Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Oddział Medycyny Paliatywnej

Kontakt:

Sekretariat:

42 689 54 81 fax. 42 689 54 82

Pokój lekarski:

42 689 54 84

Pielęgniarka Oddziałowa:

42 689 54 85

Dyżurka pielęgniarek:

42 689 56 18

mail:

sekoppaliat@kopernik.lodz.pl

Oddział Medycyny Paliatywnej

 

Kierownik:
Misiewicz Bożena

Z-ca Kierownika:
Dobrowolska Agnieszka

Zespół lekarski
Personel lekarski systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w przeróżnych szkoleniach organizowanych w szpitalu oraz poza nim.

Skład zespołu lekarskiego:

 • lek. Misiewicz Bożena – specjalista chorób wewnętrznych st. II oraz specjalista medycyny paliatywnej
 • dr n. med. Dobrowolska Agnieszka – specjalista rehabilitacji medycznej st. II oraz specjalista medycyny paliatywnej
 • lek. Budka Beata – specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. Serbiak Beata – specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista medycyny paliatywnej
 • lek. Sokalszczuk Małgorzata – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii st. I, specjalista transfuzjologii klinicznej st. II oraz specjalista medycyny paliatywnej
 • lek. Adamina Kaczorowska

 

Pielęgniarka Oddziałowa: Morawska Ewa – specjalizacja z organizacji i zarządzania oraz specjalizacja z pielęgniarskiej opieki paliatywnej. W 1999 roku organizowała od podstaw Oddział Opieki Paliatywnej, którym do chwili obecnej kieruje zespołem pielęgniarek, sanitariuszy i opiekunów medycznych. W 2017 roku została nominowana przez Dział Pozyskiwania i Wdrażania Projektów Inwestycyjnych do Plebiscytu Hipokrates Ziemi Łódzkiej w kategorii Pielęgniarka Roku organizowanego przez gazetę Dziennik Łódzki, który wyróżnia najbardziej cenionych pracowników służby zdrowia.

Zespół pielęgniarski.
Opieka Paliatywna sprawowana jest przez wykwalifikowany zespół pielęgniarek posiadających doświadczenie zawodowe i pogłębiające swoją wiedzę przez ukończone kursy kwalifikacyjne i specjalizacje w tej dziedzinie medycyny. W Oddziale Medycyny Paliatywnej zatrudnione są 24 pielęgniarki, z czego 6 ma tytuł magistra, 4 licencjat, a 14 wykształcenie średnie. 4 pielęgniarki posiadają specjalizację z opieki paliatywnej, 1 jest w trakcie specjalizacji, 2 posiadają specjalizację onkologiczną, 2 specjalizację chirurgiczną i 1 specjalizację zachowawczą. Personel pielęgniarski systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w przeróżnych szkoleniach organizowanych przez szpital.

Skład zespołu pielęgniarskiego:

 • Augustyniak Małgorzata
 • Cichosz Marzena
 • Cygan Joanna
 • Czerwińska Anna
 • Dregier Joanna
 • Dzika Agnieszka
 • Gałczyńska Justyna
 • Gliszczyńska Wiesława
 • Janiszewska Kamila
 • Kacperska Renata
 • Kaczmarska Marta
 • Kazimierczak Iwona
 • Kopeć Anna
 • Leśniewska Dorota
 • Marek Monika
 • Michalska Joanna
 • Muszyńska Elżbieta
 • Muszyńska Violetta
 • Pietrowska Katarzyna
 • Rosiak Agnieszka
 • Sobala Bożena
 • Szaroń Alicja
 • Świegocka Jolanta
 • Zagozda Agnieszka

 

Sekretarka medyczna:
Siuta Aleksandra
Worach Jolanta

Zespół opiekunek medycznych i sanitariuszy
Zatrudnieni w Oddziale opiekunowie i sanitariusze w profesjonalny sposób pomagają osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokojeniu jej podstawowych potrzeb życiowych. Codziennie wykonują usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec chorych, aby zwiększyć im komfort życia.

Skład opiekunek medycznych:

 • Kubasiewicz Agnieszka
 • Serafin Iwona
  Obie opiekunki medyczne ukończyły Policealną Szkołę Opiekunów Medycznych.

Skład sanitariuszy:

 • Matusiak Andrzej
 • Traczyk Wanda
 • Zwierzyńska Wioletta

Oddział Medycyny Paliatywnej posiada 29 łóżek, które rozmieszczone są na salach dwu, trzy osobowych oraz jednej izolatce. Wszystkie sale posiadają pełny węzeł sanitarny. Hospitalizowani są chorzy w zaawansowanej chorobie nowotworowej. W celu przyjęcia niezbędne jest dostarczenie skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego, specjalistę np. onkologa lub innego lekarza opieki zdrowotnej. Decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz oddziału.

W oddziale prowadzone jest leczenie bólu i innych objawów somatycznych, stosowana jest również radioterapia paliatywna. Chorzy mają zapewnioną opiekę psychologiczną, rehabilitację i niezbędne badania diagnostyczne w tym obrazowe. Na życzenie pacjenta lub rodziny istnieje również możliwość wizyty duszpasterskiej:
Księdza Kapelana Szpitala – Juliusza Lasonia, tel. 504 599 221
Księdza – Daniela Rylskiego, tel. 506 440 118

Z oddziałem zintegrowana jest poradnia medycyny paliatywnej dla chorych ambulatoryjnych.

Oddział jest jedynym w województwie łódzkim udzielającym świadczeń z zakresu opieki paliatywnej w połączeniu z radioterapią paliatywną.

Lekarze

lek.

Bożena Misiewicz

kierownik oddziału
dr n. med.

Agnieszka Dobrowolska

zastępca kierownika oddziału
lek.

Małgorzata Sokalszczuk

lek.

Beata Serbiak

lek.

Adamina Kaczorowska

lek.

Beata Budka

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00