Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Zakład Fizyki Medycznej

Kontakt:

Kierownik:

42 689 55 30

Pracownia Ochrony Radiologicznej:

42 689 55 30

Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych:

42 207 47 87

Zakład Fizyki Medycznej

dr n. fiz. Michał Biegała – kierownik Zakładu Fizyki Medycznej, Pełnomocnik ds. Systemu Jakości w Radiologii, Radioterapii i Medycynie Nuklearnej, Inspektor Ochrony Radiologicznej typu IOR III. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – Wydziału Fizyki i Chemii. Konsultant wojewódzki w dziedzinie fizyki medycznej dla województwa łódzkiego. Specjalista fizyki medycznej, posiadający duże doświadczenie dydaktyczne w szkoleniu na poziomie wyższym przyszłych kadr medycznych. Wykładowca na licznych kursach specjalizacyjnych i szkoleniach z zakresu fizyki medycznej i ochrony radiologicznej. Uczestnik wielu zjazdów i konferencji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

Autor i współautor artykułów naukowych z zakresu fizyki medycznej w radioterapii, radiologii i medycyny nuklearnej:

 • Michał Biegała, Łukasz Wieczorkowski, Michał Spych; Comparative analysis of stereotactic radiosurgery treatment plans in brain cases with one and two tumour changes using conformity indices; Rep Pract Oncol Radiother; 2006;11(4):197-204 doi.org/10.1016/S1507-1367(06)71065-3
 • Michał Biegała; Comparative analysis conformal arc technique with conformal technique in stereotactic radiosurgery treatment plans in brain cases; Rep Pract Oncol Radiother; Zeszyty Naukowe 2006;3;27-28
 • Michał Biegała; Stan wdrożenia systemu kontroli aparatury radiologicznej w radioterapii; Materiały pokonferencyjne I Ogólnopolskiej Konferencji „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2009
 • Spych M, Gottwald L, Klonowicz M, Biegała M, Bibik R, Fijuth J.; The analysis of prognostic factors affecting post-radiation acute reaction after conformal radiotherapy for non-small cell lung cancer. Arch Med Sci. 2010;6(5):756‐763. doi:10.5114/aoms.2010.17092
 • Michał Spych, Małgorzata Klonowicz, Michał Biegała, Magda Peszyńska, Justyna Chałubińska, Jacek Fijuth; Rola radiochirurgii stereotaktycznej w leczeniu chorych z przerzutami do mózgu. Ocena czynników rokowniczych – sesja plakatowa I nagroda na V Zjeździe Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
 • Biegała M, Jakubowska T, Markowska K.; Effect of anode/filter combination on average glandular dose in mammography. J Med Phys. 2015;40(1):45‐51. doi:10.4103/0971-6203.152251
 • Biegała M, Hydzik A.; Analysis of dose distribution in organs at risk in patients with prostate cancer treated with the intensity-modulated radiation therapy and arc technique. J Med Phys. 2016;41(3):198‐204. doi:10.4103/0971-6203.189490
 • Bartłomiej Tomasik, Marcin Braun, Michał Bieńkowski, Małgorzata Klonowicz, Michał Biegała, Ewelina Bigos, Karol Wiśniewski, Ernest Bobeff, Magdalena Peszyńska-Piorun, Anna Papis-Ubych, Michał Spych, Dorota Jesionek-Kupnicka, Dariusz Jaskólski, Radzisław Kordek, Jacek Fijuth; Analiza wpływu wybranych czynników klinicznych i molekularnych na rokowanie u pacjentów z glejakiem wielopostaciowym; Nowotwory; Vol. 66, suppl. 2, s. 61; 2016
 • T. Jakubowska, M. Biegała, A. Stępińska, M. Rosner; Pomiar promieniowania jonizującego pochodzącego od komponentów tarcz cyklotronu stosowanego do produkcji radioizotopów wykorzystywanych w diagnostyce PET; Materiały konferencyjne 13 Śląskie Seminarium Fizyki Medycznej; Październik 2018
 • Wrzesień M, Albiniak Ł, Biegała M.; The structure of HP (0.07) values obtained by the nuclear medicine personnel during 18f-FDG production and injection. Radiat Prot Dosimetry. 2019;184(2):224‐229. doi:10.1093/rpd/ncy203
 • Teresa Jakubowska, Magdalena Długosz-Lisiecka, Michał Biegała; Uboczne reakcje jądrowe towarzyszące produkcji izotopów do diagnostyki PET jako źródła promieniowania neutronowego; Inżynier Fizyk Medyczny, p.198, 2019
 • Wrzesień M, Al-Hameed H, Albiniak Ł, Maciocha-Stąporek J, Biegała M.; The photo-transferred thermoluminescence phenomenon in case of emergency dose assessment. Radiat Environ Biophys. 2020;59(2):331‐336 doi:10.1007/s00411-020-00834-1
 • Biegała M, Jakubowska T.; Levels of exposure to ionizing radiation among the personnel engaged in cyclotron operation and the personnel engaged in the production of radiopharmaceuticals, based on radiation monitoring system Radiat Prot Dosimetry. 2020; doi:10.1093/rpd/ncaa012

