Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Prawa pacjenta i zasady odwiedzin


Pełnomocnik Dyrektora Szpitala Kopernika w Łodzi ds. Praw Pacjenta i Komunikacji Społecznej
mgr Dominika Gajewska
ul. Paderewskiego 13
tel.: 42 689 59 25


PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW został przygotowany w celu zapewnienia pełnej informacji o organizacji i zasadach panujących w naszym Szpitalu.


OPIEKA DUSZPASTERSKA
Szpital zapewnia Pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych i opiekę duszpasterską sprawowaną przez duchownego wyznawanej przez siebie religii.

 • Dla Pacjentów wyznania dominującego tj. rzymskokatolickiego udostępniona jest Kaplica Szpitalna (Budynek Główny – wysoki parter). Msze Święte odprawiane są zgodnie z porządkiem umieszczonym na drzwiach Kaplicy.
 • Na życzenie Pacjenta oraz za zgodą pozostałych chorych przebywających na tej samej sali, możliwa jest wspólna modlitwa na sali chorych. Kontakt do Księdza Kapelana Szpitala: tel. 504 599 221, e-mail: juliuszlason@gmail.com
 • Pacjenci innych wyznań mają możliwość kontaktu ze wskazanym przez siebie duchownym. Wykaz danych kontaktowych z duchownymi mniejszości wyznaniowych znajduje się w każdym oddziale i jest udostępniany przez personel pielęgniarski na życzenie Pacjenta lub jego bliskich.

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA – pełny wykaz praw i obowiązków Pacjenta w systemie ochrony zdrowia.


INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTA
Ze względu na trwającą pandemię oraz ograniczenie możliwości odwiedzin pacjentów w Oddziałach Szpitala Kopernika w Łodzi, osoba upoważniona do pozyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta, może otrzymywać takie informacje telefonicznie od personelu medycznego Szpitala, zgodnie z procedurą obowiązującą w Szpitalu.

Numery telefonów poszczególnych Oddziałów Szpitala podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej w zakładce Kontakt


PRAWO DO SKARGI

W przypadku naruszenia powyższych praw w trakcie udzielania świadczeń w Szpitalu, Pacjent ma prawo złożyć skargę do:

 • Dyrektora Szpitala za pośrednictwem Sekretariatu Dyrektora,
 • Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
 • Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,
 • Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta i Komunikacji Społecznej,
 • Ordynatora/Kierownika Oddziału,
 • Lekarza prowadzącego,
 • Pielęgniarki oddziałowej.

Po wyczerpaniu trybu administracyjnego wewnątrz jednostki, Pacjent może złożyć skargę do:

 • Organu Założycielskiego Szpitala,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Okręgowej Izby Lekarskiej,
 • Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

Rzecznik Praw Pacjenta:

ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
Bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590 (czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu)
tel.: 22 532 82 50
faks: 22 532 82 30
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00