Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Oddział Nefrologiczny

Kontakt:

Sekretariat:

42 689 53 81

Pokój lekarski:

42 689 53 84

Pielęgniarka Oddziałowa:

42 689 53 85

Dyżurka pielęgniarek:

42 689 53 88

Oddział Nefrologiczny

Kierownik Oddziału
dr n. med. Zbigniew Zbróg
specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii

Zastępca Kierownika Oddziału
lek. Adam Szuflet
specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej, hipertensjologii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Natalia Brych

Sekretarka Medyczna
Beata Krześniak

Kadra lekarska

 • lek. Iwona Fisiak – specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej
 • lek. Bożena Kaczmarek – specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej
 • lek. Kamila Kamińska-Pająk – specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii
 • lek. Joanna Piskorska – specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, diabetologii

 

Struktura i zakres działalności
Liczba łóżek: 18
Porady udzielone w ciągu roku:

 • hospitalizacje – 800
 • poradnia nefrologiczna/po przeszczepieniu nerki – 2600

Oddział Nefrologii, od momentu utworzenia w 1997 roku, wykonuje pełną diagnostykę, w tym inwazyjną (biopsja nerki własnej/przeszczepionej) oraz leczenie chorób nefrologicznych u dorosłych:

 • pierwotnych i wtórnych glomerulopatii
 • zespołu nerczycowego
 • chorób cewkowo-śródmiąższowych nerek
 • nefropatii obstrukcyjnej
 • zakażenia układu moczowego
 • ostrego uszkodzenia nerek i przewlekłej choroby nerek, w tym leczenie nerkozastępcze
 • leczenie powikłań dializoterapii.
 • przygotowanie do przeszczepienia nerki w okresie przeddializacyjnym, jak i podczas dializoterapii
 • leczenie powikłań po przeszczepie nerki
 • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego nerkopochodnego

Podczas hospitalizacji oraz w warunkach ambulatoryjnych chorzy mają dostęp do wszystkich metod diagnostycznych: biochemicznych, bakteriologicznych, histopatologicznych, badań obrazowych oraz konsultacji specjalistycznych oferowanych przez Szpital Kopernika w Łodzi niezbędnych do właściwego rozpoznania choroby i jej leczenia.

Poradnia Nefrologiczna / Po Przeszczepieniu Nerki
dr n. med. Ewa Rutkowska – specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej

W Poradni prowadzimy leczenie ambulatoryjne chorych nefrologicznych, w tym po transplantacji nerki, jak również nadciśnienia tętniczego nerkopochodnego oraz niedokrwistości w przebiegu niewydolności nerek. Ponadto kontynuacja opieki specjalistycznej po hospitalizacji.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00