Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Nasze osiągnięcia

Pierwsza alotransplantacja od dawcy niespokrewnionego

21 lipca w Oddziale Hematologii i Transplantologii Szpitala Kopernika w Łodzi przeprowadzono pierwszą transplantację alogeniczną macierzystych komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego. Biorcą przeszczepienia była 49-letnia pacjentka z ostrą białaczką szpikową.
Zobacz więcej…


Przełomowa terapia CAR-T

Przełomowa terapia CAR-T stosowana w leczeniu nowotworów krwi jest już dostępna w Szpitalu Kopernika w Łodzi. Jesteśmy niezmiernie dumni, że Pacjenci Oddziału Hematologii i Transplantologii – Kliniki Hematologii naszego Szpitala, mogą być leczeni według najnowszych, światowych standardów.
Zobacz więcej…


Bezelektrodowy stymulator serca

Po raz pierwszy w naszym szpitalu zespół kardiologów wszczepił bezelektrodowy stymulator serca.

Zobacz więcej…


Allogeniczna transplantacja komórek macierzystych szpiku

Już w tym roku Oddział Hematologii i Transplantologii rozpocznie kwalifikacje pacjentów do allogenicznej transplantacji komórek macierzystych szpiku pobranych od dawców niespokrewnionych.

Zobacz więcej…


da Vinci

„Kopernik” to pierwsza w województwie łódzkim publiczna placówka, w której w ramach leczenia chirurgicznego nowotworu złośliwego gruczołu krokowego wykonywane są refundowane przez NFZ operacje przy użyciu robota „da Vinci”.

Zobacz więcej…


Pierwsza w regionie tego typu radioterapia stereotaktyczna

Pierwszy w regionie łódzkim pacjent z rakiem stercza, leczony w naszym szpitalu nowoczesną metodą radioterapii stereotaktycznej. Jest to niezwykle precyzyjna, bezpieczna i skuteczna technika leczenia pacjentów onkologicznych, znacznie skracająca czas naświetlań, mogąca zastąpić nawet zabiegi chirurgiczne.

Zobacz więcej…


Napromienianie całego ciała przed przeszczepem szpiku

Po raz pierwszy w województwie łódzkim w naszym szpitalu w Zakładzie Teleradioterapii zrealizowaliśmy bardzo zaawansowaną technologicznie procedurę napromieniania całego ciała przed przeszczepem szpiku.

Zobacz więcej…


Laparoskopowe operacje jelit

W ramach Oddziału Chirurgii Onkologicznej Szpitala Kopernika w Łodzi działa wielodyscyplinarny zespół ds. leczenia raka jelita grubego i odbytnicy (tzw. colorectal unit). Operacje laparoskopowe w naszym Szpitalu należą do podstawowego zakresu świadczeń, oferowanych również Pacjentom onkologicznym.

Zobacz więcej…


Najnowszej generacji AKCELERATORY do radioterapii

W Zakładzie Teleradioterapii naszego Szpitala zostały uruchomione dwa najnowszej generacji akceleratory do radioterapii. Działanie urządzeń poszerza możliwości leczenia chorych za pomocą precyzyjnych technik radioterapii.

Zobacz więcej…


Operacja resekcji kości udowej i zastąpienie jej protezą

Lekarze z Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu naszego Szpitala przeprowadzili pierwszą w regionie łódzkim operację resekcji kości udowej i zastąpienia jej protezą (wraz z kolanem i biodrem) u pacjenta z chorobą nowotworową.

Zobacz więcej…


„Kopernik” prestiżowym ośrodkiem szkoleniowym

Szpital Kopernika w Łodzi znalazł się na bardzo prestiżowej liście centrów szkolących certyfikowanych europejskich chirurgów piersi.

Zobacz więcej…


Oddział Hematologii i Transplantologii

W Szpitalu Kopernika w Łodzi działa jedyny ośrodek w makroregionie łódzkim wykonujący wysokospecjalistyczne procedury allogeniczne i autologiczne transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych oraz immunoablacji.

Zobacz więcej…


Regionalne Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu

Nasze Centrum otrzymało DIAMENTOWY STATUS „ESO Angels”. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest ośrodkom zaangażowanym w doskonalenie opieki nad pacjentami z udarem mózgu. Szpital jest jednym z najlepszych ośrodków udarowych w Polsce. Przyszpitalny Zespół Regionalnego Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu, jako pierwszy w województwie wprowadził specjalistyczny test udarowy oraz stosuje nowoczesne metody wczesnej rehabilitacji udarowej.

Zobacz więcej…


Stymulator serca z opcją transmisji danych

W naszym Szpitalu przeprowadzono – po raz pierwszy w regionie łódzkim – zabieg wszczepienia najnowszej generacji stymulatora serca z opcją transmisji danych w oparciu o technologię bluetooth.

Zobacz więcej…


Zabieg mikrozespoleń naczyń żylno-limfatycznych

W naszym Szpitalu przeprowadzono pierwszy w regionie zabieg mikrozespoleń naczyń żylno-limfatycznych z użyciem systemu obrazowania fluorescencyjnego.

Zobacz więcej…


Zabieg z użyciem zieleni indocyjaninowej

W „Koperniku” wykonano pionierski zabieg chirurgiczny z użyciem zieleni indocyjaninowej. O korzyściach, jakie dla Pacjentów ze schorzeniami endokrynologicznymi płyną z użycia tego barwnika, opowiada dr n. med. Michał Kusiński.

Zobacz więcej…


Zabieg z użyciem stymulacji pęczka Hisa

Na Oddziale Kardiologicznym naszego Szpitala po raz pierwszy w makroregionie łódzkim został przeprowadzony zabieg z użyciem stymulacji pęczka Hisa.

Zobacz więcej…

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00