Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Diagnostyka


Jak przygotować się do badań diagnostycznych: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, USG, mammografia, urografia – ZOBACZ CO MUSISZ ZROBIĆ…Zakład Radiologii (wejście od ul. Pabianickiej 62)

Pracownie: RTG, Angiografii, Rezonans Magnetyczny (MR), Tomografia Komputerowa (CT), USG, Densytometrii

Rejestracja na badania – tel. 42 689 52 00


Zakład Diagnostyki Obrazowej (wejście od ul. Paderewskiego 4)

Pracownie: USG, Rezonans Magnetyczny (MR), Tomografia Komputerowa (CT), RTG

Rejestracja do badania – tel. 42 689 52 00


Ośrodek Mammografii – Centrum Skriningu Raka Sutka (wejście od ul. Paderewskiego 4)

Rejestracja na badania – tel. 42 689 56 90 lub 42 689 56 91

Program profilaktyki raka piersi – tel. 42 689 52 00


Zakład Medycyny Nuklearnej – szczegółowe informacje o Zakładzie

Pracownia Scyntygrafii – tel. 42 689 57 36

Pracownia PET – tel. 42 689 57 60


Pracownie EKG

EKG przy Poradni Kardiologicznej – tel. 42 689 55 97

EKG w Zakładzie Radiologii – tel. 42 689 57 71

EKG w części onkologicznej Szpitala – tel. 42 689 57 33


Zakład Elektrodiagnostyki

Rejestracja EEG – tel. 42 689 57 72


Pracownia EMG

Kontakt – tel. 42 689 53 99


Pracownia Endoskopowa – szczegółowe informacje o Pracowni

Rejestracja na badania – 42 689 52 00 lub 42 689 52 66 i 42 689 52 67


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Sekretariat – tel. 42 689 57 21


Pracownia Badania Szpiku

Rejestracja – tel. 42 689 57 23


Zakład Diagnostyki Genetycznej

Pracownia Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki

Kontakt – tel. 42 689 52 80


Bank Komórek Krwiotwórczych, Pracownia Aferez i Terapii Komórkowych

Kontakt – tel. 42 689 51 88


Zakład Anatomii Patologicznej i Histopatologii

Informacja o wynikach badań – tel. 42 689 58 26


Cytogenetyka

Kontakt – tel. 42 689 51 51 99


Cytometria przepływowa

Kontakt – tel. 42 689 55 83


Spirometria i Bronchoskopia

Kontakt – tel. 42 689 55 70


Cystoskopia

Kontakt – tel. 42 689 56 44


Biopsja Gruczołu Krokowego

Kontakt – tel. 42 689 52 14


Pracownia Brachyterapii

Kontakt – tel. 42 689 55 10


Pracownia Dostępów Naczyniowych

Kontakt w celu umówienia terminu implantacji portu naczyniowego:
mgr Luiza Leśniewska – tel. 42 689 55 04
mail: l.lesniewska@kopernik.lodz.pl


Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00