Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Praktyki studenckie w SOR Kopernik


Rekrutacja na praktyki studenckie po II roku studiów kierunku lekarskiego została zakończona – kolejne wnioski nie będą przyjmowane.


Praktyki wakacyjne dla studentów wydziałów lekarskich po 2 roku studiów

 1. Praktyki obejmują 2 dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: jeden 12 godzin drugi 10,5 godziny (łącznie 22,5 godziny = 30 godzin lekcyjnych).
 2. Dyżury odbywają się w godzinach 8:00 – 20:00 (dyżur 12 godzinny) i 8:00 – 18:30 (dyżur 10,5 godzinny).
 3. Dyżury polegają na uczestniczeniu w TRIGE pacjentów w czasie przyjęcia do SOR. W ramach TRIAGE lub bezpośrednio po segregacji medycznej student będzie mógł zapoznać się z wykonywaniem podstawowych procedur takich jak: posługiwanie się podstawowymi skalami oceny pacjenta (GCS, NRS, AVPU), wstępne badanie fizykalne i zbieranie wywiadu, wykonywanie EKG, tlenoterapia, monitorowanie, uzyskiwanie dostępów dożylnych, pobieranie próbek krwi na badania dodatkowe, podawanie leków różnymi drogami.
 4. Dyżur odbywa się pod opieką ratownika / pielęgniarki TRIAGE oraz – lekarza opiekuna, który zostaje wyznaczony przez kierownika SOR lub lekarza oznaczonego w grafiku jako GLD (główny lekarz dyżuru).
 1. Praktykant zapisuje się na praktyki poprzez zgłoszenie drogą e-mail na adres: staz.sor.kopernik@gmail.com
 2. Po zgłoszeniu otrzymuje odpowiedź negatywną lub pozytywną. W przypadku pozytywnej kwalifikacji wysłany zostaje link do formularza online pozwalającego zapisać się na konkretne dyżury.
 3. Po zakwalifikowaniu na praktyki dokumenty które praktykant otrzymuje z dziekanatu celem podpisania w szpitalu (podanie i skierowanie) proszę dostarczać do SOR do gabinetu rejestracji (gabinet T1, wejście A3, ul Pabianicka 62 w Łodzi) dowolnego dnia o dowolnej porze. Po podpisaniu pracownicy SORu przekażą je do dziekanatu bez udziału studenta. Jednocześnie do dziekanatu zostanie wysłana lista zbiorcza praktykantów.
 4. Termin wybranych dyżurów powinien pokrywać się z ustalonym formalnie terminem praktyk.
 5. Na każdym dyżurze może jednocześnie przebywać maksymalnie dwóch praktykantów.
 6. Praktykant rozlicza się z dwóch dyżurów poprzez przedstawienie karty wykonanych dyżurów: karta zawiera imię i nazwisko praktykanta, datę i godziny odbycia dyżuru oraz pieczątkę opiekuna (dostępne w segregatorze w pokoju lekarskim).
 7. Szkolenia BHP i inne formalności odbywają się pierwszego dnia praktyk po odprawie (chyba, że inny termin będzie uzgodniony z kierownikiem) w dziale kadr Centrum – nie trzeba kontaktować się z działem kadr wcześniej chyba, że pierwszy dyżur odbywa się w weekend.

Osobą do kontaktu w dziale kadr jest Paulina Wojciechowska pa.wojciechowska@kopernik.lodz.pl tel. 42 689 5857

 1. Dyżur zaczyna się odprawą w pokoju lekarskim, na dyżur praktykant stawia się punktualnie o godzinie 8:10, przebrany w ubranie i buty medyczne. Szatnia studencka znajduje się w korytarzu za klatką schodową szpitala, w celu użycia szafek należy mieć zakodowaną legitymację studencką.
 2. W czasie dyżuru praktykant jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceń personelu SOR.
 3. W czasie dyżuru praktykant jest zobowiązany do noszenia identyfikatora i otrzymanej w SOR plakietki „Praktykant”.
 4. Wszelkie wątpliwości, pytania, konflikty proszę niezwłocznie kierować na adres: staz.sor.kopernik@gmail.com
 5. Celem poprawy komunikacji dla praktykantów dostępna jest grupa na WhatsApp.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00