Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Zamówienia do 130.000 zł

Dwuletni serwis 23 szt. Aparatów do znieczulania Datex Ohmeda

17-03-2023

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy z załącznikami


Usługa transportu sanitarnego typu „S”

09-03-2023, aktualizacja: 17-03-2023

Ogłoszenie o wyborze

Protokół

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy z załącznikami

Formularz oferty


Angiograf typ Artis Zee Ceiling o sn 147981

03-03-2023

Zapytanie ofertowe

Umowa z załącznikami

PROTOKÓŁ WYBORU OFERENTA


Dostawa regałów magazynowych wraz z montażem

03-03-2023, aktualizacja: 08-03-2023

1.EDYTOWALNY POPRAWIONY ZALACZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY-REGALY MAG.

2.EDYTOWALNY ZALACZNIK NR 1- A FORMULARZA OFEROWEGO

3.01.PU-AZZ.2023-ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE-REGAŁY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY-REGAŁY

WZÓR UMOWY-REGAŁY


Naprawa modułu kogeneracyjnego VITOBLOC 200 EM-140/207

23-02-2023, aktualizacja: 20-03-2023

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Umowa

Odpowiedzi do pytań


Nadzór autorski do posiadanego przez Zamawiającego systemu „Pracownia Preparatów”

21-02-2023, aktualizacja: 28-02-2023

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Zał. 4-A Umowa powierzenia przetwarzania danych

Zał. 4-B Bezpieczeństwo informacji

Zał. 5 Oświadczenie o zachowaniu poufności

Zał. 6 Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących Wykonawcę

Zał. 7 Klauzula informacyjna dla pracowników Wykonawcy

Zał. 8 Szczegółowy zakres usługi


Wykonanie przeglądów technicznych 33 szt. Respiratorów Hamilton

23-01-2023

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy wraz z załącznikami

Protokół wyboru oferenta


Wykonanie przeglądów okresowych modułów kogeneracyjnych VITOBLOC 200 EM-70/115 i VITOBLOC 200 EM-140/207

02-01-2023, aktualizacja: 20-03-2023

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Umowa

Plan przeglądu EM 70-115

Plan przeglądu EM 140-207


2022


Dostawa Artykułów Hydraulicznych

27-12-2022, aktualizacja: 30-12-2022

Ogłoszenie o wyborze

Protokół wyboru oferenta

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy


Dostawa materiałów szewnych

23-12-2022, aktualizacja: 05-01-2023

Otwarcie ofert i wynik w sprawie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

16-12-2022, aktualizacja: 02-01-2023

Przetarg zamknięty

wybrany oferent REMONDIS Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie,
ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa.
Oddział Łódź ( 91-342 )
Łódź,ul. Zbąszyńska 6.

Formularz cenowy odpady pozostałe – doprecyzowane szacunkowe ilości

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – Porozumienie BHP

Załącznik nr 2 – Klauzula RODO

Formularz cenowy odpady pozostałe

Wzór umowy odpady pozostałe


Dostawa art. elektrycznych dla Centrum

08-12-2022

Zapytanie Ofertowe

Zal.nr 1 – formularz oferty

Materiały elektryczne – załącznik nr.1

Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

Materiały elektryczne – załącznik nr.1 – poprawiony

Protokół

Ogłoszenie o wyborze


Dostawa art. hydraulicznych dla Centrum

08-12-2022

Zapytanie Ofertowe

Zal.nr 1 – formularz oferty

Materiały hydrauliczne – załącznik nr.1

Wzór umowy

Protokół

Ogłoszenie o unieważnieniu


Dostawa art. budowlanych dla Centrum

08-12-2022

Zapytanie Ofertowe

Zal.nr 1 – formularz oferty

Materiały budowlane – załącznik nr.1

Wzór umowy

Protokół

Ogłoszenie o wyborze


Usługa transportu sanitarnego typu „S”

07-12-2022

Zapytanie Ofertowe

Formularz Oferty

Umowa z załącznikami

Ogłoszenia o wyborze wykonawcy

Protokół z wyboru wykonawcy


Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją Tomografu w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi – Zapytanie powtórzone

25-11-2022

Zapytanie ofertowe

Wzór Umowy

Zalacznik-nr-1-Zakres-Rzeczowy-Robot

Zalacznik-nr-2-i-3-Formularz-Ofertowo-Cenowy

WSS Kopernika Łódź Somatom go.Top wytyczne

Ekspertyza-stropu

PT_TYTUL_Kopernik_CT_stara_onkologia_2022

PT_RYSUNEK_Kopernik_CT_stara_onkologia_2022

PT_OPIS_Kopernik_CT_stara_onkologia_2022


Usługa serwisowa dla Densytometru typ Horizon WI o numerze seryjnym 302511M

23-11-2022, aktualizacja: 02-12-2022

Wybor_oferenta

Odpowiedzi na zadane pytania

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy


Naprawa Angiografu Allura Xper FD 20 o numerze seryjnym: 1688

21-11-2022, aktualizacja: 22-11-2022

odstąpienie od przetargu

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy


Przegląd i konserwacja stacji średniego napięcia 15KV wraz z transformatorami

15-11-2022, aktualizacja: 12-12-2022

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Umowa 15 KV


Wsparcie w zakresie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
oraz systemów zarządzania ISO 27001 i ISO 22301

