Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Zamówienia do 130.000 zł

Dostawa produktów leczniczych APT/12/2024

27-05-2024

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – pdf
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – wersja edytowalna – 7z


Dostawa produktów leczniczych – środków dietetycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego APT/11/2024

27-05-2024

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – pdf
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – wersja edytowalna – 7z


Dostawa wyrobów medycznych APT/10/2024

23-05-2024

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – pdf
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – wersja edytowalna – 7z


Dostawa wyrobów medycznych APT/08/2024

22-05-2024, aktualizacja: 28-05-2024

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – pdf
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – wersja edytowalna – 7z

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja do zapytania ofertowego


Dostawa produktów leczniczych APT/07/2024

15-05-2024, aktualizacja: 21-05-2024

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – pdf
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – wersja edytowalna – zip

Ogłoszenie wyboru oferty


Kompleksowa naprawa dachu nad warsztatem technicznym na terenie Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka w Łodzi przy al. Piłsudskiego 71

13-05-2024

Zapytanie ofertowe
Umowa
Formularz ofertowo-cenowy
Porozumienie BHP
Szczegółowy zakres rzeczowy robót
Klauzula informacyjna


Opracowanie dokumentacji projektowej (PFU) wraz z kosztorysami

08-05-2024

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – pdf
Formularz ofertowy – wersja edytowalna

Pytania i odpowiedzi


Dostawa wyrobów medycznych APT/05/2024

07-05-2024, aktualizacja: 16-05-2024

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – pdf
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – wersja edytowalna – zip

Wybór oferty


Dostawa wyrobów medycznych APT/06/2024

06-05-2024, aktualizacja: 15-05-2024

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – pdf
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – wersja edytowalna – zip

Wybór oferty


DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I ŻYWNOŚCI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO

22-04-2024, aktualizacja: 08-05-2024

zaproszenie
formularz ofertowy
formularz asortymentowo-cenowy
wzór umowy

Pytania
Odpowiedzi

Ogłoszenie wyboru oferty
Protokół


Usługa serwisu i konserwacji urządzeń do radioterapii

10-04-2024, aktualizacja: 16-04-2024

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy i załączniki

Protokół wyboru oferenta


Wykonanie przeglądów 20 szt. Monitorów rzutu serca Hemosphere

10-04-2024, aktualizacja: 21-05-2024

Zapytanie ofertowe
Wzór Umowa

Protokół wyboru oferenta


Wykonanie przeglądu okresowego urządzeń do biodekontaminacji Bioquell BQ50 i Bioquell Z2

10-04-2024, aktualizacja 11-04-2024

Zapytanie ofertowe
Umowa
FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY


Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz serwis central DGT

09-04-2024

Zapytanie ofertowe
Umowa
Formularz ofertowo-cenowy
Zal.4__Powierzenia przetwarzania danych
Zal.5__Bezpieczeństwo informacji
Zal.6__Oświadczenie o zachowaniu poufności
Zal.7__Klauzula informacyjna
Zal.8__Klauzula informacyjna-osoby nadzorujące umowę


Dostawa produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

08-04-2024

Zapytanie ofertowe
Umowa
Formularz oferty
Formularz ofertowo – cenowy ( APT-3-04-2024) zał. nr 1

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
PROTOKÓŁ


Usługa świadczenia stałego dostępu do sieci Internet w lokalizacji Łódź, Pabianicka 62 
o maksymalnej przepustowości łącza od / do Abonenta 1,5 Gb/s / 1,5 Gb/s

18-03-2024, aktualizacja 04-04-2024

Zapytanie ofertowe pdf
Zapytanie ofertowe doc

Odpowiedź na pytanie

Modyfikacja zapytania

Modyfikacja zapytania 2

Wybór oferty


Dostawa wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

11-03-2024, aktualizacja 13-03-2024

Zapytanie ofertowe
Wzóry umowy
Formularz – oferty
Formularz ofertowo-cenowy

Wybór oferty


Wykonanie usługi odczytów dawek przy użyciu Dawkomierzy

01-03-2024, aktualizacja 07-03-2024

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy z załącznikami

Protokół wyboru


Dyrekcja Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ogłasza konkurs na wybór banku do bieżącej obsługi konta podstawowego i kont pomocniczych Centrum, w tym konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Szpitalu.

27-02-2024, aktualizacja: 25-04-2024

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 22 marca 2024 roku do godziny 15:00

Poniżej udostępniono formularz ofertowy w wersji edytowalnej.

