Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Breast Cancer Unit

Breast Cancer Unit

BCU – Breast Cancer Unit, to zawiązany w styczniu 2017 roku w Szpitalu Kopernika w Łodzi zespół wielodyscyplinarny zajmujący się całościową opieką nad chorymi na raka piersi.  Zakres  działania BCU obejmuje obszary od poradnictwa genetycznego i prewencji, poprzez leczenie wykrytych zmian pierwotnych i choroby zaawansowanej, do leczenia paliatywnego i obserwacji. Powołanie unitu ma na celu sprawne diagnozowanie i skuteczne leczenie, zapewniając przy tym pacjentkom możliwie najwyższy komfortu w trudnym okresie choroby.

Informacje i zapisy

Do Poradni BCU pacjentki zgłaszają się bez skierowana. Poradnia znajduje się na terenie Zakładu Mammografii (gabinet nr 4).

Informacje ogólne

W BCU pracują lekarze o najwyższych kompetencjach w zakresie diagnozowania i leczenia nowotworów piersi. Zespół BCU  dba o szybki przebieg diagnostyki i prawidłową realizację planu leczenia. W celu zabezpieczenia jak najwyższego standardu prowadzonej diagnozy i terapii, jak również komfortu naszych pacjentek, w ramach BCU pracuje dedykowany pacjentkom chorym na raka piersi zespół chirurgów, onkologów klinicznych, radioterapeutów, radiologów, patologów, genetyków, psychologów, pielęgniarek, jak również  specjalista medycyny paliatywnej,  specjalista rehabilitacji medycznej i koordynator karty  DILO (karty diagnostyki i leczenia onkologicznego).

Na terenie poradni można również uzyskać konsultację genetyczną, z oceną obecności mutacji BRCA1/2.  Kobiety z grupy bardzo dużego ryzyka zachorowania na raka piersi i jajników obejmowane są wszechstronną opieką  celem wczesnego wykrycia choroby, jak również  mogą mieć zaproponowane wykonanie zabiegu profilaktycznego.

Do dyspozycji pacjentek BCU pozostaje Zakład Diagnostyki wyposażony w nowoczesny sprzęt do USG,  cyfrowy mammograf  z możliwością wykonania tomosyntezy, a także w rezonans magnetyczny z przystawką do badania piersi. Wykonywane są tutaj biopsje cienko-, gruboigłowe oraz mammotomiczne.

Ustalenie skoordynowanego planu leczenia przebiega we współpracy lekarzy specjalistów w ramach spotkań zespołu wielodyscyplinarnego, zwanego konsylium. Pacjentki mogą przyjść na konsylium, aby uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji o planowanym leczeniu.

Proces leczenia w BCU
Preferowanym leczeniem chirurgicznym chorych na raka piersi są zabiegi oszczędzające pierś. W przypadku przeciwskazań do leczenia oszczędzającego wykonywana jest mastektomia, czyli całkowite usunięcie piersi. W tym przypadku u większości chorych wykonywane są zabiegi rekonstrukcyjne pierś. BCU dysponuje najnowocześniejszymi materiałami syntetycznymi do rekonstrukcji piersi (ekspandery, implanty, siatki syntetyczne).

U chorych bez cech przerzutów raka piesi do węzłów chłonnych pachowych standardowo wykonywana jest zabieg biopsji węzłów wartowniczych. Polega on na pobraniu chirurgicznym jednego lub kilku węzłów pachowych i ich dokładnej ocenie histopatologicznej. Postępowanie to u większości chorych pozwala na zachowanie układu chłonnego pachy, zmniejszając ryzyko obrzęku chłonnego kończyny górnej.

Chore, które wcześniej przeszły mastektomię mogą zgłosić się do chirurgów BCU celem wykonania rekonstrukcji piersi. Zabiegi te wykonywane są z użyciem materiałów syntetycznych lub tkanek własnych.

W przypadku wskazań do radioterapii uzupełniającej stosowana jest radioterapia z pól zewnętrznych, w tym z zastosowaniem technik chroniących serce. Szpital dysponuje również technikami częściowego napromieniania piersi z użyciem brachyterapii. Chore z poza Łodzi mogą uzyskać darmowy nocleg w hotelu na czas radioterapii.

Leczenie ogólnoustrojowe w raku piersi obejmuje chemioterapię oraz hormonoterapię. Pacjentki mają zagwarantowany dostęp do całego panelu terapii rekomendowanych w leczeniu chorych na raka piersi.

Pomoc i opiekę  psychologiczną zarówno pacjentkom, jak i ich rodzinom oferuje wyspecjalizowany zespół psychoonkologów,  zarówno na etapie rozpoznania choroby jak i leczenia w oddziałach.

Skład osobowy BCU
W trosce o jak najwyższy poziom leczenia oraz skoordynowany i sprawny proces terapii, nad bezpieczeństwem i komfortem pacjentek BCU czuwają:

Koordynator:

dr n. med. Michał Lewandowicz

Chirurdzy:

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska
dr n. med. Michał Lewandowicz
dr n. med. Maciej Berkan
dr n. med. Michał Libiszewski
dr n. med. Maciej Naze
dr n. med. Magdalena Świątkowska
lek. Kinga Rośniak-Gasińska

Onkolodzy kliniczni:

dr n. med. Monika Ryś-Bednarska
dr n. med. Joanna Połowinczak-Przybyłek
lek. Agnieszka Zięba
lek. Marta Pabianek

Radioterapeuci:

lek. Anna Papis-Ubych
lek. Kamila Stasiak
lek. Justyna Wilczyńska
lek. Berenika Trąbska-Kluch

Radiolodzy:

lek. Ewa Borowska-Garganisz
dr n. med. Cezary Chudobiński
lek. Magdalena Nowik

Patolodzy:

dr n. med. Dorota Jesionek-Kupnicka
dr n. med. Robert Kubiak

Specjaliści genetyki klinicznej:

dr n. med. Beata Romanowska-Pietrasiak

Psycholog:

mgr Elżbieta Narzekalak

Specjalista rehabilitacji medycznej:

dr n. med. Anna Zwierzchowska

Pielęgniarki koordynujące:

mgr Agnieszka Kanecka
mgr Małgorzata Księżyc

Koordynator DILO:

Paulina Śpiewak-Jonczyk

Lekarze

dr n. med.

MICHAŁ LEWANDOWICZ

Kierownik Oddziału
dr n. med.

MICHAŁ LIBISZEWSKI

Zastępca Kierownika Oddziału
dr n. med.

MACIEJ NAZE

starszy asystent
lek.

Andrzej Pietraszek

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00