Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Oddział Hematologii Ogólnej

Kontakt:

Sekretariat:

42 689 51 91 fax. 42 689 51 92

Pokój lekarski:

42 689 51 93 42 689 51 94 (odcinek przeszczepowy)

Pielęgniarka Oddziałowa:

42 689 51 95

Pielęgniarka Koordynująca:

42 689 51 64

Dyżurka pielęgniarek:

42 689 51 96 (odcinek B) 42 689 51 97 (odcinek C)

Laboratorium:

42 689 57 26

Bank Komórek Krwiotwórczych:

42 689 51 88

Pracownia Aferez i Terapii Komórkowych:

42 689 51 97

mail:

sekretariat.hemat@kopernik.lodz.pl

Oddział Hematologii Ogólnej

Kierownik Oddziału:
prof. dr hab. med. Tadeusz Robak
Zastępca Kierownika:
dr n. med. Agnieszka Janus
Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Barbara Krzemińska

 

Struktura

  1. Oddział szpitalny (33 łóżka)
  2. Pracownia Cytologii
  3. Pracownia Cytogenetyki
  4. Pracownia Cytometrii Przepływowej
  5. Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi.

 

 

Adres:
ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź

Telefony:
Sekretariat: (0-42) 689 51 91

Fax: (0-42) 689 51 92

Pokój lekarski I: (0-42) 689 51 93

Pokój lekarski II: (0-42) 689 50 57

Punkt pielęgniarski: (0-42) 689 51 96

Pracownia Cytologii: (0-42) 689 57 26 lub 689 57 23

Pracownia Cytogenetyki: (0-42) 689 51 99

Pracownia Cytometrii Przepływowej: (0-42) 689 55 83

Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi: (0-42) 689 51 87

 

 

Zespół lekarski:

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski

prof. dr hab. n. med. Jacek Treliński

dr n. med. Agnieszka Janus

dr n. med. Michał Witkowski

lek. Konrad Stępka

lek. Kamil Brzozowski

dr n. med. Elżbieta Iskierka-Jażdżewska

lek. Hanna Wosik-Maliszewska

lek. Iuliia Yavorska

lek. Paulina Stelmach

lek. Konrad Kociszewski

lek. Anna Janowska

lek. Marta Urbaniak

 

 

Zespół pielęgniarski:

mgr Barbara Krzemińska (Pielęgniarka Oddziałowa),
lic. Katarzyna Bałazińska, lic. Bartczak Monika, mgr Bloch Magdalena, lic. Brocka Ewelina, Drozd Agnieszka, mgr Grabowicz Karolina, mgr Jakubowski Mateusz, Juszczak Alicja, Kotowska Agnieszka, Kowalska Anna, Kubiak Gabriela, Modrzejewska Małgorzata, Olszewska Agnieszka, spec. Posiewała Joanna, Psuja Dorota, mgr Rek Elżbieta, Sikora Beata, spec. Słubik Kamila, lic. Wagner Joanna, Wiatrak Bożena, spec. Wielgus Agnieszka.

Sekretariat i Statystyka:

Aleksandra Samulska, Magdalena Przybysz, Małgorzata Wołczek

 

 

Pracownia Cytologii:

dr n. med. Halina Urbańska-Ryś, dr n. med. Anna Krawczyńska, dr n. med. Marta Robak, technik Anna Rosiak, lekarz Anna Gołębiowska, lekarz Grzegorz Lewandowski, mgr Milena Jędrzejczak, mgr Dominika Kabiesz, dr n. med. Małgorzata Misiewicz, pielęgniarka Jolanta Jóźwiak, sekretarka Karolina Kastek-Marciniak, prof. Anna Korycka-Wołowiec

Pracownia Cytogenetyki:

dr n. med. Ewa Wawrzyniak, dr n. med. Aleksandra Kotkowska, mgr Monika Siemieniuk-Ryś, mgr Magdalena Surma

Pracownia Cytometrii Przepływowej:

dr n. med. Barabara Cebula-Obrzut, mgr Agata Majchrzak

Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi:

dr n. med. Marta Robak, dr n. med. Marzena Tybura-Sawicka

Zakres działalności Oddziału Hematologii Ogólnej

Oddział Hematologii Ogólnej zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem nowotworowych i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego i chłonnego.

Wykorzystanie najnowocześniejszych technik i aktualnej wiedzy medycznej umożliwia diagnozowanie szerokiego spektrum chorób, obejmujących zarówno najczęstsze, jak i niezwykle rzadkie rozpoznania. Zaangażowanie całego zespołu oraz współpraca ze specjalistami innych dziedzin medycznych pozwala na dostosowanie standardów terapeutycznych do indywidulanych potrzeb pacjenta.

Działalność edukacyjna Oddziału obejmuje prowadzenie seminariów i ćwiczeń z hematologii dla studentów wydziału lekarskiego, wojskowo-lekarskiego, pielęgniarstwa i oddziału medycyny laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracownicy Oddziału prowadzą również wykłady na ogólnopolskich zjazdach i konferencjach naukowych. W Oddziale prowadzone są indywidualne szkolenia dla lekarzy odbywających staż specjalizacyjny z zakresu hematologii i chorób wewnętrznych.

Ważną aktywnością zespołu Oddziału Hematologii Ogólnej są również badania naukowe, w tym badania kliniczne. Pracownicy Oddziału są autorami wielu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, w tym tak prestiżowych jak: New England Journal of Medicine, Blood, Journal of Clinical Oncology, Lancet, British Journal
of Haematology, Blood Advances, a także są współautorami wielu podręczników z zakresu hematologii.

Działające przy Oddziale Hematologii specjalistyczne pracownie: Cytologii, Cytometrii Przepływowej, Cytogenetyki, Zaburzeń Krzepnięcia Krwi zapewniają wysokospecjalistyczną i szybką diagnostykę chorób hematologicznych. W Pracowniach odbywają się także zajęcia dla studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej UM w Łodzi, a personel Pracowni bierze aktywny udział w badaniach naukowych. W Pracowni Cytogenetyki odbywają się staże specjalizacyjne z laboratoryjnej genetyki medycznej.

Lekarze

prof. dr hab. n. med.

TADEUSZ ROBAK

Kierownik Oddziału
dr n. med.

Agnieszka Janus

Zastępca Kierownika Oddziału
prof. dr hab. n. med.

Krzysztof Chojnowski

prof. dr hab. n. med.

Jacek Treliński

dr n. med.

Marzena Tybura-Sawicka

dr n. med.

Barabara Cebula-Obrzut

dr n. med.

Aleksandra Kotkowska

dr n. med.

Ewa Wawrzyniak

prof. dr hab. n. med.

Anna Korycka-Wołowiec

dr n. med.

Małgorzata Misiewicz

lek.

Grzegorz Lewandowski

lek.

Anna Gołębiowska

dr n. med.

Marta Robak

dr n. med.

Anna Krawczyńska

dr n. med.

Halina Urbańska-Ryś

lek.

Marta Urbaniak

lek.

Anna Janowska

lek.

Paulina Stelmach

lek.

Konrad Kociszewski

lek.

Iuliia Yavorska

lek.

Hanna Wosik-Maliszewska

dr n. med.

Elżbieta Iskierka-Jażdżewska

lek.

Kamil Brzozowski

lek.

Konrad Stępka

dr n. med.

Michał Witkowski

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00