09-11-2022, aktualizacja 16-11-2022

odstąpienie od przetargu

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz ofertowy


Dostawa licencji „Eset Inspect” na 1060 stanowisk dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

09-11-2022, aktualizacja: 17-11-2022

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy


Recertyfikacja systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015

21-10-2022, aktualizacja: 02-11-2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zapytanie ofertowe


Zakup oprogramowania do angiografu Azurion 7B20/15

Aktualizacja: 31-10-2022

Ogłoszenie o wyborze oferty

Protokół z postępowania

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz asort. – cenowy – oprogr. do angiografu


Usługa odśnieżania terenu Centrum oraz wywóz śniegu z terenu (na życzenie Zamawiającego)

, aktualizacja: 21-11-2022

Przetarg zamknięty

wybrany oferent
„BS-ONE” So. z o. o.
Mariusz Jan Tokarski
ul. J. Dąbrowskiego 17/21
93-177 Łódź

zapytanie ofertowe

oferta cenowa

opis przedmiotu zamowienia

wzor umowy

porozumienie bhp

klauzula informacyjna


Naprawa aparatu RTG z ramieniem C typ BV Pulsera o numerze seryjnym: 1954

31-08-2022

Zapytanie_ofertowe

Wzor_umowy

Klauzula_informacyjna

Protokół wyboru oferenta


Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją Tomografu w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi

01-08-2022, aktualizacja 17-08-2022

Odpowiedzi cz.2

Odpowiedzi

Ekspertyza stropu

Zmiana terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe

Wzor Umowy

Zalacznik nr 1 – Zakres Rzeczowy Robot

Wytyczne Somatom go.Top

Projekt_oslon_OPIS_Kopernik_CT

Projekt_oslon_RYSUNEK_Kopernik_CT

Projekt_oslon_TYTUL_Kopernik_CT

Zalacznik nr 2 i 3 – Formularz Ofertowo Cenowy


Naprawa modułu kogeneracyjnego VITOBLOC 200 EM-70/115 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

01-08-2022

Zapytanie ofertowe

Umowa

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY


Roczna obsługa serwisowa SPECT/CT Symbia T o SN: 1314 wraz ze stacją roboczą Symbia.net o SN: 1459

27-07-2022, aktualizacja 03-08-2022

Protokół wyboru oferenta

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załączniki do umowy


Roczna, pogwarancyjna obsługa serwisowa Składników systemu Agfa: CR 30-X oraz DX-M

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załączniki do wzoru umowy

Ponowne Zapytanie ofertowe

Protokol_wyboru_oferenta


Nadzór autorski do posiadanego przez Zamawiającego systemu „BASIS – Serologia i BASIS – Bank krwi”

30-06-2022

Zaproszenie do składania ofert

Zal. 1 Klauzula informacyjna – osoby reprezentujące Wykonawcę

Zal. 2 Bezpieczeństwo informacji

Zal. 3 umowa powierzenia przetwarzania danych

Zal. 3A Dane osobowe

Zal. 3B podwykonawcy zatwierdzeni przez Administratora

Zal. 4 Oświadczenie o zachowaniu poufności

Wzór umowy


System Informacji Prawnej

28-06-2022

Zapytanie cenowe

Ogloszenie o rozstrzygnieciu


Wykonanie przeglądu okresowego urządzeń do biodekontaminacji Bioquell

Zapytanie ofertowe

Umowa

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY


Odbiór/wywóz odpadów płynnych z terenu Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej przy ul. Popioły 40 w Łodzi

odstąpienie od przetargu

24-05-2022

Zaproszenie

Umowa + klauzula

Porozumienie BHP

Formularz Cenowy

Aktualizacja 08.07.2022:

Zapytanie ofertowe

formularz cenowy

wzor umowy


Usługa naprawy i usunięcia usterek kolumn chirurgicznych

Zapytanie ofertowe

Załącznik szczegółowy do formularza ofertowo-cenowego

Formularz ofertowy-cenowy

Umowa

Oświadczenie o akceptacji umowy

Klauzula informacyjna

Porozumienie BHP


Dostawa, montaż i uruchomienie 29 szt. klimatyzatorów z czynnikiem chłodniczym R32

