Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Nowotwór jelita grubego – profilaktyka

O PROJEKCIE

WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII i TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA w Łodzi realizuje projekt pn.: „Działania Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie profilaktyki nowotworu jelita grubego dla mieszkańców województwa łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia społeczności regionu łódzkiego poprzez wdrożenie działań w zakresie profilaktyki raka jelita grubego.


Okres realizacji projektu: 04.05.2020 r. – 31.10.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 1 929 012,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 755 397,00 zł

Wkład własny: 173 615,00 zł
Oś Priorytetowa: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia

Poddziałanie X.3.3. Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

Numer umowy o dofinansowaniu: RPLD.10.03.03-10-C005/19-00

Kto może uczestniczyć w Programie profilaktyki raka jelita grubego?

 • Osoby w wieku 50 – 65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego.
 • Osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.
 • Osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej.
 • Osoby mieszkające na terenie powiatów: kutnowskiego, radomszczańskiego, opoczyńskiego, skierniewickiego, pajęczańskiego, miasta Skierniewice, poddębickiego, tomaszowskiego.

KONTAKT:

Zapisy – w Pracowni Endoskopii naszego szpitala (wejście od ul. Paderewskiego 4) osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30, tel. 42 689 56 36. W poniedziałki i piątki można zapisywać się także po godz. 14:30. Zapisy również w każda pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8:00-14:00

Każdy pacjent będzie traktowany indywidualnie bez względu na płeć, wyznanie, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie, religię, światopogląd czy orientację seksualną. Szpital Kopernika w Łodzi dysponuje infrastrukturą architektoniczną i informacyjną dostosowaną dla potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, a działania zawsze podejmowane są zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji, zasadą zrównoważonego rozwoju, zasadą projektowania uniwersalnego i zasadą równości kobiet i mężczyzn.


W celu zagwarantowania udzielenia świadczenia jak największej ilości osób, program dopuszcza możliwość refundacji kosztów dojazdu na badanie lub zapewnienie przyjazdu na badanie transportem Organizatora.


Rekrutacja do projektu:
Rekrutacja odbywać się będzie w systemie oportunistycznym.


Rekrutacja Uczestników:

 1. Mieszkańcom powiatów z terenów „białych plam“ zostanie zaproponowana przez Edukatorów (personel medyczny POZ) indywidualna rozmowa edukacyjna. Podczas rozmowy uczestnik otrzyma materiały edukacyjne. Po odbytej rozmowie edukacyjnej zainteresowane osoby wypełnią kwalifikującą na badania kolonoskopowe. Będą rekrutowani do udziału w programie m.in. za pomocą umieszczanych w POZ, urzędach gmin plakatów informacyjnych, spotkań informacyjnych społeczności lokalnych. Uczestnicy dowiedzą się, gdzie należy się zgłosić, aby uzyskać wsparcie informacyjne od Edukatora.
 2. Możliwość samodzielnego zgłoszenia się na badania bezpośrednio do Szpitala Kopernika w Łodzi. W Pracowni Endoskopii (dokumenty do pobrania powyżej) można pobrać dokumenty oraz zapoznać się z zasadami uczestnictwa w projekcie.


Na stronie www projektu będą zamieszczone dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie, które każdy potencjalny Uczestnik może pobrać, wydrukować i wypełnione przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Centrum.

Jak można zarejestrować się na badania?

Pracownia Endoskopii Szpitala Kopernika w Łodzi (wejście od ul. Paderewskiego 4). Osobiście lub telefonicznie: 42 689 56 36, w godz. 8.00 – 14.30 od poniedziałku do piątku; po godzinie 14.30 również w poniedziałki i piątki; w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8.00 – 14.00.

W ramach badania pacjent/pacjentka ma zapewnione:

 • bezpłatny środek do oczyszczenia jelita;
 • znieczulenie do badania;
 • usunięcie pojedynczych polipów wielkości do 10 mm stwierdzonych podczas badania;
 • zlecenie badań histopatologicznych pobranych wycinków;
 • dojazd na i z badania lub zwrot kosztów dojazdu.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 • Działania edukacyjne dla personelu medycznego: 09.2020 i 10.2020.
 • Indywidualne działania edukacyjne z zakresu profilaktyki jelita grubego, w tym realizacja spotkań indywidualnych – działań edukacyjnych dla grupy docelowej: od 10.2020 do 08.2023.
 • Działania świadomościowe – lokalne spotkania grupowe i eventy informacyjno-edukacyjne: od 09.2020 do 08.2023.
 • Kwalifikowanie uczestników samozgłaszających się: 09.2020 i 10.2023.
 • Prowadzenie badań kolonoskopowych wraz z zapewnieniem transportu lub zwrotu kosztu za dojazd na badanie: od 11.2020 do 10.2023.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW


Przeciwwskazania

Kolonoskopia jest badaniem bezpiecznym. Istnieje jednak kilka ogólnych przeciwwskazań do jej wykonania. Do najistotniejszych należą:

 • duży tętniak aorty
 • niedawno przebyty zawał serca
 • zator płucny
 • ciężkie zapalenie jelita
 • podejrzenie perforacji jelita
 • niedrożność mechaniczna jelita
 • ciąża (II i III trymestr)

BIURO PROJEKTU

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość osobistego kontaktu z Biurem codziennie w godzinach 8:00-15:00.

Telefon: 42 689 59 03

Adres: Pabianicka 62, 93-513 Łódź

Mail: profilaktyka@kopernik.lodz.pl


Osobisty kontakt z kadrą Biura projektu – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00