ZAPROSZENIE_DO_SKŁADANIA_OFERT
FORMULARZ_OFERTOWY_ZAŁ 1
OŚWIADCZENIE_BANKU_ZAŁ_2
TABELA_DO_ZAŁĄCZNIKA_1

ODPOWIEDZI_I
ODPOWIEDZI_II
ODPOWIEDZI_III
ODPOWIEDZI_IV
ODPOWIEDZI_V
KARY

Wersja edytowalna:

Załacznik nr 1 Formularz ofertowy

Wybór banku


Wykonanie usługi serwisu i konserwacji systemów do radioterapii, w okresie od 01.03.2024r do 31.03.2024r

27-02-2024

zapytanie ofertowe
umowa z załacznikami
Protokół wyboru oferenta


Usługa rocznego serwisu angiografu typ Artis Zee Ceiling o sn 147981 wraz ze stacją hemodynamiki Sensis o sn 60365

26-02-2024, aktualizacja: 18-03-2024

wzór umowy na str + załączniki
Zapytanie ofertowe- Artis Zee

Protokół wyboru oferenta


Usługi pogwarancyjnej obsługi serwisowej dla urządzeń będących wyposażeniem Pracowni PET., wraz ze wzorem umowy i załącznikami

16-02-2024

Zapytanie ofertowe
Umowa
PROTOKOŁU WYBORU OFERENTA


Dostawa produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

16-02-2024

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Załącznik nr 1
Wzór umowy
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
PROTOKÓŁ


Dostawa i montaż dwóch zewnętrznych platform dla osób niepełnosprawnych na terenie Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka w Łodzi przy al. Piłsudskiego 71

05-02-2024

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowo-cenowy

Umowa
Szczegółowy Zakres Robót

Porozumienie
Klauzula Informacyjna

Informacja o udzieleniu zamówienia


Dostawa dodatkowych licencji wraz z instalacją i szkoleniem do systemu opisowego Syngo.via

24-01-2024, aktualizacja: 29-01-2024

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty


Wykonanie przeglądów 36 szt. Respiratorów Hamilton

22-01-2024, aktualizacja: 16-02-2024

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy

Protokół wyboru oferenta


Roczny serwis aparatu RTG Digital Diagnost o nr seryjnym 13000345

28-12-2023, aktualizacja: 16-01-2024

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy

Protokół wyboru oferenta


Serwis tomografu komputerowego Somatom Sensation Open wraz z laserami

21-12-2023, aktualizacja: 04-01-2024

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy

Odpowiedzi

Protokół wyboru


Wykonanie prac remontowych w trzech salach chorych wraz z łazienkami na Oddziale Nefrologii

21-12-2023, aktualizacja: 24-05-2024

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór Umowy
Kosztorys Inwestorski Nakładczy
STWiOR
Załącznik nr 3 – porozumienie bhp
Załącznik nr 4 – Klauzula dla osób wskazanych w umowie
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dla pracowników

Informacja o udzieleniu zamówienia


Dostawa art. budowlanych

20-12-2023, aktualizacja 02-01-2024

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego
Wzór umowy

Protokół wyboru
Ogłoszenie o wyborze


Dostawa art. elektrycznych

20-12-2023, aktualizacja 02-01-2024

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego

Wzór umowy

Protokół wyboru
Ogłoszenie o wyborze


Dostawa art. hydraulicznych

20-12-2023, aktualizacja 02-01-2024

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego
Wzór umowy

Protokół wyboru
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy


Modernizacja i naprawa instalacji ciekłego azotu w Banku Komórek Krwiotwórczych

07-12-2023

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 Zakres rzeczowy
Klauzula informacyjna
Porozumienie BHP
FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY
Umowa
Oświadczenie


Usługa nadzoru i serwisu dla systemu INFINTT PACS w okresie 02.12.2023 r. do 01.03.2024 r. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

30-11-2023, aktualizacja: 01-12-2023

Zaproszenie do składania ofert
Formularz ofertowy
Wzór umowy

Ogłoszenie o wyborze


Dostawa i montaż 2 kompletów systemu uzdatniania wody do aparatów do hemodializy dla Oddziału Nefrologicznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi.

27-11-2023

Zapytanie ofertowe
Formularz asort. – cenowy – 1
Formularz asort. – cenowy – 1A
Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie o wyborze oferty
Protokół postępowania


Zaproszenie do składania ofert w zakresie przeprowadzenia szkolenia z Komunikacji w zespole badawczym. Rozwiązywania sytuacji konfliktowych (4h) w ramach realizacji Zadania nr 4. Szkolenie personelu OnkoCWBK projektu pt.:„Onkologiczne Centrum Badań Klinicznych – systemowe i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania rozwojem i realizacją badań klinicznych w obszarze hematoonkologii”,dofinansowanego w ramach konkursu ABM/2021/6, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych z siedzibą w Warszawie.

08-11-2023, aktualizacja 24-11-2023

Przetarg zamknięty

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do Umowy – Protokół odbioru szkolenia
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 2 do Umowy
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 3 do Umowy
Załącznik nr 3a do Umowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 do Umowy
Załącznik nr 5 do Umowy

Ogłoszenie


Zaproszenie do składania ofert w zakresie przeprowadzenia szkolenia z Regulacji krajowych i międzynarodowych badań klinicznych. Zasad transportu materiału biologicznego zgodnych z wymogami IATA (10h) w ramach realizacji Zadania nr 4. Szkolenie personelu OnkoCWBK projektu pt.: „Onkologiczne Centrum Badań Klinicznych – systemowe i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania rozwojem i realizacją badań klinicznych w obszarze hematoonkologii”, dofinansowanego w ramach konkursu ABM/2021/6, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych z siedzibą w Warszawie.