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY – klimatyzatory

Umowa


Dostawa szaf kartotekowych

Zapytanie ofertowe 03.PU-AZZ.2022

Zal.nr 1-formularz oferty-szafy kartotekowe-15.04.2022

Wzór umowy nr 03.PU-AZZ.2022

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

PROTOKÓŁ wyboru najkorzystniejszej oferty


Naprawa zasilaczy awaryjnych ST 33DSP120, ST 11MPRT10K, Power +20VA, Power +40VA

Zapytania ofertowe

Projekt Umowy

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Porozumienie BHP Klauzura informacyjna

Zalacznik nr 4


Świadczenie usług telekomunikacyjnych wykonywanych przez operatora telefonii stacjonarnej

Informacja o udzieleniu zamówienia

Formularz ofertowo-cenowy poprawiony

Zapytanie_ofertowe

Formularz ofertowo-cenowy

Umowa

Zal.4__Powierzenia przetwarzania danych

Zal.4A__Dane osobowe

Zal.4B__Podwykonawcy zatwierdzeni przez Administratora

Zal.5__Bezpieczenstwo informacji

Zal.6__Klauzula inform. dla osob wskazanych w umowie


Obsługa serwisowa 23 szt. Aparatów do znieczulania Datex Ohmeda

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy wraz z załącznikami

Odpowiedzi na zadane pytania

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Protokół wyboru oferenta


Usługa nasadzenia drzew zastępczych – Przetarg zamknięty – brak ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy

Projekt umowy

Klauzula informacyjna

Decyzja ZZ/775/20


Dostawa spodni białych damskich do żakietów damskich

ODZIEŻ MEDYCZNA-ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁ.NR 1-FORMULARZ OFERTY-SPODNIE-15.03.2022(1)

ODZIEŻ MEDYCZNA-WZÓR UMOWY

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SPRAWY NR 02.PU-AZZ.2022

Protokół z wyboru oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty


Ogłoszenie o procedurze dostawy wózka akumulatorowego platformowego dla Działu Adm. – Gosp.
Termin składania ofert do dnia 31.03.2022 r. do godz. 11.00.

zapytanie ofertowe – pojazd akumulatorowy

zal. nr 1 – formularz asort. -cenowy – pojazd akum

zal.nr 2 – wzor umowy

ogłoszenie o wyborze oferty wózek akum. platform

protokół postepowania – wózek akum. platform


Roczny serwis mammografu Hologic Lorad Selenia o SN: 28411072525

Protokół wyboru

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy wraz z załącznikami


Roczny serwis Angiografu typ Artis Zee Ceiling o SN 147981

Zapytanie ofertowe
Umowa nr 02 AP 2022 z załącznikami
Protokół wyboru oferenta


Wynajem urządzeń grzewczo-chłodzących dozujących wodę oraz dostawę niegazowanej wody źródlanej – POWTÓRZENIE PRZETARGU

W przetargu została wybrana oferta firmy
Edensprings Sp. z o. o.
ul. Perla 10
41 – 300 Dąbrowa Górnicza

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy na najem urządzeń grzewczo-chłodzących wodę oraz dostawę wody źródlanej
Wzór umowy na najem dystrybutorów sieciowych filtrujących wodę


Wynajem urządzeń grzewczo-chłodzących dozujących wodę oraz dostawę niegazowanej wody źródlanej

PRZETARG ZAMKNIĘTY BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

Pytania
Klauzula Rodo

Ogłoszenie
Formularz cenowy po zmianach

Zapytanie Ofertowe
Formularz cenowy
Umowa najmu dystrybutorów wody
Umowa najmu urządzeń i dostawy wody


Wykonanie przeglądów technicznych 31 szt. Respiratorów Hamilton

Zapytanie ofertowe
Wzór Umowa 01-AP-2022 + załączniki
Protokół Wyboru


2021 i starsze

Zapytanie ofertowe – Dostawa cewki kręgosłupowej Spine Matrix MR Coil do rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto o S/N 27916

Zapytanie ofertowe – Usługi kurierskie
(powtórzenie przetargu)

Zapytanie ofertowe – dostawa wyrobów do produkcji recepturowej

Zapytanie ofertowe – wykonania naprawy Rekonstruktora 3D oraz panelu dotykowego operatora w Aparacie rentgenowskim z ramieniem C typ Ziehm Vision FD Vario 3D o nr seryjnym 92033

Zapytanie ofertowe – obsługa (odbior,transport i zagospodarowanie) odpadów o nastepujacach kodach:
17 01 07
20 02 01
20 03 07
(rozstrzygnięte)

Zapytanie ofertowe na wykonanie obsługi serwisowej aparatu RTG Digital Diagnost o nr seryjnym 1300045

Zapytanie ofertowe – Najem praso-kontenera o poj. 10 m3 dla WWCOiT (przetarg rozstrzygnięty)

Zapytanie ofertowe – Usługi kurierskie

Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów hydraulicznych
(powtórzenie przetargu)

