Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Oddziały

Unity Onkologiczne

Unity Onkologiczne

WIĘCEJ
Regionalne Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu

Regionalne Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu

WIĘCEJ
Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

WIĘCEJ
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu

WIĘCEJ
Oddział Chorób Wewnętrznych i Pulmonologii Onkologicznej

Oddział Chorób Wewnętrznych i Pulmonologii Onkologicznej

WIĘCEJ
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

WIĘCEJ
Oddział Kardiologiczny

Oddział Kardiologiczny

WIĘCEJ
Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej

Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej

WIĘCEJ
Oddział Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

Oddział Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

WIĘCEJ
Oddział Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego

Oddział Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego

WIĘCEJ
Oddział Nefrologiczny

Oddział Nefrologiczny

WIĘCEJ
Oddział Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej

Oddział Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej

WIĘCEJ
Oddział Hematologii i Transplantologii

Oddział Hematologii i Transplantologii

WIĘCEJ
Oddział Hematologii Ogólnej

Oddział Hematologii Ogólnej

WIĘCEJ
Oddział Hematoonkologii z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej

Oddział Hematoonkologii z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej

WIĘCEJ
Zakład Teleradioterapii

Zakład Teleradioterapii

WIĘCEJ
Zakład Planowania Radioterapii

Zakład Planowania Radioterapii

WIĘCEJ
Zakład Fizyki Medycznej

Zakład Fizyki Medycznej

WIĘCEJ
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej

WIĘCEJ
Oddział Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej

Oddział Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej

WIĘCEJ
II Oddział Chirurgii Onkologicznej

II Oddział Chirurgii Onkologicznej

WIĘCEJ
Oddział Chirurgii Onkologicznej

Oddział Chirurgii Onkologicznej

WIĘCEJ
Laryngologia Onkologiczna

Laryngologia Onkologiczna

WIĘCEJ
Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej

WIĘCEJ
Oddział Brachyterapii i Onkologii Ogólnej

Oddział Brachyterapii i Onkologii Ogólnej

WIĘCEJ
Oddział Chorób Rozrostowych

Oddział Chorób Rozrostowych

WIĘCEJ
Oddział Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia

Oddział Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia

WIĘCEJ
Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej

Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej

WIĘCEJ
Oddział Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej

Oddział Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej

WIĘCEJ
Oddział Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Oddział Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

WIĘCEJ
Zespół Psychologów

Zespół Psychologów

WIĘCEJ
Ośrodek Pediatryczny im. dr. J. Korczaka

Ośrodek Pediatryczny im. dr. J. Korczaka

WIĘCEJ
Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna

Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna

WIĘCEJ
Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna

WIĘCEJ

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00