Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Colon Cancer Unit

Colon Cancer Unit

 

Colon Cancer Unit (CCU) to utworzony w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi zespół wielodyscyplinarny zajmujący się problematyką chorób jelita grubego, głównie choroby nowotworowej.

Celem zespołu jest wieloetapowa opieka nad pacjentem, począwszy od wstępnej diagnostyki, poprzez wszystkie etapy leczenia m.in. leczenia operacyjnego jak również radio i chemioterapii jeśli będzie ona konieczna, a także opieka po zakończeniu procesu leczenia w utworzonej Poradni Chorób Jelita Grubego. W skład zespołu wchodzą najlepsi specjaliści w dziedzinie chirurgii, endoskopii, radioterapii, onkologii, genetyki a także interny i rehabilitacji.

Informacje i zapisy
Do Poradni Chorób Jelita Grubego pacjenci zgłaszają się bez skierowana.

Poradnia znajduje się w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi, ul. Paderewskiego 4, gabinet nr 20a.

Poradnia czynna jest w czwartki w godz. 9.00-12.00.

W celu umówienia wizyty należy zadzwonić pod następujące nr. tel.:
42 689 56 23 (24)
42 689 56 26 (29)

Informacje ogólne
W skład zespołu CCU wchodzą lekarze o najwyższych kwalifikacjach w zakresie diagnozowania i leczenia chorób jelita grubego miedzy innymi chorób nowotworowych jelita grubego i odbytnicy. Trafiający do nas pacjent już na pierwszej wizycie zostaje objęty opieką. Szybko i sprawnie zostanie przeprowadzony przez wszystkie etapy niezbędnej diagnostyki. Następnie zostanie poddany leczeniu zgodnym z najnowszymi standardami światowymi. Po zakończonym leczeniu będzie pozostawał pod obserwacją i opieką w Poradni Chorób Jelita Grubego.

Poradnia Chorób Jelita Grubego ma dostęp do wszystkich najnowocześniejszych metod diagnostyki obrazowej. Na miejscu dostępna jest:
– pracownia USG
– pracownia tomografii komputerowej
– pracownia rezonansu magnetycznego
– pracownia PET

Ponadto dysponujemy pracownią endoskopową, gdzie bardzo dobrze wykwalifikowany zespół endoskopistów wykonuje badania kolonoskopii z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu medycznego.

Wyniki trafiają do zespołu patomorfologów i w krótkim czasie lekarz otrzymuje wynik histopatologiczny niezbędny przed planowanym zabiegiem operacyjnym.

Po zakończonej diagnostyce i z postawionym rozpoznaniem pacjent będzie miał wyznaczony szybki termin przyjęcia do Oddziału Chirurgii Onkologicznej do zabiegu operacyjnego.

Zabiegi przeprowadzają doświadczeni chirurdzy z zespołu CCU.

Wykonujemy zabiegi klasyczne jak również istnieje możliwość wykonania zabiegów sposobem laparoskopowym z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i technik. Pacjenci z obciążeniami internistycznym takimi jak nadciśnienie tętnicze, choroby serca i inne przed planowym zabiegiem operacyjnym będą konsultowani internistycznie aby prawidłowo zabezpieczyć i przygotować ich zabiegu chirurgicznego. Po zabiegu operacyjnym pacjent pozostanie pod opieką wykwalifikowanego personelu lekarsko pielęgniarskiego CCU.

Aby pacjent jak najszybciej powrócił do pełni sprawności wykonywane będą zabiegi rehabilitacyjne. W razie konieczności wyłonienia stomii tj przetoki na powłokach brzusznych pacjenci zostaną objęci opieką wyspecjalizowanej pielęgniarki stomijnej, która pomorze przy doborze odpowiedniego sprzętu a także przeprowadzi edukację stomijną dla pacjenta jak również dla rodziny.

Po zabiegu operacyjnym w zależności od wskazań pacjent będzie skierowany do leczenia uzupełniającego radio lub chemioterapii do Klinik współpracujących zespołem Colorectal Cancer Unit, mieszczących się w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym. Termin przyjęcia ustali zespół CCU.

Po zakończonym procesie leczenia pacjenci będą objęci opieką i obserwacją w Poradni Chorób Jelita Grubego, gdzie wykonywane będą wszystkie niezbędne badania okresowe.

W trakcie całego procesu diagnostyczno terapeutycznego w zespole CCU pacjenci jak i ich rodziny i bliscy będą objęci opieką przez wyspecjalizowany zespół psychoonkologów.

Skład osobowy CCU

Koordynatorzy merytoryczni:

Koordynator organizacyjny:

Koordynator onkologiczny:

Zespół Chirurgiczny:

  • dr n. med. Mateusz Jęckowski (Oddział Chirurgii Onkologicznej, jeckowski@gmail.com)
  • lek. Wojciech Fałek (Oddział Chirurgii Onkologicznej, wojtek.falek@interia.pl)
  • dr. n. med. Piotr Sęk (Klinika II Oddział Chirurgii Onkologicznej)
  • dr. n. med. Robert Pierzchała (Klinika II Oddział Chirurgii Onkologicznej)
  • dr. n. med. Arkadiusz Przybył (Oddział Chirurgii Onkologicznej)
  • dr. n. med. Mateusz Brożyna (Klinika II Oddział Chirurgii Onkologicznej)

Zespół Onkologów Klinicznych:

Zespół Radioterapeutów:

Zespół Diagnostyczny – Pracownia Endoskopii:

  • dr. n. med. Marta Słomka
  • lek. Michał Stawicki

Radiolog: dr n. med. Piotr Kupnicki

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Agnieszka Cielecka

Fizjoterapeuta: mgr Tomasz Błaszczyk (Przychodnia Rehabilitacji, blaszczyktomasz@poczta.onet.pl, tel. 604 973 844)

Psycholog: mgr Paula Kałuża (poliska5010@interia.pl, tel. 042 689 57 69)

Patomorfolog: prof. dr hab. n. med. Dorota Jesionek-Kupnicka (dorota.jesionek-kupnicka@umed.lodz.pl)

Dietetyk: Agnieszka Krawczyk (sekcja.dietetyki@kopernik.lodz.pl, tel. 042 689 50 30)

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00