Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Modernizacja systemu e-radiologii

Projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu e-radiologii w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi” (WND-RPLD.07.01.02-10-0013/19) dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.1 – Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 • Okres realizacji projektu: 01.04.2020 – 30.09.2021
 • Całkowita wartość projektu: 3 344 830,26 pln
 • Kwota dofinansowania: 2 463 403,70 pln

Uzasadnienie realziacji projektu
Badania obrazowe są na dzień dzisiejszy podstawowym nośnikiem informacji o stanie pacjenta i nie są już ekskluzywnymi badaniami dla wybranych przypadków, a podstawą dla przeprowadzania nawet wstępnych analiz medycznych. Dlatego Szpital, będąc czołową placówką onkologiczną w kraju, wielką wagę kładzie na pozyskiwanie nowych narzędzi w tym obszarze. Jest to zgodne z oczekiwaniami pacjentów, którzy chcą szybkiej i trafnej diagnozy. Daje to szereg korzyści, poprawia komfort obu stron procesu diagnostycznego, celuje dokładnie w zakładany obszar, a przez skrócenie czasu diagnozy ogranicza czas, jaki pacjent przebywa w Szpitalu, przy znacznie zwiększonym prawdopodobieństwie postawienia trafnej diagnozy i zaplanowania skutecznego leczenia.

Cel projektu
Celem bezpośrednim projektu jest wzrost dostępności do danych medycznych przez rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie województwa łódzkiego, oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

Osiągnięcie tego celu nastąpi dzięki realizacji następujących celów pośrednich:

 • Rozwój elektronicznych usług na rzecz pacjentów i innych podmiotów ochrony zdrowia.
 • Poprawa diagnozowania pacjentów.
 • Poprawa efektywności pracy administracji szpitalnej i zarządzania placówką.
 • Poprawa bezpieczeństwa danych systemów teleinformatycznych e-zdrowia.
 • Poprawa umiejętności posługiwania się narzędziami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez pracowników Szpitala. Planowany system jest doskonałym i niezbędnym uzupełnieniem wdrażanego systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w obszarze badań obrazowych, w którym specyfika i zakres dokumentacji, jaka powstaje, szczególnie w takiej jednostce jak Szpital Kopernika w Łodzi, jest nieco odmienna pod względem zawartości oraz ilości wytwarzanych dokumentów. Wymusza to bardzo analityczny, przejrzysty i skonsolidowany sposób przedstawienia wyników badań oraz wyników diagnozy.

Działania realizowane w ramach projektu
1. Dostawa i wdrożenie oprogramowania specjalistycznego dedykowanego radiologii:

 • Podstawowe licencje radiologiczne.
 • Licencja oprogramowania do analizy działań CT.
 • Licencja oprogramowania do wirtualnej kolonoskopii.
 • Licencja oprogramowania do rekonstrukcji 3D.
 • Moduł oceny terapii onkologicznej.
 • Rozbudowa portalu pacjenta.


2. Dostawa specjalistycznej infrastruktury dedykowanej radiologii:

 • Stacje diagnostyczne radiologiczne.
 • Stacje diagnostyczne mammograficzne.


3. Rozbudowa systemu do przechowywania danych medycznych

 • Archiwum obiektowe.
 • Rozbudowa macierzy.
 • Rozbudowa serwerów blade.
 • Licencje wirtualizacyjne.
 • Rozbudowa systemu zarządzania backupem.
 • Menadżer sesji.
 • Serwerowy system operacyjny licencja na 24 core.


4. Realizacja szkoleń dla 300 pracowników Szpitala (personel medyczny – lekarze radiolodzy, klinicyści) z zakresu wdrażania specjalistycznego oprogramowania i systemu.

Aby projekt był użyteczny dla pacjentów i osób upoważnionych do otrzymywania wiedzy o przeprowadzonych badaniach obrazowych, w ramach projektu planuje się wprowadzenie dodatkowych e-usług i usprawnień w zakresie udostępniania dokumentacji radiologicznej pacjentom oraz wprowadzenie nowych możliwości interakcji z lekarzem w zakresie tej dokumentacji i postawionej diagnozy.

Działania te pozwolą na jeszcze bardziej profesjonalny, szybki i skuteczny sposób udostępniania wiedzy i dokumentacji pacjentom. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji utworzenia regionalnego, a w efekcie krajowego systemu wymiany danych medycznych.

Harmonogram działań
I kw 2021 – III kw 2021 – rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu e-Radiologii.
II kw 2021 – III kw 2021 – szkolenia dla pracowników Szpitala (lekarze radiolodzy, klinicyści) z zakresu wdrażanego specjalistycznego oprogramowania i systemu.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00