Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Wykaz świadczonych usług

Podstawowe oraz specjalistyczne świadczenia medyczne
Celem działania szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na: udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia.

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej

 • unikalne operacje przełyku, tchawicy
 • nowoczesne operacje płuc i ściany klatki piersiowej

Oddział Nefrologii
wykonuje pełną diagnostykę, w tym inwazyjną (biopsja nerki własnej/przeszczepionej) oraz leczenie chorób nefrologicznych u dorosłych:

 • pierwotnych i wtórnych glomerulopatii
 • zespołu nerczycowego
 • chorób cewkowo-śródmiąższowych nerek
 • nefropatii obstrukcyjnej
 • zakażenia układu moczowego
 • ostrego uszkodzenia nerek i przewlekłej choroby nerek, w tym leczenie nerkozastępcze
 • leczenie powikłań dializoterapii.
 • przygotowanie do przeszczepienia nerki w okresie przeddializacyjnym, jak i podczas dializoterapii
 • leczenie powikłań po przeszczepie nerki
 • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego nerkopochodnego

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu

 • leczymy złożone uszkodzenia kończyn wymagające wieloetapowego postępowania operacyjnego wykorzystując nowoczesne techniki osteosyntezy
 • zajmujemy się przypadkami powikłanego gojenia ran, ubytków tkanek miękkich, zaburzeń zrostu kostnego
 • zabiegi protezoplastyki stawu biodrowego, kolanowego (w tym endoprotezy jednoprzedziałowe), barkowego oraz endoprotezy rewizyjne
 • zabiegi artroskopowe stawu kolanowego i barkowego w tym rekonstrukcje więzadłowe
 • prowadzimy kompleksową i koordynowaną opiekę nad pacjentami ze zmianami nowotworowymi pierwotnymi i przerzutowymi narządu ruchu
 • zabiegi protezoplastyki poresekcyjnej stawów, resekcje z wykorzystaniem substytutów kości oraz rekonstrukcje kostne z użyciem autoprzeszczepów

Oddział Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

Oddział zajmuje się leczeniem chorych z rozpoznaniem:

 • wszystkich nowotworów złośliwych,
 • kamicy układu moczowego,
 • nietrzymania moczu.

Oddział Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej

 • operacje tarczycy
 • operacje pęcherzyka i dróg żółciowych
 • guzy i urazy śledziony
 • choroby trzustki – leczenie zachowawcze i operacyjne
 • operacje żołądka
 • operacje jelit – w zakresie jelita cienkiego i grubego
 • operacje przepuklin
 • operacje żylaków kończyn dolnych

Oddział Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu chorób zapalnych stawów oraz układowych chorób tkanki łącznej:

 • reumatoidalne zapalenie stawów, seronegatywne spondyloartropatie zapalne
 • układowe choroby tkanki łącznej
 • układowe zapalania naczyń
 • krystalopatie: dna moczanowa, chondrokalcynoza

Oddział Kardiologiczny
Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu pacjentów z chorobami układu krążenia, w szczególności:

 • chorobą wieńcową (diagnostyka nieinwazyjna i inwazyjna – koronarografia oraz leczenie angioplastyką wieńcową)
 • zaburzeniami rytmu serca, automatyzmu oraz przewodzenia przedsionkowo-komorowego ze szczególnym uwzględnieniem migotania przedsionków
 • niewydolnością serca
 • zatorowością płucną
 • wadami zastawkowymi oraz wrodzonymi wadami serca
 • chorobami serca i współistniejącym nowotworem (kardioonkologia)

Oddział prowadzi intensywną terapię kardiologiczną – leczymy:

 • ostre zespoły wieńcowe
 • zdekompensowaną niewydolność serca
 • ostre zaburzenia rytmu
 • inne ostre schorzenia układu krążenia

Oddział Chorób Wewnętrznych

 • bardzo szeroka diagnostyka oraz leczenie w zakresie chorób wewnętrznych

Breast Cancer Unit

 • diagnozowanie i leczenie nowotworów piersi

Prostate Cancer Unit

 • całościowa diagnostyka i terapia nowotworów gruczołu krokowego, zwanych też nowotworami prostaty lub stercza