Zapytanie ofertowe – Usługa naprawy UPS model ST33 DSP120 oraz dostawy nowego UPSa 6500W
(powtórzenie przetargu)

Zapytanie ofertowe – na dostawę licencji do aktualizacji definicji bazy wirusów oraz posiadanego przez Zamawiającego systemu antywirusowego „ESET Endpoint Antivirus + File Security ”

Zapytanie ofertowe – Usługa odśnieżania (rozstrzygnięte)

Zapytanie ofertowe – Dostawa blatów Corianowych

Zapytanie ofertowe na dostawę cewki brzusznej do rezonansu magnetycznego o SN 27916

Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów elektrycznych

Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów budowlanych

Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów hydraulicznych (unieważnione)

Zapytanie ofertowe – Usługa przeglądów technicznych, konserwacji, serwisu, pogotowia dźwigowego oraz utrzymania sprawności technicznej i bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń dźwigowych

Zapytanie ofertowe – Usługa odśnieżania (unieważnione)

Zapytanie ofertowe – Usługa naprawy UPS model ST33 DSP120 oraz dostawy nowego UPSa 6500W (unieważnione)

Zapytanie ofertowe – Wykonanie i dostawa wraz z montażem blatów corianowych dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej

Zapytanie ofertowe na wykonywanie obsługi serwisowej RTG Bucky Diagnost o sn 10000395 od dnia 13.09.21 do dnia 12.09.22 r

Zapytanie ofertowe – na wykonywanie obsługi serwisowej SPECT CT o sn 1314 wraz ze stacją roboczą Symbia.net o sn 1459 od dnia 03.08.21 do dnia 02.08.22 r

Zapytanie ofertowe – Naprawa mikroskopu operacyjnego

Odbiór/wywóz odpadów płynnych z terenu Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej przy ul. Popioły 40 w Łodzi

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi konserwacji instalacji przyzywowej oraz usuwania awarii

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi konserwacji i usuwaniu awarii instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, instalacji oddymiania i DSO

Zapytanie ofertowe – Dostawa narzędzi chirurgicznych na potrzeby Oddziału Chirurgii Onkologicznej

Zapytanie ofertowe – Świadczenie obsługi prawnej (unieważnione)

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów szewnych

Zapytanie ofertowe na wykonywanie obsługi serwisowej stacji technika DRX 1 o S/N 1307 oraz 3 szt detektorów

Zapytanie ofertowe – obsługa serwisowa RTG Evolution o S/N 5074

Zapytanie ofertowe – obsługa serwisowa RTG Revolution o S/N 3069

Zapytanie ofertowe na Wykonanie dostawy, montażu i uruchomienia 39 szt. klimatyzatorów z czynnikiem chłodniczym R32

Zapytanie ofertowe na wykonywanie obsługi serwisowej platform sprzętowych przez okres 12 miesięcy

Zapytanie ofertowe na wsparcie w zakresie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz systemów zarządzania ISO 27001 i ISO 22301

Zapytanie ofertowe na wykonywanie obsługi serwisowej aparatu Allura Xper FD 20 o S/N 1688 wraz z systemem fizjomonitoringu Philips Hemo o S/N 291 od dnia 1.04.2021 r do dnia 30.06.2021r.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprężarki firmy Atlas Copco typ LZ 7 – 10 BM/3/50 YD  oraz dostawę i montaż osuszacza powietrza firmy OMEGA AIR A-DRY 36 BI w budynku Pracowni PET

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi odczytu dawek indywidualnych i środowiskowych z użyczonych WWCOiT przez Wykonawcę detektorów termoluminescencyjnych promieniowania jonizującego na okres od dnia 01.04.2021 do dnia 31.03.2024.

Zapytanie ofertowe – odczyt dawek indywidualnych i środowiskowych przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych na okres od dnia 01.04.2021 do dnia 31.03.2024

Zapytanie ofertowe – odczyt dawek indywidualnych i środowiskowych przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji ochrony odgromowej na budynku frontowym i środkowym

Zapytanie ofertowe konkurs na wybór banku do bieżącej obsługi konta podstawowego i kont pomocniczych Szpitala

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów okresowych modułów kogeneracyjnych

Zapytanie ofertowe na dostawy paliw do samochodów służbowych Centrum

Zapytanie ofertowe – kompleksowa usługa w zakresie neurofizjologicznego monitoringu śródoperacyjnego

Zapytanie ofertowe na wykonywanie obsługi serwisowej naprawy i konserwacje RTG Argostat prod. Mecall o sn 025/800

Zapytanie ofertowe na odnowienie wsparcia na urządzenia FortiGate FG-300D

Zapytanie ofertowe wycięcie drzew

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów technicznych 30 szt. respiratorów Hamilton

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00