Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Oddział Kardiologiczny

Kontakt:

Sekretariat:

42 689 54 92 sekretariat.kardio@kopernik.lodz.pl

Pokój lekarski:

42 689 54 96

Pielęgniarka Oddziałowa:

42 689 54 94

Dyżurka pielęgniarek:

42 689 54 95

Oddział Kardiologiczny

Kierownik Oddziału:
dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski

 • specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
 • pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Kierownik Zakładu Kardioonkologii
 • autor i współautor 92 publikacji naukowych
 • specjalizuje się w chorobach układu sercowo-naczyniowego u pacjentów chorych na nowotwór

Zastępca Kierownika Oddziału
dr Piotr Dejak

 • specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
 • specjalista kardiologii interwencyjnej

W ramach Oddziału działają:

 

Lekarze oddziału

 • dr n. med. Andrzej Bissinger
 • dr n. med. Ryszard Moczak
 • dr n. med. Michał Krysicki
 • dr n. med. Paweł Kopka
 • dr n. med. Katarzyna Iwańska
 • dr. n. med. Paweł Korczyc
 • dr Łukasz Bialik
 • dr Marcin Kasprzyk
 • dr Dorota Nockowska
 • dr Marta Fidyk
 • dr n. med. Andrzej Kobyłecki
 • dr n. med. Krzysztof Andrysiewicz
 • dr Tomasz Gabrylewicz
 • dr Maciej Banasiak
 • dr Tomasz Barwiński
 • dr Aleksandra Kryca

Lekarze Poradni Kardiologicznej

 • dr Małgorzata Morawska
 • dr Bogdan Waliszek

Lekarze rezydenci – Kardiologia

 • dr Sebastian Warchoł
 • dr Wiktoria Pietras
 • dr Bartosz Domański
 • dr Anna Zioło
 • dr Agata Howaniec
 • dr Jakub Stępień
 • dr Martyna Stępień
 • dr Anna Mikulska
 • dr Anna Szczepańska

Lekarze rezydenci – Choroby Wewnętrzne

 • dr Michał Kępka
 • dr Aleksandra Wulczyńska
 • dr Iga Szary
 • dr Irena Grigorieva

Oddział Kardiologii dysponuje 25 łóżkami. Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu pacjentów z chorobami układu krążenia, w szczególności:

 • chorobą wieńcową (diagnostyka nieinwazyjna i inwazyjna – koronarografia oraz leczenie angioplastyką wieńcową);
 • zaburzeniami rytmu serca, automatyzmu oraz przewodzenia przedsionkowo-komorowego ze szczególnym uwzględnieniem migotania przedsionków;
 • niewydolnością serca;
 • zatorowością płucną;
  wadami zastawkowymi oraz wrodzonymi wadami serca;
 • chorobami serca i współistniejącym nowotworem (kardioonkologia).

Oddział prowadzi intensywną terapię kardiologiczną. Podczas 24-godzinnego dyżuru (7 dni w tygodniu) leczymy:

 • ostre zespoły wieńcowe,
 • zdekompensowaną niewydolność serca,
 • ostre zaburzenia rytmu,
 • inne ostre schorzenia układu krążenia.

 

Lekarze

dr hab. n. med. prof. nadzw.

Grzegorz Piotrowski

Kierownik Oddziału

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00