08-11-2023, aktualizacja: 27-11-2023

Zaproszenie do składania ofert – Regulacje
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do Umowy – Protokół odbioru szkolenia
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 2 do Umowy
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 3 do Umowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 do Umowy
Załącznik nr 5 do Umowy

Ogłoszenie o wyborze


Usługa 6-miesięcznej pogwarancyjnej obsługi serwisowej dla tomografu komputerowego Somatom Sensation Open wraz ze stacją roboczą Syngo

20-10-2023, aktualizacja: 24-10-2023

Zapytanie ofertowe
Wzór Umowy załączniki

Odstąpienie od przetargu


Dostawa kombinezonów ochronnych stosowanych przy przygotowywaniu leków cytostatycznych

28-09-2023, aktualizacja: 12-10-2023

zaproszenie
formularz ofertowy
formularz asortymentowo-cenowy
wzór umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty


Świadczenie usług przeglądów technicznych, konserwacji, serwisu, pogotowia dźwigowego oraz utrzymania sprawności technicznej i bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń dźwigowych

25-09-2023

Zapytanie ofertowe
FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
Umowa


Roczny serwis aparatu RTG Bucky Diagnost

25-09-2023

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Załączniki
Protokół wyboru


Dostawa regałów gospodarczych wraz z montażem

22-09-2023, aktualizacja: 04-10-2023

Zapytanie ofertowe
Formularz asort. – cenowy 1
Formularz asort. – cenowy 1A
Wzór umowy

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyborze oferty


Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu skutecznej komunikacji z pacjentem

18-09-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(1)
FORMULARZ OFERTY- załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
WYKAZ USŁUG załącznik nr 1 do Formularza Oferty(1)
WYKAZ OSÓB załącznik nr 2 do Formularza Oferty
WZÓR UMOWY
KLAUZULA INFORMACYJNA – załącznik nr 2 do umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH -załacznik nr 3 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI – załacznik nr 4 do umowy
POROZUMIENIE BHP – załącznik nr 5 do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA – załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

Ogłoszenie o wyborze


Usługa na instalację nowego systemu wjazdowego

13-09-2023, aktualizacja 11-03-2024

Wyborano wykonawcę:
Prestige Systems Dawid Czernicki
ul. Skalista 18/1
05-077 Warszawa

Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 2 do umowy
Załącznik nr 3 do umowy
Załącznik nr 4 do umowy
Załącznik nr 5 do umowy
Załącznik nr 6 do umowy


Remont podjazdu dla karetek do Budynku Wysokiego oraz dwóch wyrzutni wentylacyjnych

08-09-2023, aktualizacja: 17-10-2023

Formularz ofertowo – cenowy
Zapytanie ofertowe
Przedmiar
STWiOR
Wzór Umowy
Porozumienie BHP
zalacznik nr 4 – Klauzula dla osób wskazanych w umowie
zalacznik nr 4 – Klauzula informacyjna dla pracowników

Informacja o udzieleniu zamówienia


Usługa odśnieżania WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

06-09-2023, aktualizacja: 27-10-2023

Wyborano wykonawcę:
Firma TOP CLEANING Sp. z o. o.
ul. Wacława 48 C
93 – 118 Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE I KLAUZULA DLA OFERENTÓW
OFERTA CENOWA
PROJEKT UMOWY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
POROZUMIENIE
KLAUZULA INFORMACYJNA


Utwardzenie terenu gruntowego z możliwością przejazdu samochodów na terenie Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka w Łodzi przy al. Piłsudskiego 71

30-08-2023, aktualizacja 31-08-2023

Zapytanie ofertowe
Umowa
Formularz Ofertowo-Cenowy
Szczegółowy Zakres Rzeczowy Robót
Porozumienie
Oświadczenie
Klauzula informacyjna

Informacja o udzieleniu zamówienia


Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu skutecznej komunikacji z pacjentem

28-08-2023, aktualizacja 31-08-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ OFERTY – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
WYKAZ USŁUG – załącznik nr 1 do Formularza Oferty
WYKAZ OSÓB – załącznik nr 2 do Formularza Oferty
WZÓR UMOWY
KLAUZULA INFORMACYJNA – załącznik nr 2 umowy
UMOWA POWIERZENIA – załącznik nr 3 umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI – załącznik nr 4 do umowy
POROZUMIENIE BHP – załącznik nr 5 do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA – Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Wykonanie przeglądów technicznych Aparatów do znieczulania Fabius i Respiratorów Evita V300 w okresie 24 m-cy

23-08-2023

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy z załącznikami

Protokół wyboru oferenta


Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania aplikacyjnego AMMS i Infomedica
dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

09-08-2023, aktualizacja: 11-08-2023

Zaproszenie na objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania aplikacyjnego
Wzór umowy na nadzór i serwis oprogramowania aplikacyjnego
Załącznik nr 1 – Wykaz oprogramowania aplikacyjnego
Załącznik nr 1A – Formularz cenowy
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenia
Załącznik nr 3 – Informacje o Zamawiającym
Załącznik nr 3A – Osoby upoważnione do administrowania użytkownikami
Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4A – Dane osobowe
Załącznik nr 4B – Podwykonawcy zatwierdzeni przez Administratora
Załącznik nr 5 – Protokół odbioru prac
Załącznik nr 6 – Bezpieczeństwo informacji
Załącznik nr 7 – oświadczenie o zachowaniu poufności
Załącznik nr 8 – Porozumienie BHP
Załącznik nr 1 do porozumienia BHP
Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących Wykonawcę
Załącznik nr 10 – Wykaz osób wykonujących czynności serwisowe
Załącznik nr 11 – Klauzula informacyjna dla pracowników Wykonawcy

