Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Gastric Cancer Unit

Kontakt:

Sekretariat:

42 689 54 41

Gastric Cancer Unit

 

O RAKU ŻOŁĄDKA
Według prognoz, zgodnych z najnowszymi danymi epidemiologicznymi, w bieżącym roku w Polsce na raka żołądka zachoruje około 3500 mężczyzn i 1800 kobiet. Większość zachorowań (około 60%) wystąpi po 65 roku życia, ale statystyki coraz częściej notują występowanie raka żołądka u osób młodych, przed 35 rokiem życia.

NISKI ODSETEK WYLECZEŃ
Rak żołądka charakteryzuje się niskim odsetkiem wyleczeń, a zgony z powodu tego nowotworu stanowią 7% zgonów z powodu nowotworów wśród mężczyzn i 4% wśród kobiet. Niewielkim pocieszeniem jest to, że zgodnie z trendem ogólnoświatowym zachorowalność na raka żołądka od około 40 lat systematycznie maleje.

W omówieniu wyników leczenia chorych na raka żołądka w Polsce zwraca się uwagę na nadal niski odsetek wyleczeń (około 20% u kobiet, 16% u mężczyzn). Jest wiele przyczyn tego zjawiska. Podstawową jest nadal niska wykrywalność raka żołądka we wczesnym okresie rozwoju.

DIAGNOSTYKA
W materiałach licznych ośrodków dominują nowotwory zaawansowane miejscowo lub wręcz nieresekcyjne. Z kolei wiemy, że objawy kliniczne we wczesnym oraz niezaawansowanym raku żołądka są niecharakterystyczne, wobec tego u wielu chorych rak żołądka wykrywany jest przypadkowo przy okazji badań z innego powodu.

Wydaje się, że najwłaściwszym kierunkiem w diagnostyce wczesnej jest organizacja badań przesiewowych z badaniem endoskopowym jako najbardziej wiarygodnym testem diagnostycznym.

Przyczyną niskiego odsetka wyleczeń jest również brak standaryzacji, czyli pewna dowolność ośrodków w stosowaniu techniki chirurgicznej, zwłaszcza w wykonywaniu limfadenektomii oraz w kwalifikacji do częściowej resekcji żołądka, mimo, że w zaleceniach polskich te kryteria są dokładnie określone.

PROGRAM LECZENIA CHORYCH
Program leczenia chorych z rakiem żołądka, zainicjowany w latach 80-tych ubiegłego wieku przez profesora Tadeusza Popielę, narzucił ośrodkom biorącym w nim udział bardzo wysokie standardy wykonywanych operacji. Niestety liczba ośrodków, która dostosowała się do nich, była w Polsce bardzo mała. Ale z drugiej strony program ten pokazał że wyniki leczenia raka żołądka w Polsce byłyby lepsze, gdyby istniała sieć specjalistycznych ośrodków dedykowanych chorym wyłącznie z tym nowotworem.

Wobec rozwoju nauk pokrewnych, chemioterapii i radioterapii, oraz coraz szerszych wskazań do leczenia uzupełniającego, zarówno przed- jak i pooperacyjnego, są wszelkie dane ku temu aby powstawały one przy każdym polskim ośrodku onkologicznym. To jest główna droga, jeśli nie jedyna, wiodąca do poprawy wyników leczenia chorych na raka żołądka w Polsce.

W Szpitalu Kopernika w Łodzi działa Wielodyscyplinarny Zespół ds. Leczenia Chorób Nowotworowych Żołądka (GCU – Gastric Cancer Unit). Opiekę nad chorymi sprawuje zespół doświadczonych lekarzy, oddanych sprawie leczenia naszych pacjentów.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00