Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Pozostałe aktualności

10 czerwca, 2024
Kurs z neurochirurgii
Zobacz wszystkie...
7 marca, 2022

Szpital Kopernika w Łodzi w gronie laureatów konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych na „Tworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych – CWBK” (ABM/2021/6).

ZOBACZ: szczegółowe informacje o Centrum Badań Klinicznych Szpitala Kopernika w Łodzi

Szpital Kopernika w Łodzi podpisał umowę z Agencją Badań Medycznych, w ramach której otrzymał finansowanie Projektu pt. „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych – systemowe i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania rozwojem i realizacją badań klinicznych w obszarze hematoonkologii” w wysokości 7 218 556,01 zł, tym samym dołączył do Polskiej Sieci Badań Klinicznych.

Dzięki otrzymanemu finansowaniu możliwa będzie adaptacja i modernizacja pomieszczeń przewidzianych pod działalność Centrum, zakup niezbędnego wyposażenia oraz systemów informatycznych, a także zatrudnienie kadry i zapewnienie wszelkich wymaganych szkoleń.

Zadaniem projektu jest utworzenie wyspecjalizowanego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), funkcjonującego w modelu usług wspólnych, posiadającego uporządkowaną strukturę organizacyjną, zapewniającą profesjonalne, kompleksowe oraz systemowe wsparcie realizacji badań klinicznych, zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

Liczymy, że dzięki tej inwestycji możliwe będzie zwiększenie liczby prowadzonych badań klinicznych, szczególnie w dziedzinie onkologii, a co za tym idzie zwiększenie dostępu Pacjentów do innowacyjnych terapii w naszym regionie.

Stworzenie onkologicznego CWBK przyczyni się nie tylko do poprawy skuteczności leczenia Pacjentów z chorobami onkologicznymi, ale zwiększy również udział naszych lekarzy i naukowców w rozwoju nauk medycznych.

Realizacja Projektu wpisuje się w Narodową Strategię Onkologiczną i Plan Rozwoju Badań Klinicznych.

Pozostałe aktualności

10 czerwca, 2024
Kurs z neurochirurgii
Zobacz wszystkie...

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00