czasie usprawniania ambulatoryjnego,
  • zwalczanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca,
  • konsultacje osób z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową serca, cukrzycą, hiperlipidemią, nadwagą w celu ustalenia kwalifikacji do rehabilitacji,
  • wykonywanie badań diagnostycznych: EKG, badań metodą Holtera, testów wysiłkowych, badań biochemicznych,
  • wytypowanie osób wymagających przeprowadzenia diagnostyki inwazyjnej,

Zgłoszenia pacjentów do Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 - 15.00 pod nr telefonu: 689 50 61.