Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Oferty pracy

OGŁOSZENIE O PRACE – Lekarz gastroenterolog

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACE – Koordynator badań klinicznych

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACE – Koordynator badań klinicznych (umowa na zastępstwo)

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACE – pielęgniarka anestezjologiczna

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACE – Inspektor ds. aparatury medycznej

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACE – księgowa

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACE – robotnik gospodarczy

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACE – lekarz urolog/chirurg dziecięcy

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACE – Kierownik Pełnomocnik ds. Jakości w diagnostyce laboratoryjnej

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACE – Pielęgniarka

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACE – Diagnosta Laboratoryjny Kierownik Pracowni POCT

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACĘ – Specjalista ds. projektów w Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACĘ – Koordynator Ośrodka – badanie kliniczne

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACĘ – Koordynator Ośrodka – eksperyment med.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACĘ – salowa / salowy na bloku operacyjnym

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACĘ – elektryk – automatyk

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACĘ – salowa/salowy w punkcie zdawczo-odbiorczym sprzętu do dekontaminacji

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACĘ – lekarz urolog dziecięcy oraz lekarz chirurg dziecięcy

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACĘ – Specjalista ds. Budowlanych

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACĘ – Inspektor ds. Budowlanych

Pobierz ogłoszenie


Ogłoszenie o pracę – lekarze posiadający specjalizację z neurologii, chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej

Pobierz ogłoszenie


OGLOSZENIE O PRACE- STOLARZ LUB POMOC STOLARZA

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACĘ – LEKARZE POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ Z CHIRURGII DZIECIĘCEJ

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIA O PRACĘ DO PROJEKTU pn. „Porównanie wartości klasyfikacji: LN-RADS, RECIST 1.1 i Node-RADS w ocenie węzłów chłonnych w rezonansie magnetycznym (MR) i tomografii komputerowej (CT) w odniesieniu do wyników histopatologicznych – Badanie prospektywne, randomizowane.” nr ref. 2022/ABM/03/00027/BS


OGŁOSZENIE O PRACĘ – KONSERWATOR ZIELENI

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACĘ – REFERENT/INSPEKTOR

Zakończono proces rekrutacji.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACĘ – ROBOTNIK GOSPODARCZY

Zakończono proces rekrutacji.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACĘ – SPECJALISTA DS. JAKOŚCI

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O PRACĘ – KOORDYNATOR OŚRODKA

Pobierz ogłoszenie


Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00