Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Oddział Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia

Kontakt:

Sekretariat Oddziału:

42 689 54 31

Sekretariat Pododdziału:

42 689 54 23

Pokój lekarski:

42 689 54 34

Pielęgniarka Oddziałowa:

42 689 54 35

Dyżurka pielęgniarek:

42 689 54 36

Oddział Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia – Klinika Chemioterapii Nowotworów

 

I. PERSONEL

Specjaliści onkologii klinicznej:
dr n. med. Joanna Połowinczak-Przybyłek, MBA (kierownik Oddziału)
prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski (kierownik Kliniki)
dr n. med. Urszula Czernek (zastępca kierownika)
dr n. med. Monika Ryś-Bednarska
dr. n. med. Magdalena Krakowska
dr n. med. Rafał Czyżykowski
dr n. med. Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz
dr n. med. Sylwia Dębska-Szmich
dr n. med. Magdalena Sobocińska
dr n. med. Anna Zadrożna-Nowak
dr n. biol. Magdalena Kędzierska
lek. Małgorzata Mroczek
lek. Mariusz Śliwa
lek. Anna Janiak
lek. Agnieszka Zięba
lek. Aleksandra Socha

Rezydenci w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej:
lek. Monika Misztal-Sicińska
lek. Magdalena Sobczak
lek. Mateusz Kamecki
lek. Natalia Sobkowska
lek. Aleksandra Łajszczak-Słodkowska
lek. Paulina Tęcza
lek. Dominika Perska
lek. Agata Tałajko
lek. Magdalena Grabiec
lek. Paulina Szczęsna-Szulc
lek. Ewa Wrona
lek. Marta Kurczewska-Michalak
lek. Alicja Olszewska
lek. Aleksandra Golec

Lekarze w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej w trybie pozarezydenckim:
dr n. med. Agata Dutkowska
dr hab. n. med. Damian Tworek, prof. UM

Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Agnieszka Dubieńska

32 pielęgniarki, w tym 8 ze stopniem magistra i 27 z tytułem specjalistki

Psycholog kliniczny:
mgr Elżbieta Narzekalak

Sekretarki i statystycy medyczni:
Marzena Dwojacka
Sylwia Macuda
Marta Pakulnicka
Klaudia Szczech
mgr Edyta Świderek
mgr Sylwia Gryś-Roszkowska
Violetta Polit

II. STRUKTURA
34 łóżka w części stacjonarnej i 24 stanowiska w części jednodniowej oraz zintegrowana z oddziałem poradnia chemioterapii.

III. LICZBA PRZYJĘĆ
W roku 2021 odbyło się 15 699 hospitalizacji i wykonano 13 184 porad ambulatoryjnych.

Lekarze

prof. dr hab. n. med.

PIOTR POTEMSKI

Kierownik Oddziału
dr n. med.

Urszula Czernek

Zastępca Kierownika Oddziału
dr n. med.

Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz

starszy asystent
dr n. med.

Sylwia Dębska-Szmich

starszy asystent
dr n. med.

ANNA ZADROŻNA-Nowak

dr n. biol.

MAGDALENA KĘDZIERSKA

lek.

DOMINIKA KULEJEWSKA

lek.

MAŁGORZATA MROCZEK

lek.

ANNA JANIAK

lek.

Agnieszka Zięba

lek.

Mariusz Śliwa

dr n. med.

Magdalena Sobocińska

dr n. med.

Rafał Czyżykowski

dr n. med.

Magdalena Krakowska

dr n. med.

Joanna Połowinczak-Przybyłek

dr n. med.

Monika Ryś-Bednarska

dr hab. n. med., prof. UM

Damian Tworek

dr n. med.

Agata Dutkowska

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00