Ogłoszenie o wyborze oferty


Roczna dzierżawa wstrzykiwacza kontrastu do TK

aktualizacja: 11-08-2023

Protokół wyboru

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy


Dostawa i montaż dwóch zewnętrznych platform dla osób niepełnosprawnych na terenie Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka w Łodzi

aktualizacja: 04-10-2023

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowo-cenowy

Umowa

Zakres robót

Porozumienie

Klauzula informacyjna

Informacja o udzieleniu zamówienia


Procedura zakupu regałów koszowych dla SOR

aktualizacja: 07.08.2023

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Ofertę należy składać na obu formularzach:

Formularz asort. – cenowy – 1

Formularz asort. – cenowy – 1A

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

PROTOKÓŁ WYBORU


Wykonanie powłokowego pokrycia dachowego w technologii bezspoinowej przy użyciu zestawów opartych na polimerach dyspergowalnych w wodzie w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowo-cenowy

Umowa

Szczegółowy zakres prac

Odpowiedzi do zapytań


Zakup pojazdu wolnobieżnego z winda załadowczą

protokół postępowania – zakup pojazdu wolnobieżnego

ogłoszenie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz asort. -cenowy

Wzór umowy


Wykonanie remontu dachu Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka w Łodzi – POWTÓRZENIE

Zapytanie ofertowe

Formularz-ofertowo-cenowy

Porozumienie-BHP

Szczegolowy zakres rzeczowy

Umowa


Usługa serwisowania systemów monitoringów

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zestawienie sprzętu

Formularz Ofertowy

Projekt umowy na usługę

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Porozumienie bhp

Bezpieczeństwo informacji

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Przetarg zamknięty – w postępowaniu została wybrana oferta firmy ROBOT Krzysztof Mielczarek ul. Lechicka 24 m. 10, 91-230 Łódź.


Wykonanie remontu dachu Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka w Łodzi

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowo-cenowy

Umowa

Szczegółowy zakres rzeczowy

Porozumienie BHP


Usługa rocznej pogwarancyjnej obsługi serwisowej dla SPECT/CT Symbia T wraz ze stacją roboczą Symbia.net

Wzor_umowy_07AP2023_i_zalaczniki

Zapytanie_ofertowe_07AP2023

Protokol_wyboru


Usługa rocznej pogwarancyjnej obsługi serwisowej dla 3 szt. aparatów RTG DRX Revolution i 4 szt. detektorów DRX Plus 3543C

12.06.2023

Wzor_umowy_05AP2023_wraz_z_zalacznikami

Zapytanie_ofertowe_05AP2023

Protokół wyboru Oferenta


Dostawa części do rezonansu magnetycznego typ Magnetom Avanto

30.05.2023

Zapytanie ofertowe

Umowa z załącznikami

Protokół wyboru oferenta


Rozszerzenie posiadanej licencji ESET PROTECT Enterprise ON-PREM (na 1060 stanowisk) o dodatkowe 400 stanowisk dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Docelowa liczba stanowisk 1460

25-05-2023

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty


Wymiana stolarki okiennej na VII p. Budynku Głównego Wysokiego Szpitala

24-05-2023

Informacja o udzieleniu zamowienia

170AT2023R Zapytanie ofertowe

170AT2023R Formularz ofertowy

170AT2023R Wzór Umowy

170AT2023R STWiOR

170AT2023R STWiOR Rysunek

zalacznik nr 3 – porozumienie bhp

zalacznik nr 4 – Klauzula dla osób wskazanych w umowie

zalacznik nr 4 – Klauzula informacyjna dla pracowników wykonawcy


Naprawa Rezonansu Magnetycznego typ Magnetom Avanto

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Zalacznik 2

Zalacznik 4

odstąpienie od przetargu


Zakup i montaż mebli medycznych dla Apteki Szpitalnej

18-05-2023

Zapytanie ofertowe – termin składania ofert do dnia 24.05.2023 r.

2.1.formularz asortymentowo – cenowy

2.2 formularz asort. cenowy – zał.1A

zał. nr 1 B – wymagania technologiczne mebli

zał. nr 2 – wzór umowy

Ogłoszenie o wyborze

Protokół


Dostawa butelek filtrujących oznaczonych logo Szpitala

04-05-2023

Zapytanie ofertowe


Organizacja imprezy plenerowej

04-05-2023

Zapytanie ofertowe


Dostawa, montaż i uruchomienie 22 szt. klimatyzatorów z czynnikiem chłodniczym R32

27-04-2023, aktualizacja: 24-05-2023

Zapytanie ofertowe

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY – klimatyzatory

Umowa

Odpowiedzi

Informacja o udzieleniu zamówienia


Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu resuscytacja krążeniowo-oddechowa BLS – szkolenie wewnątrzszpitalne dla wszystkich pracowników Szpitala Kopernika w Łodzi