mgr inż. Teresa Jakubowska – fizyk, specjalista fizyki medycznej, Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR-3. Absolwentka Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Ukończyła również studia podyplomowe „Menadżer BioTechScience” w zakresie zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji ich wyników na Uniwersytecie Łódzkim. Wykładowca akademicki, członek Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

Publikacje:

 • Effect of anode/filter combination on average glandular dose in mammography, Michał Biegała, Teresa Jakubowska, Karolina Markowska, Journal of Medical Physics 01/2015; Vol. 40, No. 1,(1):45-51. DOI:10.4103/0971-6203.152251
 • Porównanie wybranych systemów obrazowani cyfrowego w mammografii, Teresa Jakubowska, Acta Bio-Optica Informat. Med., 2012 : T. 4, nr 18, s. 10-16 ISSN: 1234-5563
 • Chapt. 12. Wavelet-based thermal image classification for breast screening and other medical applications; Więcek B., Więcek M., Strąkowski R., Jakubowska T., Performance evaluation of breast cances screening, diagnosis and treatment ed. Eddie Y. K. Ng, U. Rajendra Acharya and Jasjit S. Suri; USA , Hardcover, 2010; p. 1-12.
 • Trial of thermal imaging in the evaluation of low level laser therapy effectiveness in patients with knee joint pain syndrome; Anna Puzder, Kamila Gworys, Beata Rechcińska-Roślak, Jowita Gasztych, Marek Sopiński, Teresa Jakubowska, Karolina Markowska, Jarosław Oborzyński, Ireneusz Pieszyński, Przemysław Gworys, Jolanta Kujawa Medicina Sportiva 09/2010; 14(3):114-120. DOI:10.2478/v10036-010-0021-6
 • Zastosowanie termowizji w badaniach przesiewowych na przykładzie zmian nowotworowych piersi, Więcek M., Strąkowski R., Jakubowska T., Więcek B. Acta Bio Optica et Informatica Medica 1/2010, vol. 116; str. 49-55
 • Software for classification of thermal imaging for medical applications; M. Wiecek, R. Strąkowski, T. Jakubowska Acta Bio Optica et Informatica Medica 2/2008, vol. 14; str. 143

mgr inż. Mateusz Rosner – fizyk, specjalista fizyki medycznej. Zajmuje się przeprowadzaniem testów podstawowych i specjalistycznych urządzeń radiologicznych oraz sprawuje nadzór nad Systemem Zapewnienia Jakości w komórkach organizacyjnych Szpitala, w których wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki i terapii. Członek Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

mgr Anna Stępińska – magister fizyki, Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się przeprowadzaniem testów podstawowych i specjalistycznych urządzeń radiologicznych oraz sprawuje nadzór nad Systemem Zapewnienia Jakości w komórkach organizacyjnych Szpitala, w których wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki i terapii. Członek Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

mgr inż. Piotr Woźniak – fizyk, Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R, absolwent Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się przeprowadzaniem testów podstawowych i specjalistycznych urządzeń radiologicznych oraz sprawuje nadzór nad Systemem Zapewnienia Jakości w komórkach organizacyjnych Szpitala, w których wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki i terapii.

