Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Centrum Badań Klinicznych

Centrum Badań Klinicznych jest jednostką organizacyjną Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi gdzie badania kliniczne prowadzone są od ponad 20 lat. Jesteśmy jednym z Ośrodków najszybciej rozwijających się w Polsce, a zespół Naukowców i Badaczy składa się z doświadczonych i znanych osobistości świata medycyny, wysoko wykwalifikowanych w wielu specjalnościach. Dodatkowymi naszymi atutami, poza lokalizacją w centrum Polski i rozwiniętą infrastrukturą są doskonałe zaplecze technologiczne i zintegrowane podejście do badań klinicznych.

Szpital Kopernika w Łodzi w gronie laureatów konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych na „Tworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych – CWBK”

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi posiada rozbudowaną strukturę organizacyjną obejmującą 34 oddziały szpitalne (917 łóżek) oraz 58 poradni i pracowni specjalistycznych. W przypadku konieczności hospitalizowania uczestnika badania klinicznego Szpital gwarantuje opiekę medyczną na wszystkich posiadanych oddziałach.

Duży potencjał techniczny jednostki w zakresie możliwości realizacji różnorodnych badań klinicznych wynika z posiadanej infrastruktury która jest systematycznie modernizowana.

Dysponujemy m.in. wysokospecjalistycznym certyfikowanym sprzętem PET-CK, SPECT-CT, CT, MRI, akceleratorami do radioterapii.

Dodatkowo w celu realizacji badań diagnostycznych posiadamy umowy z:

  • Laboratorium Medycznym Synevo – diagnostyka laboratoryjna, histopatologiczna i cytologiczna
  • Regionalnym Centrum Krwiodawstwa – badania konsultacyjne z zakresu serologii transfuzjologicznej

Dziedziny, w których prowadzimy badania kliniczne:

  • onkologia
  • hematoonkologia
  • hematologia
  • kardiologia
  • neurologia
  • alergologia dziecięca
  • choroby układu oddechowego i mukowiscydozy – u pacjentów do 18 roku życia
  • zaburzenia odporności – u pacjentów do 18 roku życia

W oparciu o działające w Ośrodku Bank Komórek Krwiotwórczych oraz Zakład Inżynierii Genetycznej, mamy możliwość pobierania, przetwarzania i dystrybucji limfocytów do terapii CAR-T.

Ośrodek jest zarejestrowany w bazie Organisations Managment System (SPOR) – numer ID Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi to: ORG-100040889

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00