Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Oddział Chorób Rozrostowych

Kontakt:

Sekretariat:

42 689 54 71

Pokój lekarski:

42 689 54 73 42 689 58 93

Pielęgniarka Oddziałowa:

42 689 54 74

Dyżurka pielęgniarek:

42 689 54 75

mail:

sekretariat.ocr@kopernik.lodz.pl

Oddział Chorób Rozrostowych

 

Zespół lekarzy Oddziału Chorób Rozrostowych:

Kierownik Oddziału:
lek. med. Maja Lisik-Habib

Starsi asystenci:

dr hab. n. med. Magdalena Ciążyńska
lek. med. Magdalena Straszyńska
lek. med. Jacek Stolarski
lek. med. Beata Markiewicz-Białek
lek. med. Katarzyna Borkowska-Mękarska
lek. med. Marta Pabianek
lek. med. Klaudia Zielińska
lek. med. Katarzyna Szczepaniak
lek. med. Adam Hankiewicz
lek. med. Aleksandra Socha
lek. med. Joanna Kubicka-Wołkowska
lek. med. Anika Pękala

Rezydenci:

lek. Ilona Jatczak-Grochala
lek. Izabela Szychowska-Pytel
lek. Michał Czop
lek. Magdalena Małolepsza
lek. Wojciech Majewski

Oddział Chorób Rozrostowych liczy 44 łóżka stacjonarne oraz 15 stanowisk chemioterapii ambulatoryjnej.

Oddział zajmuje się leczeniem chorych z rozpoznaniem wszystkich nowotworów złośliwych litych, a w szczególności z rozpoznaniem raka płuca, piersi, nowotworów przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego żeńskiego i męskiego, nowotworów głowy i szyi oraz czerniaka.

Pacjentom oferujemy nie tylko chemioterapię standardową, ale również immunoterapię, terapię ukierunkowaną molekularnie oraz leczenie w ramach wszystkich dostępnych programów terapeutycznych NFZ. Współpracując z Zakładem Teleradioterapii Oddział prowadzi również leczenie skojarzone – chemioradioterapię w wybranych nowotworach.

W Oddziale Chorób Rozrostowych zatrudnionych jest 10 starszych asystentów ze specjalizacją z onkologii klinicznej oraz 4 rezydentów w trakcie specjalizacji. Lekarze Oddziału uczestniczą w wielu konsyliach interdyscyplinarnych w ramach pakietu onkologicznego w Ośrodku Onkologicznym, jak również w innych szpitalach na terenie województwa łódzkiego.

W ramach Poradni Chorób Rozrostowych lekarze prowadzą wizyty kontrolne pacjentów oraz świadczą usługi konsultacyjne u chorych zgłaszających się do Ośrodka Onkologicznego po raz pierwszy. U tych pacjentów lekarze prowadzą krótko trwającą diagnostykę choroby nowotworowej w ramach Poradni DILO.

Dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi lekarzy pacjenci mają zapewniony dostęp do pełnej diagnostyki, szybkiego rozpoznania, badań molekularnych i leczenia zgodnie z najnowszymi standardami.

Pacjenci są przyjmowani do Oddziału Chorób Rozrostowych na podstawie skierowania do szpitala uzyskanego od koordynatora pakietu onkologicznego, lekarza Poradni Onkologicznej lub lekarza konsultującego w ramach Poradni Chorób Rozrostowych – po wyznaczeniu terminu przyjęcia (osobiście lub pod nr telefonu 42 689 54 71 – sekretariat Oddziału).

Lekarze z Oddziału Chorób Rozrostowych uczestniczą w budowie i działaniu unitów onkologicznych Szpitala Kopernika w Łodzi m.in. Breast Cancer Unit, Prostate Cancer Unit, Colon Cancer Unit.

Na uwagę zasługuje również możliwość udziału w badaniach klinicznych prowadzonych w Oddziale Chorób Rozrostowych, oferujących pacjentom terapię najnowocześniejszymi lekami, takimi jak w innych regionach całego świata.

Lekarze

dr n. med.

MAŁGORZATA UŁAŃSKA

kierownik oddziału
lek.

Waldemar Rzetelny

zastępca kierownika oddziału
lek.

Jacek Stolarski

starszy asystent
lek.

Beata Markiewicz-Białek

starszy asystent
lek.

Katarzyna Borkowska-Mękarska

starszy asystent
lek.

Marta Pabianek

starszy asystent
lek.

Klaudia Zielińska

starszy asystent
lek.

Katarzyna Szczepaniak

lek.

Adam Hankiewicz

starszy asystent
lek.

Aleksandra Socha

starszy asystent
lek.

Magdalena Straszyńska

młodszy asystent
dr n. med.

MAGDALENA CIĄŻYŃSKA

lek.

Ilona Jatczak-Grochala

lek.

Izabela Szychowska-Pytel

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00