Colon Cancer Unit

 • diagnozowanie i leczenie chorób jelita grubego między innymi chorób nowotworowych jelita grubego i odbytnicy

Gastric Cancer Unit

 • diagnostyka i leczenie chorych z rakiem żołądka

Oddział Hematologii i Transplantologii

 • wykonujemy wysokospecjalistyczne procedury allogenicznych i autologicznych transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych oraz immunoablacji

Oddział Hematologii Ogólnej

 • diagnostyka oraz leczenie nowotworowych i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego i chłonnego

Oddział Hematoonkologii z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej

 • leczenie chorych na nowotwory hematologiczne zarówno układu chłonnego (przewlekła białaczka limfocytowa, chłoniaki ziarnicze, chłoniak Hodgkina, szpiczak plazmocytowy, amyloidoza) jak i krwiotwórczego (ostre białaczki, zespoły mielodysplastyczne, mielofibroza)

Oddział Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej

 • diagnostyka i leczenie operacyjne wykonywane jest zarówno metodami tradycyjnymi jak i przy użyciu metod chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopia, histeroskopia diagnostyczna i operacyjna)
 • leczenie operacyjne nowotworów przewodu pokarmowego i nowotworów skóry
 • leczenie skojarzone nowotworów piersi z zastosowaniem jednoczesnych lub odroczonych technik rekonstrukcyjnych

Laryngologia Onkologiczna

 • kompleksowa diagnostyka i leczenie nowotworów w obrębie jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i szyi oraz ślinianek, jak również skóry w obrębie twarzy i szyi, z uwzględnieniem guzów małżowiny usznej

Oddział Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia

 • chemioterapia nowotworów ze zintegrowaną poradnią chemioterapii

Oddział Chorób Rozrostowych

 • leczenie chorych z rozpoznaniem wszystkich nowotworów złośliwych litych, a w szczególności z rozpoznaniem raka płuca, piersi, nowotworów przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego żeńskiego i męskiego, nowotworów głowy i szyi oraz czerniaka

Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej

 • leczenie wszystkich nowotworów, w szczególności leczenie skojarzone nowotworów regionu głowy i szyi, ośrodkowego układu nerwowego, płuc, piersi, przewodu pokarmowego, a także nowotworów narządu rodnego i nowotworów hematologicznych

Oddział Brachyterapii

 • wykonujemy zabiegi brachyterapii
 • leczymy przede wszystkim chorych, którzy mają nowotwór ograniczony do gruczołu krokowego, dzięki czemu za pomocą igieł jesteśmy w stanie objąć cały naciek nowotworowy

Zakład Teleradioterapii

 • leczymy pacjentów onkologicznych metodami radioterapeutycznymi z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii medycznej

Oddział Medycyny Paliatywnej

 • hospitalizowani są chorzy w zaawansowanej chorobie nowotworowej
 • prowadzimy leczenie bólu i innych objawów somatycznych
 • stosujemy radioterapię paliatywną

Realizowane świadczenia z zakresu diagnostyki:

 • Zakład Radiologii – Pracownie: RTG, Angiografii, Rezonans Magnetyczny (MR), Tomografia Komputerowa (CT), USG, Densytometrii
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej – Pracownie: USG, Rezonans Magnetyczny (MR), Tomografia Komputerowa (CT), RTG
 • Ośrodek Mammografii – Centrum Skriningu Raka Sutka
 • Zakład Medycyny Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii, Pracownia PET)
 • Pracownie EKG
 • Zakład Elektrodiagnostyki
 • Pracownia EMG
 • Pracownia Endoskopowa (kolonoskopia, gastroskopia)
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Pracownia Badania Szpiku
 • Pracownia Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki
 • Bank Komórek Krwiotwórczych, Pracownia Aferez i Terapii Komórkowych
 • Zakład Anatomii Patologicznej i Histopatologii
 • Cytogenetyka
 • Cytometria przepływowa
 • Spirometria i Bronchoskopia
 • Cystoskopia
 • Biopsja Gruczołu Krokowego
 • Pracownia Brachyterapii
 • Pracownia Dostępów Naczyniowych

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00