Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej

Kontakt:

Sekretariat:

42 689 55 21

Pokój lekarski:

42 689 55 23/24

Pielęgniarka Koordynująca:

42 689 55 25

Dyżurka pielęgniarek:

42 689 55 26

mail:

sekretariat.radioterapii@kopernik.lodz.pl

Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej

 

Kierownik Oddziału:
Anna Papis-Ubych

Z-ca Kierownika Oddziału
dr n. med. Anna Rychter
Z-ca Kierownika ds. onkologii klinicznej
dr hab. n. med. Magdalena Ciążyńska

Pielęgniarka koordynująca:
Martyna Gaudysińska-Ubych

Oddział prowadzi leczenie wszystkich nowotworów, w szczególności leczenie skojarzone nowotworów regionu głowy i szyi, ośrodkowego układu nerwowego, płuc, piersi, przewodu pokarmowego, a także nowotworów narządu rodnego i nowotworów hematologicznych.

Radioterapia kojarzona jest w różnych sekwencjach z leczeniem operacyjnym, chemioterapią, hormonoterapią i immunoterapią. W zależności od wskazań klinicznych, możliwe jest zastosowanie samodzielnej radioterapii, radioterapii przedoperacyjnej, radioterapii pooperacyjnej, samodzielnej radiochemioterapii, radiochemioterapii przedoperacyjnej i pooperacyjnej.

W wybranych przypadkach klinicznych możliwe jest kojarzenie teleradioterapii z brachyterapią. Leczenie prowadzone jest pod bezpośrednim nadzorem lekarzy oddziału w warunkach ambulatoryjnych, hostelu i w uzasadnionych przypadkach przez cały okres terapii lub czasowo w warunkach oddziału.

 

 

Lekarze Oddziału działają w wielodyscyplinarnych zespołach narządowych, w zespole nowotworów piersi – dr Kamila Stasiak, dr Anna Papis-Ubych, nowotworów jelita grubego – dr Beata Chmielewska-Pytka, dr Anna Papis-Ubych, nowotworów dzieci – dr Kamila Stasiak, dr Barbara Łochowska – onkolog kliniczny, w trakcie przygotowań do obrony pracy doktorskiej – Wolne krążące DNA jako potencjalny biomarker w raku płuc.

Oddział zlokalizowany jest na parterze i liczy 40 łóżek.

W oddziale pracuje: 5 lekarzy specjalistów, 1 onkolog kliniczny, 5 rezydentów, 1 dietetyk, 2 sekretarki, 22 pielęgniarki.

Lekarze specjaliści oddziału konsultują i kontrolują pacjentów w Poradni Radioterapii.

Radioterapia prowadzona jest w Zakładzie Radioterapii i Zakładzie Fizyki Medycznej z wykorzystaniem najnowszych technik napromieniania (radioterapia stereotaktyczna, bramkowanie oddechowe, radioterapia na wstrzymanym wdechu) i w oparciu o zaplecze technologiczne i aparaturę Zakładu (akceleratory TrueBeam oraz VitalBeam firmy Varian).

 

Poradnik: Jak ćwiczyć oddychanie przeponowe?

W celu podwyższenia skuteczności prowadzonego leczenia stosuje się planowanie radioterapii w oparciu o badania PET-CT wykonywane w naszym Ośrodku i konsultacje badań radiologicznych ze specjalistą z dziedziny radiologii i medycyny nuklearnej.

Leczenie onkologiczne związane jest z ryzykiem wystąpienia szeregu działań ubocznych, obserwuje się utratę masy ciała, brak apetytu, osłabienie, spadek odporności – w oddziale prowadzi się leczenie odczynów popromiennych i po chemioterapii oraz leczenie wspomagające. Oddział wykorzystuje wielospecjalistyczny profil naszego Ośrodka i współpracuje z innymi jednostkami Szpitala. Pacjenci mają ponadto możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i żywieniowej.

Lekarze

lek.

ANNA PAPIS-UBYCH

kierownik oddziału
lek.

BEATA CHMIELEWSKA-PYTKA

starszy asystent
lek.

KAMILA STASIAK

starszy asystent

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00