Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

II Oddział Chirurgii Onkologicznej

Kontakt:

Sekretariat:

42 689 54 41

Pokój lekarski:

42 689 54 20

Pielęgniarka Oddziałowa:

42 689 54 45

Dyżurka pielęgniarek:

42 689 54 46

mail:

sekretariat.kcho@kopernik.lodz.pl

II Oddział Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej

 

Kierownik Oddziału:
dr hab. med. prof. UM Dariusz Nejc

Zastępca Kierownika Oddziału:
dr n. med. Piotr Sęk – adiunkt UM

Kierownik Kliniki:
prof. dr. hab. med. Janusz Piekarski

Lekarze:
dr n. med. Sebastian Niedźwiecki – st. asystent, adiunkt UM
dr n. med. Jarosław Jakubik – st. asystent, adiunkt UM
dr n. med. Robert Pierzchała – st. asystent
dr n. med. Izabela Zaleśna – st. asystent
dr n. med. Mateusz Brożyna – st. asystent
lek. Przemysław Lik – st. asystent
lek. Paulina Paździor – młodszy asystent
lek. Karolina Zalewska – młodszy asystent

 

 

O raku żołądka
Według prognoz, zgodnych z najnowszymi danymi epidemiologicznymi, w bieżącym roku w Polsce na raka żołądka zachoruje około 3500 mężczyzn i 1800 kobiet. Większość zachorowań (około 60%) wystąpi po 65 roku życia, ale statystyki coraz częściej notują występowanie raka żołądka u osób młodych, przed 35 rokiem życia.

Rak żołądka charakteryzuje się niskim odsetkiem wyleczeń, a zgony z powodu tego nowotworu stanowią 7% zgonów z powodu nowotworów wśród mężczyzn i 4% wśród kobiet. Niewielkim pocieszeniem jest to, że zgodnie z trendem ogólnoświatowym zachorowalność na raka żołądka od około 40 lat systematycznie maleje.

Lekarze

dr hab. n. med.

DARIUSZ NEJC

Kierownik Oddziału
prof. dr hab. n. med.

JANUSZ PIEKARSKI

Kierownik Kliniki
dr n. med.

Piotr Sęk

zastępca kierownika oddziału, adiunkt UM
dr n. med.

JAROSŁAW JAKUBIK

starszy asystent, adiunkt UM
dr n. med.

SEBASTIAN NIEDŹWIEDZKI

starszy asystent, adiunkt UM
dr n. med.

Mateusz Brożyna

starszy asystent
dr n. med.

Izabela Zaleśna

starszy asystent
dr n. med.

Robert Pierzchała

starszy asystent
lek.

PRZEMYSŁAW LIK

starszy asystent
lek.

Paulina Paździor

młodszy asystent
lek.

Karolina Zalewska

młodszy asystent

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00