Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Najem i dzierżawa

Przetarg na wynajem powierzchni 5 m2 w holu głównym Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej przy ul. Popioły 40 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży art. spożywczych i przemysłowych

20-11-2023, aktualizacja: 28-12-2023

(przetarg zamknięty)

W postępowaniu została wybrana oferta firmy:
Firma Handlowa Teresa Sompolska
ul. Deotymy 10/44
93-203 Łódź

Ogłoszenie
Regulamin przetargu
Projekt umowy

Ogłoszenie w sprawie zmiany Regulaminu przetargu


Przetarg na wynajem pomieszczeń o ogólnej powierzchni 97,28m2 na wysokim parterze budynku Centrum z przeznaczeniem na działalność handlowo- gastronomiczną

03-07-2023, aktualizacja 10-08-2023

(przetarg zamknięty)

W postępowaniu została wybrana oferta firmy:
Catermed Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126 lok. 201
91-204 Łódź

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie
Regulamin przetargu
Projekt umowy z 3 załącznikami


Najem powierzchni 4m2 w budynkach przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów z zimnymi napojami

01-06-2023, aktualizacja 17-07-2023

(przetarg zamknięty)

W postępowaniu została wybrana oferta firmy:
STATOR Sp. z o.o.
ul. Skarbowców 4
53-025 Wrocław

Ogłoszenie
Regulamin przetargu
Projekt umowy z klauzulą informacyjną


Najem 1 m2 powierzchni korytarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku zlokalizowanym przy ul. Pabianickiej 62 w Łodzi z przeznaczeniem na ustawienie automatu vendingowego z kanapkami i zdrowymi przekąskami oraz obowiązkiem bieżącego uzupełniania automatu i utrzymywaniem dostępności asortymentu automatu

03-10-2022, aktualizacja 17-11-2022

(przetarg zamknięty)

W postępowaniu została wybrana oferta firmy:
FOOD CARGO KULESZA S.K.A.
ul. Ferdynanda Ossendowskiego 5A
93-228 Łódź 

Ogłoszenie
Regulamin przetargu
Projekt umowy


Najem powierzchni 4 m2 na korytarzu w budynku (Pawilon A) Ośrodka Pediatrycznego im.J.Korczaka w Łodzi, zlokalizowanym przy al. Piłsudskiego 71 w Łodzi, z przeznaczeniem na miejsce odbioru produktów cateringowych

14-09-2022, aktualizacja 19-10-2022

(przetarg zamknięty)

W postępowaniu została wybrana oferta firmy:
FOOD CARGO KULESZA S.K.A.
ul. Ferdynanda Ossendowskiego 5A
93-228 Łódź 

Ogłoszenie
Regulamin przetargu
Projekt umowy

Klauzula informacyjna


Najem pomieszczeń o ogólnej powierzchni 75,12 m2 na niskim parterze budynku Onkologii i Hematologii
z przeznaczeniem na działalność handlowo-gastronomiczną

01-08-2022, aktualizacja 28-09-2022

(przetarg zamknięty)

W postępowaniu została wybrana oferta firmy:
KARO Firma Gastronomiczna Karina Nowak
ul. Żołędziowa 2,
91-858 Łódź

Drugie Ogloszenie – zmiana terminu
Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie
Regulamin przetargu
Ogłoszenie w sprawie zmiany w Regulaminie przetargu
Projekt umowy


Najem powierzchni 1m2 na korytarzu Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w budynku Wojewodzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi z przeznaczeniem na ustawienie automatu vendingowego z kanapkami i zdrowymi przekąskami

Przetarg zamknięty-bez wyboru oferty

ogloszenie
projekt umowy
regulamin przetargu


Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 159,50 m2 w budynku byłej pralni w Ośrodku Pediatrycznym przy al. Józefa Piłsudskiego 71 w Łodzi

(przetarg zamknięty)


Najem pomieszczenia o pow. 16,31 na wysokim parterze w budynku Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie uzyskania porady i doboru protezy piersi

(przetarg zamknięty)Przetarg na najem trzech pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 13

(przetarg zamknięty)


Najem czterokondygnacyjnego budynku b. oddziału szpitalnego o pow. użytkowej 1020,70 m2
wraz z budynkiem garaży i przyległym terenem przy ul. Mińskiej 2 w Łodzi

(przetarg zamknięty)

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00