Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Oddział Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego

Kontakt:

Sekretariat:

42 689 53 41

Pokój lekarski:

42 689 53 44/45

Pielęgniarka Oddziałowa:

42 689 53 46

Dyżurka pielęgniarek:

42 689 53 47

mail:

sekretariat.neurochir@kopernik.lodz.pl

Oddział Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego

Kierownik Oddziału: dr n. med. Marcin Tosik

Z-ca Kierownika Oddziału: lek. Zbigniew Pałka

Lekarze:

dr n. med. Kamil Krystkiewicz
dr hab. n. med. Paweł Kolasa
dr n. med. Maciej Kolasa
lek. Dawid Wrona
lek. Maciej Szczechowicz
dr n. med. Magdalena Staniszewska
lek. Jakub Woźniak
lek. Beata Pytlarz
lek. Mateusz Siwak

Oddział Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego naszego Szpitala intensywnie się rozwija. Od 1.12.2023 r. rozpoczynamy kwalifikację pacjentów z przerzutami choroby nowotworowej do kręgosłupa do badania naukowego, którego celem jest ocena zastosowania karbonowych systemów do stabilizacji kręgosłupa przy dalszym leczeniu radioterapeutycznym.

Systemy karbonowe w założeniu mają polepszać warunki leczenia. Kontakt dla zainteresowanych pacjentów: 42 689 53 41 (sekretariat Oddziału, dni powszednie w godz. 8:00-14:30).

Oddział Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego dostał dofinansowanie o wysokości 3 755 291,70 zł ze strony Agencji Badań Medycznych (ABM) w postępowaniu konkursowym Head to head II na przeprowadzenie badania pt. „Zastosowanie karbonowego systemu stabilizacji przeznasadowej w leczeniu chirurgicznym nowotworów przerzutowych kręgosłupa oraz planowaniu radioterapii stereotaktycznej – badanie prospektywne, randomizowane”.

Głównym badaczem jest Koordynator Oddziału – dr n. med. Kamil Krystkiewicz, który razem z Ordynatorem Oddziału – dr n. med. Marcinem Tosikiem prowadzić będą ten projekt naukowy.

Celem badania jest ocena wpływu implantów węglowych na skuteczność leczenia operacyjnego przerzutów do kręgosłupa oraz na pooperacyjną radioterapię. Wg założeń projektu ich zastosowanie może poprawić warunki w planowaniu napromieniowania oraz pozwolić na szybszą diagnozę w przypadku wznowy choroby.

Pacjenci zakwalifikowani do leczenia zostaną włączeni do programu opieki szpitalnej i ambulatoryjnej przez personel Oddziału Neurochirurgii i Zakładu Teleradioterapii Szpitala Kopernika w Łodzi.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00