Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Rozbudowa Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej

WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII i TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA w Łodzi realizuje projekt pn.: Rozbudowa wojewódzkiej poradni hematologicznej oraz utworzenie oddziału intensywnej opieki hematologicznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej XIII REACT EU dla łódzkiego

Działania XIII. 3 REACT EU dla zdrowia

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nr projektu: RPLD.13.03.00-IZ.OO-10-001/22

Okres realizacji projektu: 08.2022 – 12.2023

Wartość projektu: 19 214 000,00 PLN

Koszty kwalifikowane projektu: 19 214 000,00 PLN

Dofinansowanie EFRR: 18 819 430,06 PLN

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości infrastruktury technicznej i medycznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, a szczególnie obniżenia poziomu śmiertelności społeczności województwa łódzkiego z powodu nowotworów złośliwych. Celem pośrednim projektu jest poprawa efektywności i jakości procesów diagnostyczno-terapeutycznych oraz kompleksowej i skoordynowanej opieki nad pacjentami obciążonymi nowotworami układu krwiotwórczego i układu chłonnego. Przedmiotem projektu jest budowa Poradni Hematologicznej oraz Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej dla potrzeb diagnostyki i leczenia chorych obciążonych nowotworami krwi i układu chłonnego. Grupą docelową pośrednią są mieszkańcy województwa łódzkiego osoby dorosłe, które zostały dotknięte chorobą nowotworową. Projekt kierowany jest do regionalnej społeczności, wśród której można wyróżnić następujące podgrupy:

  1. Pacjenci z podejrzeniem choroby onkohematologiczne, Pacjenci leczeni na choroby onkohematologiczne w Poradni oraz w Oddziałach Hematologicznych,
  2. Pacjenci chorzy na ostre białaczki kierowani do przeszczepów szpiku oraz intensywnej chemioterapii.

Nakłady inwestycyjne: prace projektowe, roboty budowlane, zakup aparatury medycznej i wyposażenia. Rezultaty: Realizacja projektu stworzy nowe możliwości dla Zespołu zajmującego się wysokospecjalistycznym leczeniem ostrych białaczek – LEUKEMIA UNIT, zapewnieni optymalne warunki leczenia i skrócenie czasu oczekiwania na chemioterapię i transplantację. W konsekwencji spowoduje to poprawę jakości obsługi pacjenta, a przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pacjenta, skróci czas oczekiwania na hospitalizację na Oddziale Przeszczepowym, poprawę dostępności o nowoczesnych terapii.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00