Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Kontakt

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

NR KONTA BANKOWEGO CENTRUM: PEKAO S.A. o/Łódź 62 1240 1545 1111 0000 1166 9957

ul. Pabianicka 62,
93-513 Łódź

e-mail:
szpital@kopernik.lodz.pl

REGON:
000295403

NIP:
729-23-45-599

KRS:
0000004955

Centrala

42 689 50 00

Sekretariat

szpital@kopernik.lodz.pl

42 689 50 10

fax. 42 689 50 11

Dyrektor

mgr inż. Andrzej Kasprzyk

42 689 50 10

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Jerzy Badowski

42 689 50 10

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Katarzyna Olewska

42 689 50 30

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Marek Zygmunt

42 689 50 42

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy

mgr Agnieszka Kociszewska

42 689 50 20

Zastępca Dyrektora ds. Projektów, Rozwoju i Organizacji Onkologii

mgr Magdalena Janus-Hibner

42 689 51 20

Pielęgniarka Koordynująca Ośrodka Onkologii i Hematologii w Łodzi

mgr Teresa Grobelna

42 689 50 50

Kancelaria

42 689 52 64

Inspektor Ochrony Danych

iod@kopernik.lodz.pl

42 207 44 55

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa

42 207 44 93

Pełnomocnik ds. Jakości

42 689 59 26

Centrum Badań Klinicznych

42 689 59 56

Dział Księgowości

42 689 58 00

Dział Zamówień Publicznych

42 207 45 16

42 207 45 23

Dział Aparatury Medycznej

42 689 53 94

Sekcja Sprzętu Medycznego

42 689 51 08

Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych (wypisy chorych):

42 689 58 20

42 689 58 21

Dział ds. Monitorowania Świadczeń Medycznych

42 689 59 67

Dział Controlingu Medycznego

42 689 56 94

Audytor Wewnętrzny

42 689 59 39

Dział Kontroli Wewnętrznej

42 689 59 18

Sekcja ds. Kontraktowania Świadczeń Medycznych

42 689 59 27

Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów

42 689 58 07

Dział Spraw Pracowniczych

42 689 58 30

42 689 58 34

Dział Organizacyjno-Prawny

42 689 59 02

42 689 59 03

Dział Administracyjno-Gospodarczy

42 689 57 91

Dział Zaopatrzenia i Transportu

42 689 57 88

Dział Higieny i Epidemiologii

42 689 59 13

Sekcja BHP

42 689 59 15

Dział Techniczny

42 689 58 40

Biuro Prawne

42 689 59 30

Zespół ds. Systemów Zarządzania

42 689 59 26

Dział Realizacji Projektów i Rozwoju

42 689 58 99 (sekcja finansowa)

42 689 58 95 (sekcja techniczna)

Dział Informatyki

42 689 54 18

Sekcja Cyberbezpieczeństwa

42 689 53 51

Dział Promocji i Biuro Prasowe

promocja@kopernik.lodz.pl

42 689 57 57

Apteka Szpitalna

42 689 51 01

Sekcja Analiz i Strategii Logistycznych dla Apteki Szpitalnej

42 689 50 28

Zakład Fizyki Medycznej

42 689 55 30

Izba Przyjęć

ul. Pabianicka 62

42 689 51 60

Punkt Przyjęć Pacjentów Planowych

ul. Paderewskiego 4

42 689 54 10

42 689 54 13 (depozyt)

Ośrodek Leczenia Hemofilii i Innych Zaburzeń Krzepnięcia Krwi

Konsultacje w dni powszednie w godzinach 8:30 – 13:00

42 689 52 00 (Infolinia)

42 689 50 58

42 689 55 93

42 689 51 91

42 689 51 93

Konsultacje w soboty, niedziele i święta

42 689 51 93

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Poradnie Specjalistyczne ul. Pabianicka 62, Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, Poradnia Genetyczna, Wojewódzka Poradnia Hematologiczna)

infolinia

42 689 52 00

Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna

rejestracja

42 689 56 71

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

42 689 50 01

42 689 50 04

42 689 50 05

Poradnia Lekarza Zakładowego

42 689 56 38

Sekcja Koordynacji Pakietu Onkologicznego (DILO)

42 689 57 32

Zespół ds. Praw Pacjenta

42 689 59 25

Sekcja Komunikacji z Pacjentem

42 689 52 00

Sekcja Dietetyki

42 689 50 30

Zespół Pracowników Socjalnych

42 689 59 09

Zespół Psychologów

42 689 57 75

Zakład Radiologii (wejście od ul. Pabianickiej 62)

rejestracja na badania

42 689 52 00

Zakład Diagnostyki Obrazowej (wejście od ul. Paderewskiego 4)

rejestracja na badania

42 689 52 00

Ośrodek Mammografii – Centrum Skriningu Raka Sutka

rejestracja na badania

42 689 56 90

42 689 56 91

42 689 52 00 (program profilaktyki raka piersi)

Zakład Medycyny Nuklearnej

rejestracja na badania

Pracownia PET: 42 689 57 60

Pracownia Scyntygrafii: 42 689 57 36

EKG przy Poradni Kardiologicznej

42 689 55 97

EKG w Zakładzie Radiologii

42 689 57 71

EKG w części onkologicznej Szpitala

42 689 57 33

Zakład Elektrodiagnostyki

rejestracja EEG

42 689 57 72

Pracownia EMG

42 689 53 99

Pracownia Endoskopowa

rejestracja na badania

42 689 52 00

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

42 689 57 21

Pracownia Badania Szpiku

42 689 57 23

Pracownia Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki

42 689 52 80

Bank Komórek Krwiotwórczych, Pracownia Aferez i Terapii Komórkowych

42 689 51 88

Zakład Anatomii Patologicznej i Histopatologii

42 689 58 26

Cytogenetyka

42 689 51 99

Cytometria przepływowa

42 689 55 83

Spirometria i Bronchoskopia

42 689 55 70

Cystoskopia

42 689 56 44

Biopsja Gruczołu Krokowego

42 689 52 14

Pracownia Brachyterapii

42 689 55 10

Pracownia Dostępów Naczyniowych

42 689 55 04

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00