Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Aktualności OnkoCWBK

Otwarty konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze
Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs nr ABM/2024/1 na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych.
Czytaj więcej…


Agencja Badań Medycznych ogłasza plan działalności na 2024 rok
Rok 2024 zapowiada znaczące zmiany w polskim sektorze farmaceutycznym. ABM ma w planach ogłoszenie 5 konkursów oraz przeprowadzenie 2 projektów własnych o łącznej alokacji dwóch miliardów złotych.
Czytaj więcej…


Program im. prof. Franciszka Walczaka
Trwa nabór do IV edycji Programu im. prof. Franciszka Walczaka. Jest to okazja dla naukowców i lekarzy do odbycia staży w najlepszych ośrodkach medycznych na świecie!
Czytaj więcej…


Po co nam badania kliniczne i eksperymenty medyczne
5 grudnia 2023 roku odbyła się konferencja Agencji Badań Medycznych. W panelu eksperckim pn. „Po co nam badania kliniczne i eksperymenty medyczne” jako ekspert wziął udział reprezentant naszego Szpitala doc. dr hab. nauk o zdrowiu Adam Fronczak, który podkreślił znaczenie badań klinicznych prowadzonych w naszym Centrum.
Czytaj więcej…


Dowiedz się więcej o badaniach klinicznych
Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne w formie on-line, prowadzone z myślą o pacjentach, organizowane przez Agencję Badań Medycznych we współpracy z Ambasadorami Badań Klinicznych. Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2023 w godz. 18:00–19:30.
Czytaj więcej…


5 projektów zostało sfinansowanych
Otrzymaliśmy finansowanie 5 projektów badań klinicznych
Czytaj więcej…


Mali Pacjenci w badaniach klinicznych
Fundacja K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce oraz kancelarią NGL Legal zaprasza do udziału w ogólnopolskim badaniu “Mali Pacjenci w badaniach klinicznych” dotyczącym praktyki i postrzegania pediatrycznych badań klinicznych w Polsce.
Czytaj więcej…


Polish Clinical Scholars Research Training
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że pracujący w naszym Szpitalu dr hab n. med. prof. UM Magdalena Ciążyńska, dr Magdalena Kędzierska i dr n. med. Łukasz Kuncman zostali zakwalifikowani do światowej klasy programu szkoleniowego Polish Clinical Scholars Research Training (P-CSRT), opracowanego i realizowanego przez Harvard Medical School Postgraduate Medical Education.
Czytaj więcej…


Broszura Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych
14 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Zgodnie z ustawą, od tego dnia przy Rzeczniku Praw Pacjenta, rozpoczął swoją działalność Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych. Jego celem jest zapewnienie ochrony uczestnikom badań klinicznych oraz ich rodzinom w sytuacji doznania szkody powstałej w wyniku uczestnictwa w badaniu klinicznym.
Czytaj więcej…


Łódzkie dni onkologiczne
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Onkologicznego organizuje w dniach 16-17 czerwca 2023 roku, w siedzibie Instytutu Europejskiego przy ulicy Piotrkowskiej 262/264 w Łodzi, tradycyjną coroczną konferencję „Łódzkie dni onkologiczne”.
Czytaj więcej…


Drugie urodziny Polskiej Sieci Badań Klinicznych!

Polska Sieć Badań Klinicznych (PSBK) 11.03.2023 r. obchodziła dwulecie swojej działalności. W skali kraju jest to pionierska struktura, która zrzesza publiczne ośrodki realizujące badania kliniczne oraz ma kluczowe znaczenie w interdyscyplinarnym rozwoju polskiego rynku biotechnologicznego.

Czytaj więcej…


Projekt na niekomercyjne badania kliniczne

Szpital Kopernika w Łodzi w konsorcjum z łódzkim Uniwersytetem Medycznym (lider konsorcjum) oraz Stowarzyszeniem Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG otrzymało finansowanie Projektu na niekomercyjne badania kliniczne MAGIC-AML – Multiarm, Multicenter, RAndomized, Molecularly-GuIded Controlled Trial of Personalized Treatment Strategy – of Acute Myeloid Leukemi (Główny Badacz – prof. Agnieszka Wierzbowska) w wysokości 32 205 666,50 zł w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych (2022/ABM/1).

