Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Kontakt:

Sekretariat:

42 689 54 61 42 689 54 79

Pokój lekarski:

42 689 54 59 42 689 54 62

Pielęgniarka Oddziałowa:

42 689 54 64

Dyżurka pielęgniarek:

42 689 54 65 42 689 54 66

mail:

sekretariat.chironk@kopernik.lodz.pl

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Kierownik: dr n. med. Michał Lewandowicz
Zastępca Kierownika: dr n. med. Michał Libiszewski

Lekarze:

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow
dr n. med. Maciej Naze
dr n. med. Arkadiusz Przybył
dr n. med. Magdalena Świątkowska
dr n. med. Mariusz Pawlak
dr n. med. Beata Romanowska-Pietrasiak (specjalista genetyki klinicznej, lekarz rodzinny)
lek. Marek Bamberski
lek. Wojciech Fałek
lek. Marek Tazbir
lek. Mateusz Jęckowski
lek. Kinga Rośniak-Gasińska
lek. Ewa Hejwowska
lek. Michał Wojtyniak
lek. Marta Włodarczyk
lek. Joanna Siembor
lek. Michał Galicki
lek. Jarosław Jaśniewski
lek. Agnieszka Popiel

Lekarze

dr n. med.

MICHAŁ LEWANDOWICZ

Kierownik Oddziału
dr n. med.

MICHAŁ LIBISZEWSKI

Zastępca Kierownika Oddziału
dr n. med.

MACIEJ NAZE

starszy asystent
dr n. med.

ARKADIUSZ PRZYBYŁ

starszy asystent
dr n. med.

MARIUSZ PAWLAK

lek.

MAREK BAMBERSKI

starszy asystent

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00