Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Programy profilaktyczne i zdrowotne

PROFILAKTYKA CZERNIAKA

 • PROGRAM: „Świadoma profilaktyka II – program wczesnego wykrywania nowotworów skóry dla mieszkańców województwa łódzkiego”
 • WIEK: 18-64
 • REJON: mieszkający/pracujący/uczący się na terenie województwa łódzkiego
 • KWALIFIKACJA DO PROGRAMU: osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystały z konsultacji dermatologicznej wraz z badaniem dermatoskopowym/wideodermatoskopowym w ramach świadczeń gwarantowanych NFZ; nie miały dotychczas zdiagnozowanych zmian nowotworowych skóry; które nie uczestniczyły w projekcie pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim”, realizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, ani innym projekcie realizowanym w ramach „Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego”
 • KONTAKT: zapisy – osoby w wieku 18-39 lat: POZ Adamed, ul. Paderewskiego 11 Łódź, tel. 42 640 37 38 lub 42 636 84 62; osoby w wieku 40-64: zapisy bezpośrednio w naszym szpitalu, tel. 42 689 52 00 (Poradnia Onkologiczna)
 • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

 • PROGRAM: badanie – mammografia piersi, bez skierowania, obejmuje diagnostykę podstawową
 • WIEK: 50-69
 • REJON: mieszkańcy województwa łódzkiego
 • WYŁĄCZENIE Z PROGRAMU: osoby, które miały wykonane badanie mammograficzne finansowane przez NFZ w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub mają/miały zdiagnozowany nowotwór piersi
 • KONTAKT: zapisy – 42 689 52 00 („Rejestracja badań” – wybierz 2, a następnie „Mammografia – program profilaktyczny” – wybierz 2)

PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO (projekt 1)

 • PROJEKT: „Działania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego dla mieszkańców województwa łódzkiego” W ramach projektu wykonywane jest bez skierowania badanie przesiewowe jelita grubego – kolonoskopia, obejmujące diagnostykę podstawową.
 • WIEK: 50-65
 • REJON: województwo łódzkie, mieszkańcy powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego, wieluńskiego, łęczyckiego, łowickiego, pabianickiego, piotrkowskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieruszowskiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, miejskiego łódzkiego, tomaszowskiego
 • KWALIFIKACJA DO PROGRAMU: osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, które nie miały wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat; osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego; osoby w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej, na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.
 • KONTAKT: zapisy – w Pracowni Endoskopii naszego szpitala (wejście od ul. Paderewskiego 4) osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30, tel. 42 689 56 36. W poniedziałki i piątki można zapisywać się także po godz. 14:30. Zapisy również w każda pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8:00-14:00
 • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO (projekt 2)

 • PROJEKT: „Działania Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie profilaktyki nowotworu jelita grubego dla mieszkańców województwa łódzkiego”. W ramach projektu wykonywane jest bez skierowania badanie przesiewowe jelita grubego – kolonoskopia, obejmujące diagnostykę podstawową.
 • WIEK: 50-65
 • REJON: województwo łódzkie, mieszkańcy powiatów: kutnowskiego, radomszczańskiego, opoczyńskiego, skierniewickiego, pajęczańskiego, miasta Skierniewice, poddębickiego, tomaszowskiego.
 • KWALIFIKACJA DO PROGRAMU: osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, które nie miały wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat; osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego; osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej.
 • WYŁĄCZENIE Z PROGRAMU: obecność krwi w stolcu; bez powodu biegunka lub zaparcie w ostatnich kilku miesiącach; chudnięcie lub anemia, których przyczyna nie jest znana
 • KONTAKT: zapisy – w Pracowni Endoskopii naszego szpitala (wejście od ul. Paderewskiego 4) osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30, tel. 42 689 56 36. W poniedziałki i piątki można zapisywać się także po godz. 14:30. Zapisy również w każda pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8:00-14:00
 • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

PROFILAKTYKA RAKA PŁUCA

 • PROGRAM: badanie niskodawkowej tomografii komputerowej w kierunku wykrycia raka płuca w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadanie pn. „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca”
 • WIEK: 50-74
 • REJON: mieszkańcy województwa łódzkiego
 • KWALIFIKACJA DO PROGRAMU: osoby, które paliły co najmniej 20 lat lub rzuciły palenie co najwyżej 15 lat temu, bez objawów choroby, u których stwierdzono jeden z czynników: narażenie w pracy: beryl, krzemionka, nikiel, chrom, kadm, azbest, arsen, spaliny silników diesla, dym węgla kamiennego, sadza; ekspozycja na radon; rak płuc; chłoniak; rak głowy i szyi lub raki zależne od tytoniu (np. rak pęcherza moczowego); rak płuca, POCHP lub samoistne włóknienie płuc u osoby z bliskiej rodziny (1 stopnia)
 • KONTAKT: zapisy – tel. 42 689 52 00 (Poradnia Onkologiczna)
 • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE: tel. 42 689 59 02

