Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Lekarze Stażyści

Serdecznie zapraszamy do odbywania stażu z medycyny ratunkowej w ramach stażu podyplomowego. Staż w SOR Kopernik zapewnia zapoznanie się z szeroką gamą stanów nagłych oraz funkcjonowaniem Centrum Urazowego w przyjacielskiej atmosferze. Stażyści pracują ramię w ramię z lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami SOR Kopernik w ramach 12 godzinnych dyżurów. Poniżej przedstawiamy zasady odbywania stażu w SOR Kopernika.

Informacja dla lekarzy stażystów odbywających staż z medycyny ratunkowej oraz dyżury w ramach stażu z medycyny rodzinnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Kopernika w Łodzi.

Organizacja przebiegu stażu podyplomowego w zakresie medycyny ratunkowej (SOR Kopernik):

 1. Lekarz stażysta zapisuje się na 3 tygodniowy staż w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pisząc e-mail na adres staz.sor.kopernik@gmail.com podając swój adres e-mail do kontaktu oraz proponowany termin stażu. Termin zostanie zaakceptowany w ciągu 5 dni roboczych, jeśli e-mail pozostanie bez odpowiedzi dłużej niż 5 dni robocze termin należy traktować jak zaakceptowany.
 2. Staż trwa 3 tygodnie. Obejmuje: [pracę w wymiarze 113 godzin 45 minut] + [3 dyżury po 10 godzin 5 minut] = łącznie 144 godziny pracy.
 3. Staż odbywa się w 12 godzinnych zmianach – w trakcie 3 tygodni stażu należy odbyć 12 zmian, w tym pierwsza zmiana jest szkoleniem wstępnym pierwszego dnia stażu. Pomiędzy zmianami musi być zachowane min. 11 godzin przerwy. Można zapisywać się na zmiany dzienne lub nocne, także w soboty i niedziele oraz dni świąteczne przy czym do wynagrodzenia nie będą przyznawane dodatki za pracę nocną i w święta.
 4. Na konkretne zmiany stażysta zapisuje się poprzez dokonanie wpisów do interaktywnej tabeli, link do tabeli zostanie wysłany po zapisaniu się na staż. Maksymalna liczba stażystów na zmianie to 2 osoby.
 5. W pierwszym dniu stażu odbywa się zmiana wprowadzająca (trwająca 12 godzin) w godzinach 8:00 – 20:00.  Lekarz stażysta zgłasza się do pokoju nr 1118 o godzinie 8:00, praca tego dnia ma na celu instruktarz BHP i zapoznanie z oddziałem.
 6. W czasie zmiany lekarz stażysta będzie dopisany do konkretnego lekarza (opiekuna) – przydział będzie publikowany na tablicy w pokoju lekarskim.
 7. Potwierdzenie obecności na zmianie potwierdza opiekun na karcie obecności.
 8. Odbycie dyżurów POZ potwierdza opiekun na karcie dyżurowej.
 9. Odbycie dyżurów w ramach stażu z medycyny ratunkowej potwierdza kierownik lub zastępca SOR na karcie dyżurowej (na podstawie karty obecności).
 10. Całość stażu będzie podsumowana i zaliczona w dzienniczku stażu przez kierownika lub zastępcę kierownika SOR.
 11. Wszelkie niejasności lub sytuacje wyjątkowe będą rozpatrywane indywidualnie przez kierownika lub zastępcę kierownika SOR / koordynatora ds. stażu podyplomowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 24 lutego 2023r. nie ma już obowiązku obywania dyżurów w SOR w ramach stażu z medycyny rodzinnej.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00