Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej

Kontakt:

Sekretariat:

42 689 52 31

Pokój lekarski:

42 689 52 33/37

Pielęgniarka Oddziałowa:

42 689 52 34

Dyżurka pielęgniarek:

42 689 52 35

mail:

sekretariat.torakochirurgii@kopernik.lodz.pl

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej – Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej

 

Kierownik Oddziału:
prof. dr hab. n. med. Józef Kozak

Zastępca Kierownika Oddziału:
dr n. med. Józef Howaniec

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Monika Topola
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, onkologicznego i zachowawczego

 

Lekarze:
dr n. med. Jacek Kaczmarski
dr n. med. Mariusz Łochowski
dr n. med. Aleksandra Szlachcińska
lek. med. Daniel Brzeziński
lek. med. Bartosz Cieślik-Wolski
lek. med. Łukasz Pryt

 

Oddział działa od 1996 roku i był pierwszym oddziałem torakochirurgicznym na terenie miasta Łodzi. Dziś jest jedynym oddziałem w makroregionie wykonującym pełen zakres badań diagnostycznych i zabiegów operacyjnych z zakresu torakochirurgii. Stanowi część Centrum Urazowego, zatem pełni 24-godzinne dyżury zabezpieczając pacjentów z urazami wielomiejscowymi.

Wyposażony jest w nowoczesną aparaturę, dzięki której istnieje możliwość wykonywania szybkich badań diagnostycznych w chorobach onkologicznych klatki piersiowej (m.in. EBUS, EUS, TBAC). W oddziale wykonuje się unikalne operacje przełyku, tchawicy, nowoczesne operacje płuc i ściany klatki piersiowej (VATS lobektomia, operacja Nussa, operacja Orfingera itp.).
Pracownicy Oddziału opublikowali ok. 100 doniesień naukowych i wygłosili ok. 140 referatów na 80 zjazdach krajowych i zagranicznych. Prowadzą zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Oddziału za działalność naukową otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia oraz Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracownicy jednostki odbyli liczne staże naukowe (m.in. USA, Chiny, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania, Włochy).
Po remoncie oddział liczy 29 łóżek, ma 2 własne sale operacyjne oraz poradnię z pracownią endoskopową.

Lekarze

prof. dr hab. n. med.

Józef Kozak

Kierownik Oddziału
dr n. med.

Józef Howaniec

zastępca kierownika oddziału
dr n. med.

Mariusz Łochowski

starszy asystent
dr n. med.

JACEK KACZMARSKI

dr n. med.

ALEKSANDRA SZLACHCIŃSKA

starszy asystent
lek.

BARTOSZ CIEŚLIK-WOLSKI

starszy asystent
lek.

ŁUKASZ PRYT

starszy asystent
lek.

Daniel Brzeziński

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00