27-04-2023

Ogłoszenie o wyborze Oferenta

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy


Dostawa oraz montaż wiaty rowerowej wraz z montażem stojaków na rowery

24-04-2023, aktualizacja: 27.04.2023

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

Protokół

Ogłoszenie o wyborze


Usługi transportu sanitarnego typu P

19-04-2023; aktualizacja: 27.04.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYBORZE


Oferty na dostawę paliw do samochodów służbowych

aktualizacja: 05.05.2023

Zapytanie ofertowe – termin składania ofert: do dnia 18.04.2023 r. do godz. 10.00

Formularz Oferty

odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wyborze 04.PU-AZT.2023

Protokół postępowania 04.PU-AZT.2023


Oferty na dostawę paliw do samochodów służbowych

Zapytanie ofertowe

Formularz Oferty

protokół – unieważnienie postępowania


Usługa rocznej pogwarancyjnej obsługi serwisowej dla Hologic Lorad Selenia wraz ze stacją roboczą

24-03-2023, aktualizacja: 03-04-2023

Protokół wyboru oferenta

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załączniki do wzoru umowy


Dwuletni serwis 23 szt. Aparatów do znieczulania Datex Ohmeda

17-03-2023, aktualizacja 20-04-2023

Protokół wyboru

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy z załącznikami


Usługa transportu sanitarnego typu „S”

09-03-2023, aktualizacja: 17-03-2023

Ogłoszenie o wyborze

Protokół

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy z załącznikami

Formularz oferty


Angiograf typ Artis Zee Ceiling o sn 147981

03-03-2023

Zapytanie ofertowe

Umowa z załącznikami

PROTOKÓŁ WYBORU OFERENTA


Dostawa regałów magazynowych wraz z montażem

03-03-2023, aktualizacja: 24-03-2023

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY- NR SPRAWY 01-PU-AZZ-2023

PROTOKÓŁ DO SPRAWY NR 01-PU-AZZ-2023

1.EDYTOWALNY POPRAWIONY ZALACZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY-REGALY MAG.

2.EDYTOWALNY ZALACZNIK NR 1- A FORMULARZA OFEROWEGO

3.01.PU-AZZ.2023-ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE-REGAŁY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY-REGAŁY

WZÓR UMOWY-REGAŁY


Naprawa modułu kogeneracyjnego VITOBLOC 200 EM-140/207

23-02-2023, aktualizacja: 20-03-2023

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Umowa

Odpowiedzi do pytań


Nadzór autorski do posiadanego przez Zamawiającego systemu „Pracownia Preparatów”

21-02-2023, aktualizacja: 28-02-2023

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Zał. 4-A Umowa powierzenia przetwarzania danych

Zał. 4-B Bezpieczeństwo informacji

Zał. 5 Oświadczenie o zachowaniu poufności

Zał. 6 Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących Wykonawcę

Zał. 7 Klauzula informacyjna dla pracowników Wykonawcy

Zał. 8 Szczegółowy zakres usługi


Wykonanie przeglądów technicznych 33 szt. Respiratorów Hamilton

23-01-2023

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy wraz z załącznikami

Protokół wyboru oferenta


Wykonanie przeglądów okresowych modułów kogeneracyjnych VITOBLOC 200 EM-70/115 i VITOBLOC 200 EM-140/207

02-01-2023, aktualizacja: 20-03-2023

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Umowa

Plan przeglądu EM 70-115

Plan przeglądu EM 140-207


2022


Dostawa Artykułów Hydraulicznych

27-12-2022, aktualizacja: 30-12-2022

Ogłoszenie o wyborze

Protokół wyboru oferenta

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy


Dostawa materiałów szewnych

23-12-2022, aktualizacja: 05-01-2023

Otwarcie ofert i wynik w sprawie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

16-12-2022, aktualizacja: 02-01-2023

Przetarg zamknięty

wybrany oferent REMONDIS Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie,
ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa.
Oddział Łódź ( 91-342 )
Łódź,ul. Zbąszyńska 6.

Formularz cenowy odpady pozostałe – doprecyzowane szacunkowe ilości

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – Porozumienie BHP

Załącznik nr 2 – Klauzula RODO

Formularz cenowy odpady pozostałe

Wzór umowy odpady pozostałe


Dostawa art. elektrycznych dla Centrum

08-12-2022

Zapytanie Ofertowe

Zal.nr 1 – formularz oferty

Materiały elektryczne – załącznik nr.1

Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

Materiały elektryczne – załącznik nr.1 – poprawiony

Protokół

Ogłoszenie o wyborze


Dostawa art. hydraulicznych dla Centrum

08-12-2022

Zapytanie Ofertowe

Zal.nr 1 – formularz oferty

Materiały hydrauliczne – załącznik nr.1

Wzór umowy

Protokół

Ogłoszenie o unieważnieniu


Dostawa art. budowlanych dla Centrum

08-12-2022

Zapytanie Ofertowe

Zal.nr 1 – formularz oferty

Materiały budowlane – załącznik nr.1

Wzór umowy

Protokół

Ogłoszenie o wyborze


Usługa transportu sanitarnego typu „S”

