Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Kontakt z Centrum

ZESPÓŁ CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH

CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH

badania.kliniczne@kopernik.lodz.pl
rozliczeniabk@kopernik.lodz.pl

dr n. med. Aneta Janiak
kierownik Centrum Badań Klinicznych
anetajaniak@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 59 43

Dominika Liber-Grabowska
radca prawny
specjalista ds. prawa Badań Klinicznych
de.liber-grabowska@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 59 56

mgr Paulina Rydz
specjalista ds. jakości
p.rydz@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 59 51

Agnieszka Banasiak
główny koordynator ds. Badań Klinicznych
as.banasiak@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 59 51

mgr Agnieszka Adamczewska, MBA
koordynator Badań Klinicznych
am.adamczewska@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 50 09

Damian Wilamek
koordynator Badań Klinicznych
d.wilamek@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 50 09

mgr Joanna Kaźmierczak
specjalista ds. finansowania Badań Klinicznych
jo.kazmierczak@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 59 56

Marta Brocka
inspektor ds. Badań Klinicznych
m.brocka@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 59 51

mgr Anna Pstrokońska-Kudra
asystent ds. administracji i archiwizacji
am.pstrokonska-kudra@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 59 43

mgr Sylwia Sikorska
diagnosta laboratoryjny
sm.sikorska@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 52 24

dr n. med. Magdalena Orzechowska
Biostatystyk/Pisarz medyczny
mj.orzechowska@kopernik.lodz.pl

ODDZIAŁY PROWADZĄCE BADANIA KLINICZNE

ODDZIAŁ HEMATOLOGII OGÓLNEJ
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak
prof. dr hab. n. med. Jacek Treliński,
prof. dr hab. n. med. Piotr Smolewski
Tel. 42 689 51 91

ODDZIAŁ HEMATOLOGII I TRANSPLANTOLOGII- KLINIKA HEMATOLOGII
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
Tel. 42 689 51 94

ODDZIAŁ HEMATOONKOLOGII Z PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII DZIENNEJ
dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor
dr n. med. Paweł Robak
Tel. 42 689 54 77

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
dr n. med. Bożena Adamkiewicz
Tel. 42 689 53 61

ODDZIAŁ ALERGOLOGII I INTERNY DZIECIĘCEJ – ODDZIAŁ KLINICZNY INTERNY DZIECIĘCEJ I ALERGOLOGII
dr n. med. Agnieszka Brzozowska
dr hab. n. med. Joanna Jerzyńska
Tel. 42 677 62 27

ODDZIAŁ CHORÓB ROZROSTOWYCH
dr n. med. Małgorzata Ułańska
Tel. 42 689 54 71

ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
dr n. med. Michał Masłowski
dr n. med. Łukasz Kuncman
Tel 42 689 55 51

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski
Tel. 689 54 92

ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW Z PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII JEDNEGO DNIA – KLINIKA CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW
prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
Tel. 42 689 54 31

ODDZIAŁ BRACHYTERAPII I ONKOLOGII OGÓLNEJ
dr n. med. Janusz Sobotkowski
Tel. 42 689 55 01

PORADNIA CHEMIOTERAPII
dr n. med. Monika Ryś-Bednarska
Tel. 42 689 56 69

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00