Czytaj więcej…


Badania kliniczne w onkologii

22.10.2022 o godz. 11:00 w hotelu Vienna House Andel’s Lodz (ul. Ogrodowa 17) odbędą się wyjątkowe warsztaty, poświęcone badaniom klinicznym w onkologii.

Czytaj więcej…


Praktyka, wolontariat, staż

Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych uprzejmie informuje o możliwości odbywania bezpłatnej praktyki, wolontariatu lub stażu.

Czytaj więcej…


Scentralizowany portal i baza danych dla badań klinicznych

Od 31 stycznia 2022 roku sposób prowadzenia badań klinicznych uległ istotnej zmianie wraz z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Głównym narzędziem które odpowiada za ujednolicenie procesów oceny i nadzoru badań klinicznych jest scentralizowany portal i baza danych dla badań klinicznych (Clinical Trials Information System, CTIS). Wymogiem CTIS jest aby Sponsorzy składający wnioski o pozwolenie na badanie kliniczne informacje o ośrodkach prowadzących badania kliniczne w części II dossier pobierali z platformy SPOR Europejskiej Agencji Leków.

W związku z powyższą zmianą informujemy, że nasz Ośrodek jest zarejestrowany w bazie Organisations Managment System, numer ID Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi to: ORG-100040889.


Co to są badania kliniczne?

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne w formie online, prowadzone z myślą o pacjentach, organizowane przez Agencję Badań Medycznych we współpracy z Ambasadorami Badań Klinicznych.

Celem spotkania jest szerzenie i propagowanie wiedzy na temat badań klinicznych oraz budowanie świadomości na temat procesu powstawania nowych leków i technologii medycznych.

Czytaj więcej…


Możliwość realizacji badań klinicznych dotyczących terapii CAR-T

Informujemy, że w naszym Ośrodku posiadamy możliwość przeprowadzenia badań klinicznych terapii CAR-T.

Terapia CAR-T to nowoczesna i niezwykle skuteczna metoda leczenia nowotworów krwi, w której wykorzystuje się własne komórki odpornościowe pacjenta do pokonania choroby. Leczenie opiera się na wykorzystaniu genetycznie zmodyfikowanych limfocytów T, które posiadają chimeryczny receptor antygenowy (CAR, z ang. chimeric antigen receptor), zdolny do rozpoznania i zniszczenia komórki nowotworowej.

Limfocyty T z receptorem CAR projektuje się w ten sposób, by rozpoznawały konkretny antygen na powierzchni komórki nowotworowej. Terapia CAR-T obejmuje pobranie limfocytów od pacjenta (leukafereza) oraz ich rekombinację genetyczną w celu zaprogramowania receptora CAR przeciwko antygenom swoistym dla danego nowotworu.

Jest to terapia celowana, gdzie po podaniu pacjentowi, limfocyty CAR-T działają jak inteligentny lek, który po infuzji, rozpoznaje i niszczy obecne w nim komórki nowotworowe. Terapia ułatwia osiągnięcie całkowitej remisji choroby pacjenta i stanowi alternatywę dla stosowania radioterapii/chemioterapii kondycjonującej, przygotowującej pacjenta do przeszczepienia szpiku, bądź w uzasadnionych przypadkach, zastępuje transplantację.


Badania kliniczne – podążając za zmianą

20 maja 2022r. z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych odbyła się konferencja pt. „Badania kliniczne – podążając za zmianą”.

Brali w niej udział reprezentanci środowiska medycznego, naukowego, przedstawiciele organizacji pacjenckich, administracji publicznej, administracji publicznej, a także przedstawiciele firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i firm CRO.

Czytaj więcej…


W związku z zakończeniem stanu epidemii rekomendujemy przeprowadzenie przez Sponsora w naszym Ośrodku:

  • pre-study visit
  • wizyty inicjującej badanie

Każda z wizyt wymaga wcześniejszego ustalenia terminu z Badaczem oraz Apteką. Prosimy Monitorów badań klinicznych o kontakt z Zespołem Badawczym w celu umówienia dogodnego terminu spotkań.


Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK) powstaje w Szpitalu Kopernika w Łodzi

Inicjatywa stworzenia Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ma na celu zwiększenie ilości i poprawę jakości badań klinicznych prowadzonych w Polsce, co przyczyni się do zwiększenia dostępu pacjentów do specjalistycznej diagnostyki i nowoczesnych, innowacyjnych terapii szczególnie w obszarze onkologii.

Czytaj więcej…


Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00