07-12-2022

Zapytanie Ofertowe

Formularz Oferty

Umowa z załącznikami

Ogłoszenia o wyborze wykonawcy

Protokół z wyboru wykonawcy


Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją Tomografu w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi – Zapytanie powtórzone

25-11-2022

Zapytanie ofertowe

Wzór Umowy

Zalacznik-nr-1-Zakres-Rzeczowy-Robot

Zalacznik-nr-2-i-3-Formularz-Ofertowo-Cenowy

WSS Kopernika Łódź Somatom go.Top wytyczne

Ekspertyza-stropu

PT_TYTUL_Kopernik_CT_stara_onkologia_2022

PT_RYSUNEK_Kopernik_CT_stara_onkologia_2022

PT_OPIS_Kopernik_CT_stara_onkologia_2022


Usługa serwisowa dla Densytometru typ Horizon WI o numerze seryjnym 302511M

23-11-2022, aktualizacja: 02-12-2022

Wybor_oferenta

Odpowiedzi na zadane pytania

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy


Naprawa Angiografu Allura Xper FD 20 o numerze seryjnym: 1688

21-11-2022, aktualizacja: 22-11-2022

odstąpienie od przetargu

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy


Przegląd i konserwacja stacji średniego napięcia 15KV wraz z transformatorami

15-11-2022, aktualizacja: 12-12-2022

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Umowa 15 KV


Wsparcie w zakresie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
oraz systemów zarządzania ISO 27001 i ISO 22301

09-11-2022, aktualizacja 16-11-2022

odstąpienie od przetargu

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy


Dostawa licencji „Eset Inspect” na 1060 stanowisk dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

09-11-2022, aktualizacja: 17-11-2022

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy


Recertyfikacja systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015

21-10-2022, aktualizacja: 02-11-2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zapytanie ofertowe


Zakup oprogramowania do angiografu Azurion 7B20/15

Aktualizacja: 31-10-2022

Ogłoszenie o wyborze oferty

Protokół z postępowania

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz asort. – cenowy – oprogr. do angiografu


Usługa odśnieżania terenu Centrum oraz wywóz śniegu z terenu (na życzenie Zamawiającego)

, aktualizacja: 21-11-2022

Przetarg zamknięty

wybrany oferent
„BS-ONE” So. z o. o.
Mariusz Jan Tokarski
ul. J. Dąbrowskiego 17/21
93-177 Łódź

zapytanie ofertowe

oferta cenowa

opis przedmiotu zamowienia

wzor umowy

porozumienie bhp

klauzula informacyjna


Naprawa aparatu RTG z ramieniem C typ BV Pulsera o numerze seryjnym: 1954

31-08-2022

Zapytanie_ofertowe

Wzor_umowy

Klauzula_informacyjna

Protokół wyboru oferenta


Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją Tomografu w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi

01-08-2022, aktualizacja 17-08-2022

Odpowiedzi cz.2

Odpowiedzi

Ekspertyza stropu

Zmiana terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe

Wzor Umowy

Zalacznik nr 1 – Zakres Rzeczowy Robot

Wytyczne Somatom go.Top

Projekt_oslon_OPIS_Kopernik_CT

Projekt_oslon_RYSUNEK_Kopernik_CT

Projekt_oslon_TYTUL_Kopernik_CT

Zalacznik nr 2 i 3 – Formularz Ofertowo Cenowy


Naprawa modułu kogeneracyjnego VITOBLOC 200 EM-70/115 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

01-08-2022

Zapytanie ofertowe

Umowa

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY


Roczna obsługa serwisowa SPECT/CT Symbia T o SN: 1314 wraz ze stacją roboczą Symbia.net o SN: 1459

27-07-2022, aktualizacja 03-08-2022

Protokół wyboru oferenta

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załączniki do umowy


Roczna, pogwarancyjna obsługa serwisowa Składników systemu Agfa: CR 30-X oraz DX-M

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załączniki do wzoru umowy

Ponowne Zapytanie ofertowe

Protokol_wyboru_oferenta


Nadzór autorski do posiadanego przez Zamawiającego systemu „BASIS – Serologia i BASIS – Bank krwi”

30-06-2022

Zaproszenie do składania ofert

Zal. 1 Klauzula informacyjna – osoby reprezentujące Wykonawcę

Zal. 2 Bezpieczeństwo informacji

Zal. 3 umowa powierzenia przetwarzania danych

Zal. 3A Dane osobowe

Zal. 3B podwykonawcy zatwierdzeni przez Administratora

Zal. 4 Oświadczenie o zachowaniu poufności

Wzór umowy


System Informacji Prawnej

28-06-2022

Zapytanie cenowe

Ogloszenie o rozstrzygnieciu


Wykonanie przeglądu okresowego urządzeń do biodekontaminacji Bioquell

Zapytanie ofertowe

Umowa

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY


Odbiór/wywóz odpadów płynnych z terenu Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej przy ul. Popioły 40 w Łodzi

odstąpienie od przetargu

24-05-2022

Zaproszenie

Umowa + klauzula

Porozumienie BHP

Formularz Cenowy

Aktualizacja 08.07.2022:

