Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Oddział Hematoonkologii z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej

Kontakt:

Sekretariat:

42 689 54 77

Oddział Hematoonkologii z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej

 

Kierownik:
prof. dr hab. med. Joanna Góra-Tybor

Pielęgniarka koordynująca:
mgr Wioleta Olszak

Oddział zajmuje się leczeniem chorych na nowotwory hematologiczne zarówno układu chłonnego (przewlekła białaczka limfocytowa, chłoniaki ziarnicze, chłoniak Hodgkina, szpiczak plazmocytowy, amyloidoza) jak i krwiotwórczego (ostre białaczki, zespoły mielodysplastyczne, mielofibroza). Leczeniem zajmuje się doświadczona kadra medyczna, w tym 7 lekarzy ze specjalizacją z hematologii, w tym 6 ze stopniem doktora nauk medycznych.

Kierownik Oddziału prof. dr hab. med. Joanna Góra-Tybor jest doświadczonym specjalistą w zakresie hematologii i chorób wewnętrznych, autorem licznych publikacji naukowych, wykładowcą na konferencjach naukowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim nowotwory mieloproliferacyjne

Oddział dysponuje dostępem do wszystkich programów lekowych NFZ dla chorych z nowotworami hematologicznymi, co jest warunkiem koniecznym dla prowadzenia nowoczesnej, celowanej chemio i immunoterapii. Dodatkowo dostęp do licznych badań klinicznych zapewnia możliwość zastosowania najnowszych opcji leczenia. Terapia prowadzone jest zarówno w trybie stacjonarnym (w przypadku stosowania schematów leczenia wymagających hospitalizacji), jak i „dziennym” z hospitalizacją jedynie w celu podania leków.

Oddział Hematoonkologii stwarza doskonałe warunki do kształcenia nowych kadr medycznych, umożliwia specjalizację w zakresie hematologii i chorób wewnętrznych.

 

Lekarze:

  • prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor
  • dr n. med. Jerzy Błoński
  • dr n. med. Aleksandra Gołos
  • dr n. med. Paweł Robak
  • lek. Magdalena Szataniak
  • dr n. med. Anna Wolska-Washer
  • dr n. med. Małgorzata Zwolińska
  • dr n. med. Weronika Nowak
  • dr n. med. Magdalena Witkowska

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00