Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Działania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego

KONTAKT

Zapisy – w Pracowni Endoskopii naszego szpitala (wejście od ul. Paderewskiego 4) osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30, tel. 42 689 56 36. W poniedziałki i piątki można zapisywać się także po godz. 14:30. Zapisy również w każda pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8:00-14:00.

BIURO

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość osobistego kontaktu z Biurem codziennie w godzinach 8:00-15:00. 
Telefon: 42 689 59 03
Adres: Pabianicka 62, 93-513 Łódź
Mail: profilaktyka@kopernik.lodz.pl

Osobisty kontakt z kadrą Biura projektu – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

O PROJEKCIE

WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII i TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA w Łodzi  realizuje projekt pn.: „Działania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego dla mieszkańców województwa łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia społeczności regionu łódzkiego poprzez wdrożenie działań w zakresie profilaktyki raka jelita grubego.

 • Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.09.2022
 • Całkowita wartość projektu: 1 955 760,00 zł
 • Kwota dofinansowania: 1 779 741,60 zł
 • Oś Priorytetowa: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia
 • Poddziałanie X.3.3. Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy
 • Numer umowy o dofinansowaniu: RPLD.10.03.03-10-0004/18-00

Kto może uczestniczyć w Programie profilaktyki raka jelita grubego?

 • osoby w wieku aktywności zawodowej (50 – 65 lat) niezależnie od wywiadu rodzinnego
 • osoby w wieku 40 – 49 lat które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
 • osoby w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej, na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego
 • zamieszkujący na terenie powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego, wieluńskiego, łęczyckiego, łowickiego, pabianickiego, piotrkowskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieruszowskiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, miejskiego łódzkiego, tomaszowskiego      

Każdy pacjent będzie traktowany indywidualnie bez względu na płeć, wyznanie, niepełnosprawność czy przekonanie. Szpital Kopernika w Łodzi dysponuje infrastrukturą architektoniczną i informacyjną dostosowaną dla potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, a działania zawsze podejmowane są zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji, zasadą zrównoważonego rozwoju, zasadą projektowania uniwersalnego i zasadą równości kobiet i mężczyzn.

W celu zagwarantowania udzielenia świadczenia jak największej ilości osób, program dopuszcza możliwość refundacji kosztów dojazdu na badanie. Refundowane są również koszty opieki dla osób, które nie są w stanie stawić się samodzielnie.

Rekrutacja do projektu:
Rekrutacja odbywać się będzie w systemie oportunistycznym.

Rekrutacja Uczestników:
Mieszkańcy powiatów z terenów „białych plam“ będą rekrutowani do udziału w programie m.in. za pomocą umieszczanych w POZ, urzędach gmin plakatów informacyjnych, spotkań informacyjnych społeczności lokalnych. Uczestnicy dowiedzą się gdzie należy się zgłosić, aby uzyskać wsparcie informacyjne od Edukatora.

Możliwość samodzielnego zgłoszenia się na badania bezpośrednio do Szpitala Kopernika w Łodzi. W Pracowni Endoskopii  można będzie pobrać dokumenty oraz zapoznać się z zasadami uczestnictwa w projekcie.

Na stronie www projektu będą zamieszczone dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie, które każdy potencjalny Uczestnik może pobrać, wydrukować i wypełnione przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Centrum.

Jak można zarejestrować się na badania?

Pracownia Endoskopii Szpitala Kopernika w Łodzi (wejście od ul. Paderewskiego 4). Osobiście lub telefonicznie – 42 689 56 36, w godz. 8.00 – 14.30 od poniedziałku do piątku, po godzinie 14.30 również w poniedziałki i piątki oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8.00 – 14.00.

W ramach badania pacjent/pacjentka ma zapewnione:

 • bezpłatny środek do oczyszczenia jelita,
 • znieczulenie do badania,
 • usunięcie pojedynczych polipów stwierdzonych podczas badania,
 • zlecenie badań histopatologicznych pobranych wycinków.

HARMONOGRAM

 • Realizacja szkoleń dla personelu medycznego: 02.2019 i 02.2020.
 • Udzielanie przez Edukatorów wsparcia i identyfikowanie potrzeb uczestników, kwalifikowanie na badania: od 02.2019 do 11.2020.
 • Kwalifikowanie uczestników samozgłaszających się: od 02.2019 do 08.2022.
 • Prowadzenie badań kolonoskopowych z zapewnieniem transportu i opieki nad osobami niesamodzielnymi: od 03.2019 do 30.09.2022.

PRZECIWWSKAZANIA

Kolonoskopia jest badaniem bezpiecznym. Istnieje jednak kilka ogólnych przeciwwskazań do jej wykonania. Do najistotniejszych należą:

 • duży tętniak aorty
 • niedawno przebyty zawał serca
 • zator płucny
 • ciężkie zapalenie jelita
 • podejrzenie perforacji jelita
 • niedrożność mechaniczna jelita
 • ciąża (II i III trymestr)

WYKAZ EDUKATORÓW

WYKAZ DOKUMENTÓW DO POBRANIA

OGŁOSZENIA

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00