Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK) powstaje w Szpitalu Kopernika w Łodzi

Pozostałe aktualności

Zobacz wszystkie...
11 maja, 2022

W Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi powstaje Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK).

Inicjatywa stworzenia Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ma na celu zwiększenie ilości i poprawę jakości badań klinicznych prowadzonych w Polsce, co przyczyni się do zwiększenia dostępu pacjentów do specjalistycznej diagnostyki i nowoczesnych, innowacyjnych terapii szczególnie w obszarze onkologii.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi znalazło się w gronie 7 onkologicznych placówek medycznych które otrzymały z Agencji Badań Medycznych dofinasowanie w ramach konkursu na ”Tworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych” (ABM/2021/6).

Na zorganizowanie i rozwój OnkoCWBK szpital otrzymał grant w wysokości ponad 7,2 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na adaptację i modernizację pomieszczeń części administracyjno-biurowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia i systemów informatycznych do zarządzania badaniami klinicznymi.

Zadaniem OnkoCWBK będzie nie tylko planowanie, zarządzanie, rozliczanie i koordynowanie badań, ale też podnoszenie kwalifikacji personelu. W ramach dofinansowania planowane są szkolenia dla kadry i zatrudnienie nowych pracowników, którzy mają doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań klinicznych co niewątpliwie wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.

Aktualnie w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonych jest około 124 badań klinicznych, w następujących obszarach terapeutycznych: onkologii, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów płuc, czerniaka, nowotworów głowy i szyi, żołądka i przełyku, piersi, raka jajnika ale także w hematologii np. w szpiczaku, chłoniakach.

W ramach OnkoCWBK planowane jest nawiązanie współpracy z regionalnymi POZ, organizacjami pacjenckimi. Szpital Kopernika w Łodzi, tworząc OnkoCWBK dołącza do Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Realizacja Projektu wpisuje się w Narodową Strategię Onkologiczną i Plan Rozwoju Badań Klinicznych.

Pozostałe aktualności

Zobacz wszystkie...

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00