Zapytanie ofertowe

formularz cenowy

wzor umowy


Usługa naprawy i usunięcia usterek kolumn chirurgicznych

Zapytanie ofertowe

Załącznik szczegółowy do formularza ofertowo-cenowego

Formularz ofertowy-cenowy

Umowa

Oświadczenie o akceptacji umowy

Klauzula informacyjna

Porozumienie BHP


Dostawa, montaż i uruchomienie 29 szt. klimatyzatorów z czynnikiem chłodniczym R32

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY – klimatyzatory

Umowa


Dostawa szaf kartotekowych

Zapytanie ofertowe 03.PU-AZZ.2022

Zal.nr 1-formularz oferty-szafy kartotekowe-15.04.2022

Wzór umowy nr 03.PU-AZZ.2022

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

PROTOKÓŁ wyboru najkorzystniejszej oferty


Naprawa zasilaczy awaryjnych ST 33DSP120, ST 11MPRT10K, Power +20VA, Power +40VA

Zapytania ofertowe

Projekt Umowy

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Porozumienie BHP Klauzura informacyjna

Zalacznik nr 4


Świadczenie usług telekomunikacyjnych wykonywanych przez operatora telefonii stacjonarnej

Informacja o udzieleniu zamówienia

Formularz ofertowo-cenowy poprawiony

Zapytanie_ofertowe

Formularz ofertowo-cenowy

Umowa

Zal.4__Powierzenia przetwarzania danych

Zal.4A__Dane osobowe

Zal.4B__Podwykonawcy zatwierdzeni przez Administratora

Zal.5__Bezpieczenstwo informacji

Zal.6__Klauzula inform. dla osob wskazanych w umowie


Obsługa serwisowa 23 szt. Aparatów do znieczulania Datex Ohmeda

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy wraz z załącznikami

Odpowiedzi na zadane pytania

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Protokół wyboru oferenta


Usługa nasadzenia drzew zastępczych – Przetarg zamknięty – brak ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy

Projekt umowy

Klauzula informacyjna

Decyzja ZZ/775/20


Dostawa spodni białych damskich do żakietów damskich

ODZIEŻ MEDYCZNA-ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁ.NR 1-FORMULARZ OFERTY-SPODNIE-15.03.2022(1)

ODZIEŻ MEDYCZNA-WZÓR UMOWY

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SPRAWY NR 02.PU-AZZ.2022

Protokół z wyboru oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty


Ogłoszenie o procedurze dostawy wózka akumulatorowego platformowego dla Działu Adm. – Gosp.
Termin składania ofert do dnia 31.03.2022 r. do godz. 11.00.

zapytanie ofertowe – pojazd akumulatorowy

zal. nr 1 – formularz asort. -cenowy – pojazd akum

zal.nr 2 – wzor umowy

ogłoszenie o wyborze oferty wózek akum. platform

protokół postepowania – wózek akum. platform


Roczny serwis mammografu Hologic Lorad Selenia o SN: 28411072525

Protokół wyboru

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy wraz z załącznikami


Roczny serwis Angiografu typ Artis Zee Ceiling o SN 147981

Zapytanie ofertowe
Umowa nr 02 AP 2022 z załącznikami
Protokół wyboru oferenta


Wynajem urządzeń grzewczo-chłodzących dozujących wodę oraz dostawę niegazowanej wody źródlanej – POWTÓRZENIE PRZETARGU

W przetargu została wybrana oferta firmy
Edensprings Sp. z o. o.
ul. Perla 10
41 – 300 Dąbrowa Górnicza

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy na najem urządzeń grzewczo-chłodzących wodę oraz dostawę wody źródlanej
Wzór umowy na najem dystrybutorów sieciowych filtrujących wodę


Wynajem urządzeń grzewczo-chłodzących dozujących wodę oraz dostawę niegazowanej wody źródlanej

PRZETARG ZAMKNIĘTY BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

Pytania
Klauzula Rodo

Ogłoszenie
Formularz cenowy po zmianach

Zapytanie Ofertowe
Formularz cenowy
Umowa najmu dystrybutorów wody
Umowa najmu urządzeń i dostawy wody


Wykonanie przeglądów technicznych 31 szt. Respiratorów Hamilton

Zapytanie ofertowe
Wzór Umowa 01-AP-2022 + załączniki
Protokół Wyboru


2021 i starsze

Zapytanie ofertowe – Dostawa cewki kręgosłupowej Spine Matrix MR Coil do rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto o S/N 27916

Zapytanie ofertowe – Usługi kurierskie
(powtórzenie przetargu)

Zapytanie ofertowe – dostawa wyrobów do produkcji recepturowej

Zapytanie ofertowe – wykonania naprawy Rekonstruktora 3D oraz panelu dotykowego operatora w Aparacie rentgenowskim z ramieniem C typ Ziehm Vision FD Vario 3D o nr seryjnym 92033

Zapytanie ofertowe – obsługa (odbior,transport i zagospodarowanie) odpadów o nastepujacach kodach:
17 01 07
20 02 01
20 03 07
(rozstrzygnięte)

