Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Modernizacja i przebudowa gabinetów AOS

WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII i TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA w Łodzi realizuje projekt pn.: Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej XIII REACT EU dla łódzkiego

Działania XIII. 3 REACT EU dla zdrowia

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nr projektu: RPLD.13.03.00-IZ.00-10-002/22

Okres realizacji projektu: 12.2022 – 12.2023

Wartość projektu: 17 900 000,00PLN

Koszty kwalifikowane projektu: 17 900 000,00PLN

Dofinansowanie EFRR: 17 900 000,00 PLN

Przedmiotem projektu jest modernizacja i przebudowa Szpitala oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb diagnostyki i leczenia onkologicznego, celem zmniejszenia umieralności i zachorowalności na nowotwory złośliwe.

Rezultatem projektu będzie powiększona i ulepszona powierzchnia przeznaczona dla działań medycznych w ramach:

 • Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla potrzeb Pracowni Endoskopii zlokalizowanej w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej,
 • Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla potrzeb wszystkich specjalizacji, które zajmują się leczeniem onkologicznym, w tym między innymi nowotworami jelita grubego, piersi, płuc, stercza, skóry, itd.
 • oraz pozyskanie nowoczesnego sprzętu medycznego dla potrzeb diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Celem strategicznym projektu jest wzrost efektywności i jakości usług medycznych poprzez poprawę dostępu do najwyższej jakości procesów diagnostyczno-terapeutycznych oraz kompleksowej i skoordynowanej opieki nad pacjentem onkologicznym.

Grupą docelową są mieszkańcy województwa łódzkiego osoby dorosłe, które zostały dotknięte chorobą nowotworową. Projekt kierowany jest do regionalnej społeczności, wśród której można wyróżnić następujące podgrupy:

 1. Pacjenci diagnozowani w kierunku chorób nowotworowych.
 2. Pacjenci leczeni na choroby nowotworowe w ramach kompleksowej i skoordynowanej opieki medycznej.

Planowane działania:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej
 • modernizacja i przebudowa przestrzeni w budynku onkologicznym na potrzeby rozbudowy Pracowni Endoskopowej
 • modernizacja i przebudowa przestrzeni na potrzeby gabinetów AOS
 • nadzór inwestorski i autorski
 • zakup aparatury medycznej
 • promocja projektu 

Nakłady inwestycyjne: prace projektowe, roboty budowlane, zakup aparatury medycznej i wyposażenia.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00