Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Oddział Brachyterapii i Onkologii Ogólnej

Kontakt:

Sekretariat:

42 689 55 01

Pokój lekarski:

42 689 55 03 42 689 58 28

Pielęgniarka Oddziałowa:

42 689 55 04

Dyżurka pielęgniarek:

42 689 55 06

Pracownia Dostępów Naczyniowych:

42 689 55 08

Oddział Brachyterapii i Onkologii Ogólnej

 

Kierownik Oddziału:
dr hab. n. med. prof. UMED Leszek Gottwald

z-ca Kierownika Oddziału:
dr n. med. Konrad Stawiski

Kierownik Pracowni:
dr n. med. Leszek Szymański

 

Jak wygląda zabieg brachyterapii?

Cały zabieg brachyterapii trwa około 1,5 godz. i jest wykonywany najczęściej w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Polega na okłuciu prostaty igłami, przygotowaniu indywidualnego planu leczenia i wprowadzeniu źródła promieniotwórczego. Samo leczenie promieniowaniem trwa zaledwie kilka, kilkanaście minut. Potem źródło i igły są usuwane z ciała pacjenta.

W zależności od stosowanego schematu leczenia, zabieg taki należy powtórzyć jeden-trzy razy.

 


Jakie są efekty?

Jeżeli chodzi o skuteczność leczenia, brachyterapia daje takie same szanse na wyleczenie jak naświetlanie z zewnątrz czy zabieg chirurgiczny. Dzięki wprowadzeniu źródła bezpośrednio do narządu, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie zaplanować rozkład dawki, uzyskując szybki jej spadek w sąsiednich narządach. Przekłada się to na niewielkie ryzyko skutków ubocznych. Nasi chorzy w ogromnej większości mogą szybko wrócić do normalnego życia, uprawiania sportów czy pracy zawodowej.

Dodatkowo brachyterapia daje dużą szansę na to, że mechanizm erekcji nie zostanie uszkodzony lub zostanie uszkodzony tylko w nieznacznym stopniu, dlatego wybierana jest przez chorych, dla których ważne jest życie seksualne.

Pacjenci po brachyterapii mogą mieć natomiast pewne powikłania ze strony dróg moczowych, takie jak np.: zwężenie strumienia moczu, ból, pieczenie podczas oddawania moczu, częstsze oddawanie moczu, parcie naglące na mocz czy krwiomocz.


Kto się kwalifikuje do brachyterapii?

Aby przeprowadzić brachyterapię, konieczne jest znieczulenie pacjenta. Musi więc to być chory w dość dobrym stanie ogólnym. Leczymy przede wszystkim chorych, którzy mają nowotwór ograniczony do gruczołu krokowego, dzięki czemu za pomocą igieł jesteśmy w stanie objąć cały naciek nowotworowy.

W przypadku pacjentów z bardziej zaawansowaną chorobą, postępujemy inaczej – część dawki podawana jest z zewnątrz, a reszta od wewnątrz w zakładzie brachyterapii. Takie postępowanie, w skojarzeniu z hormonoterapią, daje chorym duże szanse na wyleczenie. Czasami, gdy uznamy, że pacjent może odnieść korzyść z wcześniejszego leczenia hormonalnego, odwlekamy brachyterapię na jakiś czas i stosujemy dopiero po kilku miesiącach leczenia hormonalnego.

A co z dostępnością do brachyterapii?

W Łodzi nie ma dziś z tym żadnych problemów, nie ma kolejek, pacjenci są kwalifikowani i leczeni praktycznie od razu. Chory powinien zapisać się do Poradni Radioterapii w ośrodku onkologicznym Szpitala Kopernika w Łodzi (ul. Paderewskiego 4, tel. 42 689 55 88). W każdy wtorek dwójka specjalistów (urolog oraz onkolog) kwalifikuje do tej procedury.

JESTEŚMY JEDYNYM OŚRODKIEM W KRAJU, KTÓRY WYKONUJE BRACHTERAPIIĘ WZNÓW MIEJSCOWYCH PO RADYKALNYM LECZENIU.

Lekarze

dr hab. n. med. prof. UMED

LESZEK GOTTWALD

kierownik oddziału
dr n. med.

KONRAD STAWISKI

z-ca kierownika oddziału
dr n. med.

LESZEK SZYMAŃSKI

kierownik pracowni
dr n. med.

Janusz Sobotkowski

starszy asystent
lek.

Andrzej Pietraszek

lek.

Jolanta Hejwowska

asystent
lek.

Marzena Zalewska

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00