Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Przyjęcia planowe

Godziny przyjęć Pacjentów planowych na oddziały szpitalne

Szanowni Państwo,

w celu usprawnienia PRZYJĘĆ PLANOWYCH prosimy naszych PACJENTÓW o zgłaszanie się na ODDZIAŁY SZPITALNE w ściśle określonych godzinach – podanych poniżej.

Godziny przyjęć pacjentów planowych do oddziałów szpitalnych

 • 8:00-8:30 Oddział Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej – Klinika Chirurgii Endokrynologicznej
 • 8:00-8:30 Oddział Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
 • 8:30-9:00 Oddział Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Wideoskopowej
 • 8:30-9:00 Oddział Ginekologii Onkologicznej – Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej UM w Łodzi
 • 9:00-9:30 Oddział Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – II Klinika Urologii UM w Łodzi
 • 9:00-10:00 Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną
 • 9:30-10:00 Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej – Oddział Kliniczny  Chirurgii Klatki Piersiowej, i Rehabilitacji Oddechowej
 • 10:00-10:30 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu
 • 10:00-10:30 Oddział Kardiologiczny
 • 10:30-11:00 Oddział Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego
 • 11:00-11:30 Oddział Chorób Wewnętrznych i Pulmonologii Onkologicznej
 • 11:00-11:30 Oddział Nefrologiczny

Godziny przyjęć pacjentów planowych do oddziałów onkologicznych

 • Od godz. 7:15 Oddział Hematologii i Transplantologii – Klinika Hematologii
 • Od godz. 7:15 Oddział Hematologii Ogólnej
 • Od godz. 7:15 Oddział Hematoonkologii z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej
 • Od godz. 7:15 Oddział Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia – Klinika  Chemioterapii Nowotworów
 • Od godz. 8:00 Oddział Medycyny Paliatywnej
 • Od godz. 8:00 Oddział Chorób Rozrostowych
 • 8:30 – 10:00 II Oddział Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej
 • 8:30 – 10:00 Oddział Chirurgii Onkologicznej
 • Od godz. 9:00 Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej
 • Od godz. 9:00 Oddział Brachyterapii i Onkologii Ogólnej

Godziny przyjęć pacjentów planowych do Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej
przy ul. Popioły 40

 • Od godz. 8:00 Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej

Godziny przyjęć pacjentów planowych do Ośrodka Pediatrycznego przy ul. J. Piłsudskiego 71

 •  7:30 – 11:00 Oddział Alergologii i Interny Dziecięcej – Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii
 •  7:30 – 11:00 Oddział Pediatrii Zabiegowej. Chirurgia, Otolaryngologia i Urologia Dziecięca

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00