Zakład Fizyki Medycznej Szpitala Kopernika w Łodzi powstał na początku lat 80 ubiegłego stulecia, w momencie zainstalowania pierwszego medycznego akceleratora liniowego w Zakładzie Teleradioterapii. Pierwszym kierownikiem Zakładu, przez krótki okres, był mgr inż. Jerzy Kierski. Kolejnymi kierownikami Zakładu byli do roku 2003 – mgr Bożena Cisowska, do roku 2006 – mgr inż. Dariusz Dziąg. Obecnie Zakładem kieruje dr n. fiz. Michał Biegała.

W Zakładzie Fizyki Medycznej zatrudnionych jest 5 fizyków, w tym 3 fizyków posiadających tytuł specjalisty w zakresie fizyki medycznej. Do zadań Zakładu Fizyki Medycznej należy:

 • kontrola jakości urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące w radiologii, radiologii zabiegowej i medycynie nuklearnej, poprzez wykonywanie testów podstawowych i specjalistycznych;
 • kontrola nad bezpiecznym stosowaniem w Szpitalu źródeł promieniotwórczych otwartych i zamkniętych;
 • ochrona radiologiczna pracowników i pacjentów Szpitala;
 • nadzór nad Systemem Zapewnienia Jakości w komórkach organizacyjnych Szpitala, w których wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki i terapii;
 • organizacja szkoleń dla lekarzy, techników elektroradiologii i pielęgniarek zatrudnionych w Szpitalu w zakresie fizyki medycznej i ochrony radiologicznej.

W Zakładzie Fizyki Medycznej funkcjonuje Pełnomocnik ds. Systemów Jakości odpowiadający za jakość świadczonych procedur radiologicznych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Szpitala wykorzystujących promieniowanie jonizujące do celów terapeutycznych bądź leczniczych.

W Zakładzie Fizyki Medycznej wdrożone zostały najnowsze techniki pomiarowe, pozwalające wykonywać testy podstawowe i specjalistyczne urządzeń radiologicznych. Wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy. Zakład posiada wzorcowane zestawy pomiarowe oraz fantomy stosowane do kontroli dawki, rozkładu dawki w ciele pacjenta i innych parametrów fizycznych, istotnych dla poprawności funkcjonowania diagnostycznych urządzeń radiologicznych.

Zakład Fizyki Medycznej współpracuje z Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi oraz Politechniką Łódzką w zakresie licznych badań naukowych mających na celu rozwój metod pomiarowych i zapewnienie bezpieczeństwa realizacji procedur medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. W celu prawidłowości realizacji procedur i technik pomiarowych oraz ustawicznego szkolenia personelu, pracownicy Zakładu uczestniczą w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych z laboratoriami certyfikowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji oraz uczestniczą w licznych szkoleniach i konferencjach w kraju i zagranicą.

Zakład Fizyki Medycznej prowadzi również działalność dydaktyczną, kształcąc studentów łódzkich uczelni – Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego oraz organizuje szkolenia i staże dla osób uczestniczące w specjalizacji z zakresu fizyki medycznej.

 

Zakład Fizyki Medycznej plasuje się w czołówce Ośrodków Onkologicznych pod względem posiadanego sprzętu, wdrożonych technik pomiarowych i doświadczenia personelu.

Informacja o promieniowaniu jonizującym – plik PDF

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00