Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Wykrywanie nowotworów skóry

WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII i TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA w Łodzi realizuje projekt pn.: „Świadoma profilaktyka II – program wczesnego wykrywania nowotworów skóry dla mieszkańców województwa łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Adamed Sp. z o.o. (ul. Paderewskiego 11, 93-530 Łódź)
Okres realizacji projektu: 01.05.2021 – 31.10.2023
Całkowita wartość projektu: 961 075,00 zł
Kwota dofinansowania: 874 575,00 zł
Wkład własny: 86 500,00 zł 

KONTAKT:

zapisy – osoby w wieku 18-39 lat: POZ Adamed, ul. Paderewskiego 11 Łódź, tel. 42 640 37 38 lub 42 636 84 62; osoby w wieku 40-64: zapisy bezpośrednio w naszym szpitalu, tel. 42 689 52 00 (Poradnia Onkologiczna)

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki i zapobiegania nowotworom skóry oraz zwiększenie udziału w świadczeniach dermatologicznych u mieszkańców woj. łódzkiego. 

Adresaci projektu:

Program jest skierowany do osób:

  • w wieku 18-64 lat;
  • mieszkających/pracujących/uczących się na terenie województwa łódzkiego;
  • niemających dotychczas zdiagnozowanych zmian nowotworowych skóry;
  • które nie uczestniczyły w projekcie pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim”, realizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, ani innym projekcie realizowanym w ramach „Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego”;
  • które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystały z konsultacji dermatologicznej wraz z badaniem dermatoskopowym/wideodermatoskopowym w ramach świadczeń gwarantowanych NFZ.

Działania realizowane w ramach projektu:

  • Kampania świadomościowa – działania będą realizowane w miesiącach letnich na kąpieliskach oraz otwartych basenach. Działania będą polegały na organizacji stoiska, gdzie uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej na temat badań profilaktycznych, zaleceń dotyczących ekspozycji na słońce, a także otrzymają pakiety zawierające materiały edukacyjne (broszura) oraz środki profilaktyczne (krem z wysokim filtrem UV). Harmonogram wydarzeń będzie na bieżąco aktualizowany.
  • Szkolenia personelu medycznego oraz branży beauty – w ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu profilaktyki nowotworów skóry, a także kursy dermatoskopowe dla lekarzy.
  • Badania profilaktyczne – dla uczestników programu realizowane będą bezpłatne porady w placówce POZ, obejmujące badanie skóry całego ciała, a także badanie dermatoskopem lub wideodermatoskopem.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00