PROFILAKTYKA OBRZĘKU LIMFATYCZNEGO

 • PROJEKT: „Działania w zakresie profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi dla kobiet makroregionu centralnego”
 • KWALIFIKACJA DO PROJEKTU: Projekt skierowany jest do wszystkich kobiet w wieku aktywności zawodowej z województw łódzkiego i mazowieckiego z rozpoznanym rakiem piersi, zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego na oddziałach realizujących tego typu leczenie w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Z udziału w projekcie nie wyklucza wielochorobowość, chemioterapia, ani powikłania leczenia chirurgicznego i uzupełniającego.
 • WYŁĄCZENIE Z PROJEKTU: Z udziału w projekcie wyłączone są (na podstawie oceny lekarza chirurga onkologa i lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej): kobiety po leczeniu raka piersi zakwalifikowane do zabiegu mastektomii z rozpoznanym obrzękiem limfatycznym kończyny górnej; kobiety po leczeniu raka piersi z odległymi przerzutami, znajdujące się w terminalnym okresie leczenia onkologicznego; kobiety po leczeniu raka piersi z oznakami zakażenia w rejonie kończyny górnej, z objawami niewydolności serca lub nerek, z zakrzepicą żył, ciężką niewydolnością płuc lub wątroby.
 • KONTAKT: Po przyjęciu do oddziału szpitalnego, przed operacją, każdej z kobiet zakwalifikowanych do zabiegów radykalnych i oszczędzających zaproponowany zostanie udział w programie.
 • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

REHABILITACJA ONKOLOGICZNA

 • PROJEKT: „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego”
 • REJON: województw łódzkie, mieszkańcy powiatów: M. Łódź, łódzkiego wschodniego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, Piotrkowa Trybunalskiego, skierniewickiego, Skierniewic, sieradzkiego
 • KWALIFIKACJA DO PROGRAMU: mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, w trakcie lub po radykalnym zakończeniu leczenia z powodu choroby nowotworowej. Program skierowany jest do osób, które wymagają: 1) rehabilitacji po mastektomii z rekonstrukcją piersi lub bez rekonstrukcji; 2) rehabilitacji w obrzęku limfatycznym, np. po usunięciu węzłów chłonnych z powodu raka piersi, tkanek macicy, czerniaka czy mięsaków kończyn; 3) rehabilitacji z powodu raka prostaty i guzów okolicy dna miednicy; 4) rehabilitacji w uszkodzeniach Ośrodkowego i Obwodowego Układu Nerwowego (np. po operacjach guza mózgu, przerzutach do OUN, powikłaniach po chemioterapii i radioterapii w postaci neuropatii); 5) rehabilitacji po amputacji kończyny lub założeniu endoprotezy resekcyjnej z powodu nowotworu kości lub tkanek miękkich kończyn; 6) rehabilitacji po operacjach z powodu nowotworu płuc lub nowotworu w obrębie klatki piersiowej
 • WYŁĄCZENIE Z PROGRAMU: osoby, które: posiadają wydane orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy; korzystają w momencie deklarowania chęci do udziału w projekcie z rehabilitacji w związku z trwającym/przebytym leczeniem onkologicznym w ramach środków Publicznych (NFZ, ZUS, KRUS itp.) lub mają zagwarantowany dostęp do takich świadczeń.
 • KONTAKT: zapisy – tel. 42 689 56 71, 506 585 248
 • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

REHABILITACJA LECZNICZA

 • PROJEKT: „Rehabilitacja lecznicza – działania Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi na rzecz aktywności zawodowej”
 • REJON: mieszkańcy Łodzi.
 • KWALIFIKACJA DO PROGRAMU: projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, powyżej 50 roku życia, ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w szczególności: z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i/lub ograniczeniem ruchomości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii; z chorobami kręgosłupa; z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien). Stan zdrowia pacjentów musi umożliwić podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. Działania ukierunkowane są na osoby, które są najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w efekcie udzielenia świadczeń rehabilitacyjnych.
 • KONTAKT: zapisy we współpracujących ze szpitalem placówkach POZ: Poradnia Specjalistyczna „Teraz Zdrowie” s.c Łódź, 93-548, ul. Pabianicka 86 A tel. 42 681 56 53; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GABINETY LEKARSKIE Spółka Partnerska Lekarzy Łódź, 91-427 ul. Kamińskiego 7/9, tel. 42 634 14 803; ANNMEDICUS Anna Chwaścińska i wspólnicy sp.j.; Przychodnia Lekarska ANIMED, ul. Okrzei 40, 91-009 Łódź, tel. 42 611 69 194; Poradnia VALEO MEDICAL, 94-004 Łódź, ul. Retkińska 70/2, tel. 42 207 72 74. Kontakt w szpitalu – 42 689 56 71.
 • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00