Zapytanie ofertowe na wykonanie obsługi serwisowej aparatu RTG Digital Diagnost o nr seryjnym 1300045

Zapytanie ofertowe – Najem praso-kontenera o poj. 10 m3 dla WWCOiT (przetarg rozstrzygnięty)

Zapytanie ofertowe – Usługi kurierskie

Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów hydraulicznych
(powtórzenie przetargu)

Zapytanie ofertowe – Usługa naprawy UPS model ST33 DSP120 oraz dostawy nowego UPSa 6500W
(powtórzenie przetargu)

Zapytanie ofertowe – na dostawę licencji do aktualizacji definicji bazy wirusów oraz posiadanego przez Zamawiającego systemu antywirusowego „ESET Endpoint Antivirus + File Security ”

Zapytanie ofertowe – Usługa odśnieżania (rozstrzygnięte)

Zapytanie ofertowe – Dostawa blatów Corianowych

Zapytanie ofertowe na dostawę cewki brzusznej do rezonansu magnetycznego o SN 27916

Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów elektrycznych

Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów budowlanych

Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów hydraulicznych (unieważnione)

Zapytanie ofertowe – Usługa przeglądów technicznych, konserwacji, serwisu, pogotowia dźwigowego oraz utrzymania sprawności technicznej i bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń dźwigowych

Zapytanie ofertowe – Usługa odśnieżania (unieważnione)

Zapytanie ofertowe – Usługa naprawy UPS model ST33 DSP120 oraz dostawy nowego UPSa 6500W (unieważnione)

Zapytanie ofertowe – Wykonanie i dostawa wraz z montażem blatów corianowych dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej

Zapytanie ofertowe na wykonywanie obsługi serwisowej RTG Bucky Diagnost o sn 10000395 od dnia 13.09.21 do dnia 12.09.22 r

Zapytanie ofertowe – na wykonywanie obsługi serwisowej SPECT CT o sn 1314 wraz ze stacją roboczą Symbia.net o sn 1459 od dnia 03.08.21 do dnia 02.08.22 r

Zapytanie ofertowe – Naprawa mikroskopu operacyjnego

Odbiór/wywóz odpadów płynnych z terenu Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej przy ul. Popioły 40 w Łodzi

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi konserwacji instalacji przyzywowej oraz usuwania awarii

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi konserwacji i usuwaniu awarii instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, instalacji oddymiania i DSO

Zapytanie ofertowe – Dostawa narzędzi chirurgicznych na potrzeby Oddziału Chirurgii Onkologicznej

Zapytanie ofertowe – Świadczenie obsługi prawnej (unieważnione)

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów szewnych

Zapytanie ofertowe na wykonywanie obsługi serwisowej stacji technika DRX 1 o S/N 1307 oraz 3 szt detektorów

Zapytanie ofertowe – obsługa serwisowa RTG Evolution o S/N 5074

Zapytanie ofertowe – obsługa serwisowa RTG Revolution o S/N 3069

Zapytanie ofertowe na Wykonanie dostawy, montażu i uruchomienia 39 szt. klimatyzatorów z czynnikiem chłodniczym R32

Zapytanie ofertowe na wykonywanie obsługi serwisowej platform sprzętowych przez okres 12 miesięcy

Zapytanie ofertowe na wsparcie w zakresie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz systemów zarządzania ISO 27001 i ISO 22301

Zapytanie ofertowe na wykonywanie obsługi serwisowej aparatu Allura Xper FD 20 o S/N 1688 wraz z systemem fizjomonitoringu Philips Hemo o S/N 291 od dnia 1.04.2021 r do dnia 30.06.2021r.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprężarki firmy Atlas Copco typ LZ 7 – 10 BM/3/50 YD  oraz dostawę i montaż osuszacza powietrza firmy OMEGA AIR A-DRY 36 BI w budynku Pracowni PET

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi odczytu dawek indywidualnych i środowiskowych z użyczonych WWCOiT przez Wykonawcę detektorów termoluminescencyjnych promieniowania jonizującego na okres od dnia 01.04.2021 do dnia 31.03.2024.

Zapytanie ofertowe – odczyt dawek indywidualnych i środowiskowych przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych na okres od dnia 01.04.2021 do dnia 31.03.2024

Zapytanie ofertowe – odczyt dawek indywidualnych i środowiskowych przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji ochrony odgromowej na budynku frontowym i środkowym

Zapytanie ofertowe konkurs na wybór banku do bieżącej obsługi konta podstawowego i kont pomocniczych Szpitala

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów okresowych modułów kogeneracyjnych

Zapytanie ofertowe na dostawy paliw do samochodów służbowych Centrum

Zapytanie ofertowe – kompleksowa usługa w zakresie neurofizjologicznego monitoringu śródoperacyjnego

Zapytanie ofertowe na wykonywanie obsługi serwisowej naprawy i konserwacje RTG Argostat prod. Mecall o sn 025/800

Zapytanie ofertowe na odnowienie wsparcia na urządzenia FortiGate FG-300D

Zapytanie ofertowe wycięcie drzew

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów technicznych 30 szt. respiratorów Hamilton

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00