Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Poradnia Genetyczna


ZOBACZ: Zaawansowane badania genetyczne skierowane do osób z rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego…


O Poradni

 • Lokalizacja: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, 93-513, ul. Pabianicka 62, wejście od ul. Paderewskiego 4 (parter), gabinet – 1 A.
 • Lekarz genetyki klinicznej: dr n. med. Beata Romanowska-Pietrasiak.
 • Rejestracja tel.: 42 689 56 23 lub 42 689 56 24.
 • Poradnia Genetyczna jest poradnią specjalistyczną. Prowadzi konsultacje celem wyodrębnienia osób obciążonych zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe oraz diagnostykę w zakresie niektórych chorób uwarunkowanych genetycznie.

Jak zapisać się do Poradni Genetycznej?

 1. Do Poradni Genetycznej wymagane jest skierowanie, które może wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista np. lekarz onkolog, lekarz radioterapeuta, neurolog, ginekolog, inny.
 2. Do Poradni Genetycznej pacjenci zgłaszają się po wcześniejszym umówieniu  terminu wizyty  telefonicznie (tel. 42 689 56 23 lub 42 689 56 24), bądź osobiście w Rejestracji Poradni Onkologicznej (okienko nr 4-5).
 3. Do wykonania badania genetycznego niezbędne jest pozyskanie materiału biologicznego od pacjenta. W zależności od rodzaju badania może nim być: krew żylna (około 5ml) lub tkanka guza (wcześniej pobrana i utrwalona – na wizycie nie wykonujemy biopsji).
 4. Krew do badania molekularnego pobierana jest w dniu wizyty w godzinach od 8.00 do 15.00. Pacjent nie musi być na czczo. Nie jest wymagane odstawienie przyjmowanych leków.
 5. Czas oczekiwania na wynik badania genetycznego wynosi 3-4 tygodnie.
 6. Czas oczekiwania na wynik badania genetycznego wykonywanego w trybie pilnym wynosi 3-10 dni roboczych.

Kto kwalifikowany jest do badań genetycznych?

Do badań genetycznych kwalifikowane są osoby, u których objawy kliniczne, fenotyp morfologiczny i/lub behawioralny wskazuje na podłoże genetyczne ich wystąpienia.

Ważna informacja: osoby bez choroby nowotworowej w wywiadzie należące do grupy wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, oszacowanego na podstawie analizy rodowodu zobowiązane są do przedłożenia stosownej dokumentacji medycznej potwierdzającej zachorowania u krewnych.

Poradnia Genetyczna prowadzi diagnostykę molekularną u osób z podejrzeniem nerwiakowłókniakowatości typu1 (NF-1). Chorzy po rozpoznaniu nerwiakowłókniakowatości typu1 zostają objęci stałą, wielospecjalistyczną opieką medyczną (onkologiczną, neurochirurgiczną, ortopedyczną, hematologiczną).


Molekularne badania genetyczne

Molekularne badania genetyczne celem identyfikacji osób z wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe zaleca się wykonać u:

 • Osób z rozpoznanym nowotworem złośliwym ≤ 35 roku życia, niezależnie od lokalizacji.
 • Kobiet z pierwotnym rakiem piersi zdiagnozowanym ≤ 50 roku życia (naciekający rak piersi zwłaszcza typ „potrójnie negatywny”).
 • Kobiet z pierwotnym rakiem piersi w dowolnym wieku, u których zdiagnozowano wcześniej inny nowotwór złośliwy np. raka jajnika, raka szyjki macicy, trzustki, raka tarczycy, białaczkę, nowotwór złośliwy mózgu, mięsak, inny.
 • Kobiet z pierwotnym rakiem jajnika/jajników.
 • Mężczyzn z pierwotnym rakiem piersi.
 • Chorych z pierwotnym nowotworem złośliwym zdiagnozowanym ≤ 35 roku życia.
 • Chorych z pierwotnym nowotworem złośliwym mózgu lub kory nadnerczy lub mięskiem zdiagnozowanym w dowolnym wieku.
 • Chorych z czerniakiem złośliwym gałki ocznej lub czerniakiem złośliwym skóry o nietypowej lokalizacji (okolica odbytu, narządów rodnych), niezależnie od wieku zachorowania.
 • U wszystkich osób należących do grupy wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, oszacowanego na podstawie analizy rodowodu popartej stosowną dokumentacją medyczną:
 1. U osób, których krewny pierwszego stopnia (dziecko i/lub rodzeństwo i/lub rodzic) chorował/choruje na raka piersi, jajnika, trzustki, jelita grubego, mózgu, tarczycy, gruczołu krokowego, macicy, pod warunkiem, że nowotwór złośliwy zdiagnozowano < 50 roku życia (wymagane przedłożenie stosownej dokumentacji medycznej, co najmniej w odniesieniu do jednego krewnego).
 2. U kobiet, których krewne w linii ojca zachorowały na raka piersi w wieku < 50 roku życia (wymagane przedłożenie stosownej dokumentacji medycznej, co najmniej w odniesieniu do jednego krewnego).
 3. U kobiet, których dwie krewne w jednej linii genealogicznej w linii ojca lub matki) chorowały na raka piersi i/lub jajników, a co najmniej jedno z nich nastąpiło < 50 roku życia (wymagane przedłożenie stosownej dokumentacji medycznej, co najmniej w odniesieniu do jednego krewnego).

Poradnia Genetyczna nie prowadzi diagnostyki genetycznej u osób z obciążającym wywiadem w kierunku zachorowań na raka płuc.


Zakres badań

W Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi możliwe jest wykonanie badań genetycznych z zakresu:

 • diagnostyki trombofilii (nadkrzepliwości krwi);
 • diagnostyki niepłodności i innych zaburzeń rozrodu (analiza kariotypu, regionu AZF chromosomu Y);
 • diagnostyki niektórych chorób neurologicznych – dystrofii mięśniowych;
 • diagnostyki niepełnosprawności intelektualnej;
 • diagnostyki w kierunku identyfikacji osób z wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe;
 • diagnostyki w kierunku wielotorbielowatości nerek – postać dziedziczna autosomalna dominująca.

Badanie kariotypu

Krew do analizy kariotypu pobierana jest w każdy poniedziałek od godziny 9.00 do 10.00. Kwalifikacja pacjenta do badania odbywa się na drodze teleporady (wcześniej umówionej).

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00