Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Nasi Lekarze

lek.

BEATA CHMIELEWSKA-PYTKA

Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej
starszy asystent
  • Specjalista Radioterapii Onkologicznej
  • Starszy Asystent Oddziału Radioterapii i Onkologii Ogólnej
  • Absolwentka Łódzkiej Akademii Medycznej

Od 1991 roku związana Ośrodkiem Onkologicznym w Łodzi. W codziennej pracy z pacjentem stosuje, w zależności od lokalizacji, rodzaju nowotworu i jego zaawansowania:

  • radioterapię radykalną (przed- i pooperacyjną)
  • radioterapię paliatywną
  • jednoczasową chemioradioterapię

Jest członkiem Specjalistycznego Zespołu ds. Leczenia Raka Jelita Grubego ( Colorectal Cancer Unit). W ramach tego zespołu współpracuje z najlepszymi fachowcami w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów jelita grubego.

Największym sukcesem zawodowym są setki skutecznych terapii, co znalazło potwierdzenie w głosowaniu pacjentów i zdobyciu drugiego miejsca w plebiscycie Dziennika Łódzkiego i Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – HIPOKRATES ZIEMII ŁÓDZKIEJ, w kategorii lekarz. Wśród finalistów plebiscytu była jedynym wyróżnionym onkologiem.

Uważa, że na pacjenta onkologicznego trzeba patrzeć holistycznie, a jej pasją było i jest leczenie żywieniem, wspomagające klasyczną radioterapię i chemioterapię.

Kierowała Wojewódzką Przychodnią Onkologiczną oraz aktywnie uczestniczyła w pracach Zespołu ds. opracowania zasad tworzenia, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

We współpracy z Dyrekcją szpitala, Urzędem Marszałkowskim i Ministerstwem Zdrowia pozyskała wielomilionowe fundusze, na zakup dwu akceleratorów, niezbędnych do funkcjonowania radioterapii w Ośrodku Onkologicznym w Łodzi.

Zainteresowania:

  • leczenie żywieniem
  • psychologiczne aspekty relacji lekarz-pacjent
  • prawo medyczne
  • sztuka użytkowa

Kontakt:

42 689 55 23/24

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00