Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Kontakt z Centrum

ONKOLOGICZNE CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH

OnkoCWBK

badania.kliniczne@kopernik.lodz.pl
rozliczeniabk@kopernik.lodz.pl

dr n. med. Aneta Janiak
Kierownik OnkoCWBK
anetajaniak@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 59 43

mgr Anna Pstrokońska-Kudra
Asystent ds. administracji i archiwizacji
am.pstrokonska-kudra@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 59 43

Dominika Liber-Grabowska
Radca prawny
Specjalista ds. prawa badań klinicznych
de.liber-grabowska@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 59 56

mgr Joanna Kaźmierczak
Specjalista ds. finansowania badań klinicznych
jo.kazmierczak@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 59 56

Agnieszka Banasiak
Główny koordynator badań klinicznych
as.banasiak@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 59 51

mgr Paulina Marciniak
Koordynator badań klinicznych
p.marciniak@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 59 51

mgr Agnieszka Adamczewska, MBA
Koordynator badań klinicznych
am.adamczewska@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 50 09

mgr Agnieszka Kownacka
Koordynator badań klinicznych
a.kownacka@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 59 33

Damian Wilamek
Koordynator badań klinicznych
d.wilamek@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 50 09

Marta Brocka
Koordynator badań klinicznych
m.brocka@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 59 51

mgr inż. Natalia Antczak
Koordynator ośrodka / Specjalista ds. jakości
n.antczak@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 50 40

dr n. biol. Przemysław Tomczyk
Specjalista ds. jakości / Koordynator ośrodka
pp.tomczyk@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 50 09

dr n. med. Magdalena Orzechowska
Biostatystyk
Pisarz medyczny
mj.orzechowska@kopernik.lodz.pl

Adrian Szcześniak
Specjalista ds. projektów
a.szczesniak@kopernik.lodz.pl

Monika Adamczewska
Inspektor ds. badań klinicznych / Rejestratorka
m.adamczewska@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 50 40

mgr Sylwia Sikorska
Diagnosta laboratoryjny
sm.sikorska@kopernik.lodz.pl
telefon kontaktowy: 42 689 52 24

Grzegorz Wypych
Specjalista ds. obsługi IT
gj.wypych@kopernik.lodz.pl

Karol Fajfrowski
Specjalista ds. obsługi IT
ka.fajfrowski@kopernik.lodz.pl

ODDZIAŁY PROWADZĄCE BADANIA KLINICZNE/BADACZE

ODDZIAŁ HEMATOLOGII OGÓLNEJ
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak
prof. dr hab. n. med. Jacek Treliński
dr n. med. Michał Witkowski
dr n. med. Magdalena Witkowska
Tel. 42 689 51 91

ODDZIAŁ HEMATOLOGII I TRANSPLANTOLOGIIKLINIKA HEMATOLOGII
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
dr hab. n. med., prof. UM Anna Szmigielska-Kapłon
Tel. 42 689 51 94

ODDZIAŁ HEMATOONKOLOGII Z PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII DZIENNEJ
prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor
dr hab. n. med., prof. UM Paweł Robak
dr n. med. Magdalena Witkowska
Tel. 42 689 54 77

REGIONALNE CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZENIA UDARÓW MÓZGU (ODDZIAŁ
NEUROLOGICZNY, ODDZIAŁ UDAROWY Z WCZESNĄ REHABILITACJĄ NEUROLOGICZNĄ)

dr n. med. Bożena Adamkiewicz
Tel. 42 689 53 61

ODDZIAŁ ALERGOLOGII I INTERNY DZIECIĘCEJ – ODDZIAŁ KLINICZNY INTERNY DZIECIĘCEJ I ALERGOLOGII
dr n. med. Agnieszka Brzozowska
dr hab. n. med. Joanna Jerzyńska
Tel. 42 677 62 27

ODDZIAŁ CHORÓB ROZROSTOWYCH
lek. med. Maja Lisik-Habib
dr hab. n. med., prof. UM Magdalena Ciążyńska
Tel. 42 689 54 71

ZAKŁAD TELERADIOTERAPII
prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
dr n. med. Łukasz Kuncman
Tel 42 689 55 51

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski
Tel. 42 689 54 92

ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW Z PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII JEDNEGO DNIA – KLINIKA CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW
prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
Tel. 42 689 54 31

ODDZIAŁ BRACHYTERAPII I ONKOLOGII OGÓLNEJ
dr n. med. Michał Masłowski
dr n. med. Łukasz Kuncman
Tel. 42 689 55 01

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA
dr n. med. Monika Ryś-Bednarska
dr n. med. Joanna Połowinczak-Przybyłek
Tel. 42 689 56 69

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00