Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Nasi Lekarze

doc. dr hab. nauk o zdrowiu

Adam Fronczak

Oddział Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
Kierownik Oddziału

Wykształcenie:

  • 2014 Kolokwium habilitacyjne. Praca pt „Wyzwania zdrowia publicznego w zakresie poprawy zachowań zdrowotnych kobiet – optymalizacja strategii.”
  • 2014 Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk o zdrowiu
  • 2004 Specjalizacja z zakresu zdrowia publicznego
  • 2003 Specjalizacja z farmakologii klinicznej
  • 1998 Egzamin na członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa
  • 1993 Obrona pracy doktorskiej
  • 1990 II stopień specjalizacji z dziedziny chorób wewnętrznych
  • 1985 I stopień specjalizacji z dziedziny chorób wewnętrznych
  • 1976 – 1982 Akademia Medyczna w Łodzi Wydział Lekarski
  • 1972 – 1976 III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi

Doświadczenie zawodowe:
Członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, były kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2021 główny badacz w projekcie badania leku przeciw Covid-19 “Opaganib, a Sphingosine Kinase-2 (SK2) Inhibitor in COVID-19 Pneumonia: a Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled Phase 2/3 Study, in Adult Subjects Hospitalized with Severe SARS-CoV-2 Positive Pneumonia”, 2014 główny badacz w projekcie firmy Amgen „Placebo Controlled, Multicenter Study to Assess the Effect of Evolucumab on Congnitive Function in Patients with Clinically Evident Cardiovascular Diseases And Receiving Statin Background Lipid Lowering Therapy”.

W 2012 koordynator merytoryczny Programu Strategicznego Profilaka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – Strategmed NCBR. 2014-2019 Kierownik Pionu Niezabiegowego w Szpitala im M. Kopernika Łodzi. Były dyrektor i ordynator oddziału chorób wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu, wieloletni pracownik Klinki Hematologii, Zakładu Farmakologii Klinicznej (w tym w latach 2002-2005 – Kanclerz) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W latach 2007-2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – nadzór nad Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji, Departamentem Zdrowia Publicznego i Departamentem Współpracy Międzynarodowej, przewodniczący Zespołu ds. Pandemii Grypy w MZ, przewodniczący Krajowej Rady ds. Narkomanii, koordynator zabezpieczenia medycznego Euro 2012 ze strony Ministerstwa Zdrowia, przewodniczący Zespołu ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej – w zakresie kompetencji Ministra Zdrowia, współpraca z WHO, UNAIDS i innymi organizacjami, liczne wystąpienia na arenie międzynarodowej w tym m.in. w ONZ, Parlamencie Europejskim i WHO. W latach 2003-2007 sekretarz Rady Nadzorczej Parku Naukowo-Technologicznego w Łodzi.

W latach 2002-2007 ekspert Komitetu Sterującego ds. Oceny Programów Unijnych z zakresu ochrony zdrowia przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

W latach 1999-2005 – przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Ratownictwa Medycznego.

W latach 1999-2003 – dyrektor Wydziału Spraw Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Były członek 8 Rad Społecznych Szpitali Województwa Łódzkiego. Były prezes Fundacji na Rzecz Pomocy Chorym na Białaczki. Autor i współautor ponad 60 publikacji w czasopismach medycznych polskich i zagranicznych.

Kontakt:

42 689 53 13

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00