Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Laryngologia Onkologiczna

Kontakt:

Sekretariat:

42 689 54 79

Pokój lekarski:

42 689 54 62

Pielęgniarka Koordynująca:

42 689 54 79

Dyżurka pielęgniarek:

42 689 54 66

mail:

sekretariat.lar.onk@kopernik.lodz.pl

Laryngologia Onkologiczna

Laryngologia Onkologiczna wraz z Poradnią Laryngologii Onkologicznej zajmują się kompleksową diagnostyką i leczeniem nowotworów w obrębie jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i szyi oraz ślinianek, jak również skóry w obrębie twarzy i szyi, z uwzględnieniem guzów małżowiny usznej.

Oddział i poradnia dysponują nowoczesną aparaturą diagnostyczną, taką jak zestaw do badania endoskopowego gardła i krtani oraz endoskopem do badania w wąskiej wiązce światła (NBI), który umożliwia wczesne wykrycie nowotworów i zmian przedrakowych.

Zakres operacji wykonywanych w ramach Laryngologii Onkologicznej na Oddziale Chirurgii Onkologicznej obejmuje:

1. zabiegi w obrębie krtani

 • operacje oszczędzające z użyciem lasera CO2 wczesnych raków krtani, zmian przerostowych, polipów krtani, guzków śpiewaczych)
 • całkowite usunięcie krtani z pierwotną implantacją protezy głosowej umożliwiającej wczesną rehabilitację głosu
 • wtórną implantację protezy głosowej u pacjentów po całkowitym usunięciu krtani, którzy nie wykształcili mowy przełykowej

2. operacje guzów szyi, w tym guzów przerzutowych do węzłów chłonnych szyi oraz torbieli bocznych i środkowych szyi

3. operacje guzów jamy ustnej i gardła, w tym guzów języka, dna jamy ustnej, wargi, migdałków podniebiennych

4. biopsję węzła wartowniczego w przypadku nowotworów jamy ustnej we wczesnym stadium zaawansowania (jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, który wykonuje taki zabieg rutynowo)

5. usunięcie guzów ślinianek z wykorzystaniem śródoperacyjnego monitorowania nerwu twarzowego i ultrasonografii śródoperacyjnej

6. usunięcie guzów skóry twarzy i szyi z rekonstrukcją ubytków pooperacyjnych

7. usunięcie guzów małżowiny usznej.

Poradnia Laryngologii Onkologicznej pozwala na kompleksową diagnostykę ambulatoryjną nowotworów w obrębie głowy i szyi, a także zapewnia opiekę po leczeniu operacyjnym pacjentów Oddziału Chirurgii Onkologicznej.

Personel:

 • dr n. med. Dariusz Kaczmarczyk
 • lek. Marcin Kubiak
 • lek. Krystian Rozmus
 • lek. Andrei Movilla
 • mgr Jolanta Konieczna – Pielęgniarka Koordynująca
 • mgr Agnieszka Cielecka – Pielęgniarka Zabiegowa
 • Alicja Kajdanek – Sekretarka

Pracownicy Poradni Laryngologii Onkologicznej:

 • dr n. med. Joanna Zimmer-Nowicka
 • dr n. med. Dariusz Kaczmarczyk
 • lek. Anna Myłyk-Kabza
 • lek. Marcin Kubiak

Dr n. med. DARIUSZ KACZMARCZYK wymienia najczęściej występujące objawy nowotworów głowy i szyi. Warto pamiętać, że jeżeli w ciągu trzech tygodni objawy nie przechodzą to powinniśmy skontaktować się ze specjalistą laryngologiem.

 

NOWOTWORY GŁOWY I SZYI
Informacje dotyczące nowotworów głowy i szyi:

Guzy ślinianek – m.in. o niezłośliwych i złośliwych guzach oraz o diagnostyce i zabiegach usunięcia ślinianek mówi dr n. med. Dariusz Kaczmarczyk.
Rak krtani to najczęściej występujący nowotwór złośliwy w regionie głowy i szyi. Najczęstszym objawem raka krtani jest chrypka. Jeżeli chrypka trwa dłużej niż 3 tygodnie, powinniśmy zgłosić się do laryngologa. O profilaktyce i leczeniu raka krtani mówi dr n. med. Dariusz Kaczmarczyk.

Lekarze

dr n. med.

DARIUSZ KACZMARCZYK

dr n. med.

Joanna Zimmer-Nowicka

lek.

MARCIN KUBIAK

lek.

KRYSTIAN ROZMUS

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00