Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Osoby z niepełnosprawnościami

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Zgodnie ze statutem szpitala można stosować skróconą nazwę, czyli Szpital Kopernika w Łodzi.

Adres:
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Wejście do Szpitala:

  • główne wejście do szpitala (m.in. oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne) – wejście od ul. Pabianickiej 62
  • ośrodek onkologiczny (m.in. Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna i oddziały onkologiczne) – wejście od ul. Paderewskiego 4
  • część hematologiczna (m.in. Wojewódzka Poradnia Hematologiczna i oddziały hematologiczne) – wejście od ul. Ciołkowskiego 2

Telefon:

  • Centrala – 42 689 50 00
  • Dyrekcja – 42 689 50 10

Mail: szpital@kopernik.lodz.pl

Część Centrum stanowią także:

  • Ośrodek Pediatryczny im. dr. J. Korczaka w Łodzi – al. Piłsudskiego 71
  • Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej – ul. Popioły 40

Godziny otwarcia:

Szpital Kopernika w Łodzi funkcjonuje całą dobę. Terminy udzielania poszczególnych świadczeń planowych są ustalane indywidualnie.

Kontakt z zakładami i pracowniami diagnostycznymi – zobacz szczegóły…

Tłumacz języka migowego:

Zespół ds. Praw Pacjenta – tel. 42 689 59 25

Asystent dla osób niewidomych, ociemniałych, słabowidzących i tracących wzrok:

Zespół ds. Praw Pacjenta – tel. 42 689 59 25

Informacje dla osób o innych dysfunkcjach:

Zespół ds. Praw Pacjenta – tel. 42 689 59 25

KOMUNIKAT W SPRAWIE DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – plik do pobrania

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00